VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 06 năm 2018

Bản tin KHCN tháng 06 - 2018 với các nội dung chính như sau: 

- Hiệu quả từ một mô hình hợp tác nghiên cứu và đào tạo của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

- Tăng cường khả năng nghiên cứu cùng ScienceDirect.

- Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí xử lý theo mẻ (Sequencing Batch Reactor - SBR) để xử lý nước thải làng nghề chế biến tinh bột miến).

- Một nghiên cứu ứng dụng hữu ích cho nghề nuôi ngao Bến Tre.

- Dạng mới của ánh sáng.

Để xem chi tiết xin tải tại đây

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...