VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 12 - 2018

Bản tin KHCN tháng 12 - 2018 với các nội dung chính như sau: 
 

- Một số thành tích hoạt động năm 2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

- 3/10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2018 thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.
 

- Hiện đại hóa chương trình giảng dạy Địa chất.
 

- Giải pháp tổng thể cho vấn đề xói lở bờ sông ở đồng bằng sông Cửu Long.
 

- Hội nghị Cộng tác viên Bản tin KHCN năm 2018.
 

- Đặc điểm tiến hóa kiến tạo khu vực quần đảo Trường Satrong Kainozoi trên cơ sở phân tích tài liệu địa vật lý.
 

- Một số tin khác.
 

Để xem chi tiết xin tải tại đây.

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...