VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Các công trình công bố năm 2018

[1] Peter A. Nevolko, Pham Thi Dung, Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Ngo Thi Phuong, Pavel A. Fominykh, 2018. Intrusion-related Lang Vai gold-antimony district (Northeastern Vietnam): geology, mineralogy, geochemistry and 40Ar/39Ar age. Ore Geology Reviews, (96), pp.218-235

[2] Peter A. Nevolko, Pham Thi Dung, Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Ngo Thi Phuong, Pavel A. Fominykh, 2018. Origin of the intrusion-related Lang Vai gold-antimony district (Northeastern Vietnam): Constraints from fluid inclusions study and C-O-S-Pb isotope systematics. Ore Geology Reviews, (104), pp.114-131

[3] Chung-Che Wu, Chuan-Chou Shen, Li Lo, Yi-Chia Hsin, Kefu Yu, Ching-Chih Chang, Doan Dinh Lam, Yu-Min Chou, Yi Liu, John Pallister, Sheng-Rong Song, Hong-Wei Chia, George S. Burr, 2018. Pinatubo volcanic eruption exacerbated an abrupt coral mortality event in 1991 summer; Geographical Research Letters, ISSN: 1944-8007

[4] Wei-Jhe Wu, Strong Wen, Chi-Cha Tang, Yu-Lien Yeh, Hop Phong Lai, Van Toan Dinh, and Chau-Huei Chen, 2018. Seismogenic structure in the Ma River Fault zone, VietNam: Insights from Focal mechanisms of Microearthquakes and local stress states. Bulletin of the Seismological Society of America, Online ISSN 1943-3573 Print ISSN 0037-1106, doi: 10.1785/0120180096

[5] Le Duc Luong, Ryuichi Shinjo, Nguyen Hoang, Renat B.Shakirov, Nadezhda Syrbu, 2018. Spatial variations in dissolved rare earth element concentrations in the East China Sea water column. Marine Chemistry,  ISSN: 0304 – 4203. DOI: 10.1016/j.marchem.2018.07.004, (205), pp. 1-15

[6] Binh Thai Pham, Indra Prakash, Khabat Khosravi, Kamran Chapi, Phan Trong Trinh, Trinh Quoc Ngo, Seyed Vrya Hosseini & Dieu Tien Bui, 2018. A comparison of Support Vector Machines and Bayesian algorithms for landslide susceptibility modelling. Geocrato International, Print ISSN: 1010-6049 Online ISSN: 1752-0762https://doi.org/10.1080/10106049.2018.1489422

[7] Van-Toan Dinh, Steven Harder, Bor-Shouh Huang, Viet-Bac Trinh, Van-Tuyen Doan, Hop-Phong Lai, Anh-Vu Tran, Hong Quang-Thi Nguyen, and Van-Duong Nguyen, 2018. An overview of northern Vietnam deep crustal structures from integrated geophysical observations. Terr. Atmos. Ocean. Sci. ISSN: 1017-0839 (Print) 2311-7680 (Online), Vol. 29, No. 4, pp.1-16

[8] D. A. Novikova, Doan Van Tuyen, Phan Thi Kim Van, and N. A. Kharitonova, 2018. Hydrogeochemical Features of Thermal Waters of South Trungbo (Central Vietnam). Russian Journal of Pacific Geology ISSN 1819-7140, Vol.12, no.1, pp. 63-79

[9] Tran Viet Anh., Klyuev R.V., Bosikov I.I., Tsidaev B.S., 2018. Estimation of the reliability of the ventilation control system at the mining sites. Earth and plantary sciences and  environemtal sciences, (10), No(1), pp.35.

[10] Vũ Thị Minh Nguyệt 2018.  Investigating the hydrogeochemical properties of Dong Giao karst aquifer in Tam Diep city, Vietnam. Proceeding of GEOSEA XV-2018, ISBN: 978-60-913-751-8, pp.412.

