VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 08 năm 2018

Bản tin KHCN tháng 08 - 2018 với các nội dung chính như sau: 

Đại hội toán học Việt Nam lần thứ IX, năm 2018.

- Đại hội VIII Hội Vật lý Việt Nam.

- Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám hướng tới độc lập tự chủ về công nghệ 4.0.

- Giá trị mới nhất của Hằng số hấp dẫn.

- Hội nghị Vật lý lý thuyết Toàn quốc lần thứ 43 và Đại hội Hội Vật lý lý thuyết nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa.

- Nghiên cứu chế tạo máy làm đá tuyết từ nước biển phục vụ bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ.

- GS. Đàm Thanh Sơn đoạt huy chương Dirac năm 2018 của ICTP.

- Một số tin khác.

Để xem chi tiết xin tải tại đây.

 

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...