VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 2 - 2019

Bản tin KHCN tháng 2 - 2019 với các nội dung chính như sau: 
 

- Âm lịch ở nước ta: câu chuyện nghìn năm.
 

- Quan sát sự phát triển của tế bào giành Giải Đột phá của năm 2018.
 

- Ứng dụng chế phẩm vi khuẩn xử lý bể phốt trong điều kiện nước mặn.
 

- S4VN: Góp phần cung cấp thông tin kết quả hoạt động khoa học của Việt Nam.
 

- Quy trình phòng trừ sinh học các loại côn trùng chính và nhện hại trên cây dưa lưới được canh tác trong nhà lưới.
 

- Trung tâm tin học và Tính toán kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.
 

- Một số tin khác.

 

Để xem chi tiết xin tải tại đây.   (Trích nguồn: http://isi.vast.vn/bantin/)

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...