[11] Truong Thanh Phi, Renat Shakirov, Duc Anh Le, Duc Tung Van, Anatoly Obzhirov, Syrbu Nadezhda, 2018. Features of the cenozoic deformation phases on co to – thanh lan islands (quang ninh province, tonkin gulf, vietnam). Tиxookeahckaя γeoлoγия, удк 553.981;  mom 37, No(2), pp. 87–101.

[12] Thom Van Bui, Thinh Huy Nguyen, Tung Duc Nguyen, 2018. Neotectonic and Geomorphological Characteristics of the Ma Pi Leng Area (Ha Giang Province, North Vietnam): Implications for Improving the Worth of Vietnamese Geological Heritage. E3S Web of Conferences: Scientific-Research Cooperation between Vietnam and Poland (POL-VIET 2017), eISSN: 2267-1242. (35), (202), pp.6

[13] Nguyen T.K., Fomenko I.K.,Zerkal O.V., 2018. Оценка Оползневого Риска (На Примере Северо-Западной Части Провинции Лаокай, Вьетнам). Engineering Geology Issn 2587-8247. (XIII), (3/2018), pp.14

 [14] Hoang Van Tha, Anna Wysocka, Le Thi Nghinh, Piotr Ziółkowski, Nguyen Quoc Cuong, Phan Dong Pha, Dao Thai Bac, Vu Van Ha, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Minh Quang, Dang Minh Tuan, Nguyen Thi Min, Giap Thi Kim Chi, 2018. Sedimentary petrology of the Hoanh Bo basin (Quang Ninh province, Northeastern Vietnam): Implications for paleoclimate change during Neogene period. The IV International Conference "Scientific-research Coorperation between Vietnam and Polande; eISSN: 2267-1242, pp.39-40

[15] Willenbrink, E.B. North, L., Nguyet, V.T.M., 2018. Untapped Potential: Agricultural Social Networks as the Future of Karst Science Communication in Phong Nha-Kẻ Bàng National Park, Vietnam.  Focus on Geography; 1549-4934.(61), pp.43112

 [17] Новиков Д.А., Доан Ван Туен, Фан Ти Ким Ван, Харитонова Н.А., 2018. Гидрогеология Южного Трангбо (Центральный Вьетнам). Тихоокеанская геология, (37), (1), pp. 68-84           

[18] Nguyễn Công Quân, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng, 2018. Đặc điểm địa mạo vùng cửa sông ven biển sông Thạch Hãn và tai biến tự nhiên liên quan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, ISSN: 1859-3097; 18, 4, pp.­27-38           

[19] Nguyen Thi Lien, Nguyen Van Pho, 2018. Formation of secondary non-sulfide zinc ore in Cho Dien Pb-Zn deposits. Vietnam Journal of Earth Sciences. 3, 40, pp.­228-339 

[20] La The Phuc, Hiroshi Tachihara, Tsutomu Honda, Luong Thi Tuat, Bui Van Thom, Nguyen Hoang, Yuriko Chikano, Katsuji Yoshida, Nguyen Thanh Tung, Pham Ngoc Danh, Nguyen Ba Hung, Tran Minh Duc, Pham Gia Minh Vu, Nguyen Thi Mai Hoa, Hoang Thi Bien, Truong Quang Quy, Nguyen Trung Minh, 2018. Geological values of lava caves in Krongno Volcano Geopark, Dak Nong, Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187. 40, 4, pp.­299-319

[21] Shakirov R.B, Sorochinskaja A.V, Syrbu N.S, Tsoy I.B, Nguyen Hoang, Le Duc Anh, 2018. Geochemical features of Sakhalin Island mud vocanoes. Vietnam Journal of Earth Sciences, 40, 1, pp.­56-69

[22] Nguyen Van Pho, Pham Tich Xuan, Pham ThanhDang, 2018. Occurrence of supergene nickel ores in the Ha Tri Massive, Hoa An District, Cao Bang Province. Vietnam Journal of Earth Sciences, 2, 40, pp.­153-164

