VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bản tin KHCN tháng 8 - 2019

Bản tin KHCN tháng 8 - 2019 với các nội dung chính như sau: 
 

Rác thải nhựa: Cần được kiểm soát như thế nào?

Nghiên cứu tuyến trùng ở Việt Nam góp mặt trên tạp chí Nature

Trung tâm Thông tin- Tư liệu phối hợp với Hội Vật lý Việt Nam tổ chức bài giảng công chúng về “Lỗ đen trong vũ trụ”

Vai trò của côn trùng trong đời sống

Góc nhìn đa chiều về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

- Điều chế xanh hệ nanocomposite hydrogel trên cơ sở chitosan pluronic nhạy cảm nhiệt kết hợp nano curcumin ứng dụng chữa lành vết thương bỏng độ 3

Một số đề tài được nghiệm thu gần đây.

- Một số tin khác.
 

Để xem chi tiết xin tải tại đây.    (Trích nguồn: http://isi.vast.vn/bantin/)

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...