VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 05 năm 2018

Bản tin KHCN tháng 05 - 2018 với các nội dung chính như sau: 

 

Chủ tịch Quốc hội thăm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- TSKH. Trần Đình Phong: Tôi rất mong trò giỏi hơn thầy.

- Những đóng góp của hệ thống VNREDSat-1 sau 05 năm vận hành và khai thác sử dụng.

- Sương mù, sương đêm và mưa phùn: Giải pháp nước sạch cho vùng núi cao và hải đảo.

- Triển lãm giới thiệu các sản phẩm và kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm KHCNVN.

- Gặp gỡ Việt Nam 2018: Khoa học để phát triển.

Để xem chi tiết xin tải tại đây

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...