VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 4 - 2019

Bản tin KHCN tháng 4 - 2019 với các nội dung chính như sau: 
 

- Hội thảo và Triển lãm sách lần thứ VI: Một góc nhìn cụ thể của giá trị của dòng sách khoa học công nghệ.
 

- Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2019.
 

- Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức Lễ khai trương trưng bày bản sao mẫu Rùa Hồ Gươm.
 

- Phát hiện các hợp chất kháng lao và kháng sinh từ nguồn vi sinh vật đáy biển.
 

- Thành phần, hàm lượng Lipid, Axit béo và các dẫn xuất của chúng từ một số sinh vật biển.
 

- Hội thảo khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích dự báo xu hướng phát triển công nghệ dựa trên nguồn dữ liệu sáng chế và phi sáng chế”.
 

- Một số tin khác.
 

Để xem chi tiết xin tải tại đây.    (Trích nguồn: http://isi.vast.vn/bantin/)
 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...