VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 04 năm 2018

Bản tin KHCN tháng 04 - 2018 với các nội dung chính như sau: 
 

Nhà khoa học đạt giải A Sách Hay Giải thưởng Sách Quốc gia đầu tiên.

- Khám phá bí mật ẩn chứa trong sự bền vững của các đồng vị carbon.

- Hội thảo Hệ thống phân tích thông tin tri thức: Phiên bản tiếng Việt của phần mềm COMPAS.

- Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 Tiếp sức cho những thay đổi -Phụ nữ với hoạt động đổi mới sáng tạo.

- Nghiên cứu chế tạo liệu nano Ulvan polysaccharide từ Ulvan polysaccharide trong rong lục hướng đến ứng dụng làm chất dẫn thuốc trong y sinh.

- Một tế bào đã phát triển thành một cơ thể sống như thế nào.

Để xem chi tiết xin tải tại đây

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...