VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Bộ Test thử nước EVT-KIT

Model: EVT-KIT                                      

Hãng sản xuất:  Viện Địa chất - Việt Nam.

Tính năng: Xác định nhanh hàm lượng một số chỉ tiêu: pH; Độ Kiềm; Độ cứng (Nước ngọt, nước mặn); Tổng Sắt; NO2-; NH4+; H2S; Mn2+; As trong nước.  
   
  

Lĩnh vực áp dụng:

Sử dụng trong các lĩnh vực:

 - Kiểm tra hiện trạng ô nhiễm nước.

- Kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt.

- Điều tra, đánh giá tài nguyên nước.          

- Phục vụ Nuôi trồng thuỷ sản, nông nghiệp.

Giới hạn của sản phẩm:

- Khoảng xác định:

pH: 4.0-10.0

Độ Kiềm: 0-250 mg/l

Độ cứng nước ngọt: 0-250 mg/l

Độ cứng nước mặn: 250-1000 mgl

Tổng Sắt: 0.2-5 mgl

NO2-: 0.01-1.0 mg/l

NH4+: 0.25-10 mgl

H2S: 0.025-0.3 mgl

Mn2+: 0-1.0 mg/l

As: 0.005-0.5 mg/l

- Thời hạn sử dụng: Từ 06 đến 24 tháng tuỳ loại sản phẩm.

- Số lần thử: Từ 25 đến 250 lần tuỳ theo sản phẩm hay nhu cầu khách hàng.

- Thiệt bị đặt được huy chương vàng

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...