VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 01 - 02 năm 2018

Bản tin KHCN tháng 01 - 02 năm 2018 với các nội dung chính như sau:

Đột phá khoa học năm 2017

- Bổ nhiệm chức danh Nghiên cứu viên cao cấp và công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017

- Phạm Hoàng Hiệp: Giáo sư trẻ nhất của Việt Nam.

- TS.Trần Thị Ngọc Dung, Viện Công nghệ môi trường nhận Giải thưởng Nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2017

- Dự án “Đầu tư nâng cấp Trung tâm Giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Viện Công nghệ sinh học”.

- Tài trợ nghiên cứu của Quỹ Simons cho Viện Toán học giai đoạn 2018-2021.

- Trung tâm Thông tin Tư liệu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017

- Sử dụng một số vật liệu nano để xử lý nhanh vi tảo gây hiện tượng "nở hoa" trong thủy vực nước ngọt

- X17 - lực tương tác thứ năm hay photon tối

Để xem chi tiết xin tải tại đây

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...