[23] Tran Thi Huong, Nguyen Hoang, 2018. Petrology, geochemistry, and Sr, Nd isotopes of mantle xenolith in Nghia Dan alkaline basalt (West Nghe An): implications for lithospheric mantle characteristics beneath the region. Vietnam Journal of Earth Sciences, 40, 3, pp.­207-227         

[24] Phạm Ngọc Đạt, Lại Hợp Phòng, Dương Thị Ninh, Phạm Ngọc Kiên, 2018. Áp dụng phương pháp thăm dò điện nghiên cứu nứt, sụt đất khu vực huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. ISN 1859-2171, 181, 5, pp.­47-53 

 [26] Nguyễn Mai Lan, Cung Thượng Chí, 2018. Đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong rau quả, thực phẩm tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội mở rộng. Tạp chí  Môi trường, ISSN: 1859-D42X, Số 3, tr.69-74

[27] Trần Trọng Hòa, Svetliskaya T., Izokh A.,  Nevolko P., Trần Tuấn Anh, Shelepaev R., Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Phạm Ngọc Cẩn, Vũ Hoàng Ly, 2018. Đặc điểm kiến trúc - cấu tạo và thành phần của ilmenit và magnetit trong lherzolit và gabbroit khối Suối Củn: dấu hiệu về điều kiện hình thành thể xâm nhập. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 33, 4, pp. 135-148

[28] Phạm Ngọc Đạt, Phạm Ngọc Kiên , Lại Hợp Phòng , Đinh Văn Toàn , Trần Anh Vũ , Dương Thị Ninh, Ngô Tiến Lâm, 2018. Hiệu quả áp dụng phân tích số liệu bằng sử dụng đường cong vi phân từ telur trong nghiên cứu cấu trúc sâu đới Thường Xuân- Bá Thước tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất. ISN 1859-1469, Tập 59, kỳ 2, tr. 18-27    

[29] Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa, Trần Quốc Công, Trần Hồng Lam, Đào Thái Bắc, Phạm Ngọc Cẩn, Bùi Ấn Niên, Phạm Thị Phương Liên, 2018. Một số kết quả về thành phần vật chất và điều kiện áp suất nhiệt độ thành tạo của các đá granit permi-trias khu vực  Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Địa chất, ISSN: 0866-7381, Loạt A, Số 366, tr.1-11   

[30] Vũ Cao Minh, Trần Tuấn Anh, Trịnh Quốc Hải, Nguyễn Mạnh Tùng, 2018. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả cấp nước sinh hoạt của hồ treo. Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868 – 279X, 22, 2+3, pp.8-14

[31] Vũ Văn Hà, Đào Huy Khuê, Ngô Thị Minh, Đặng Minh Tuấn, 2018. Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao của người Dao Tiền ở Cao Bằng. Tạp chí Phát triển bền vững vùng, ISSN 2354 - 0729, 8, 1, tr. 130-137          

[32] Nguyễn Văn Hoàng, Vũ Đình Hùng, Nguyễn Thành Công, 2018. Nghiên cứu đánh giá nón xâm nhập mặn từ phía dưới lên công trình khai thác nước dưới đất. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội; Mã ISSN 0866-8612, T.34, Số 1, tr. 91-103

[33] Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công, Vũ Quốc Công, Nguyễn Huy Vượng, Trần Văn Quang, 2018. Nghiên cứu đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất các dải cồn cát ven biển tỉnh Hà Tĩnh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng khan hiếm nước. Tạp chí Khoa học và công nghệ thủy lợi. ISSN: 1859-4255, Số 45, tr.2-12

[34] Bùi Văn Thơm, Nguyễn Huy Thịnh, Nguyễn Mạnh Tùng, 2018. Neotectonic and Geomorphological Characteristics of the Ma Pi Leng area (Ha Giang province, North Vietnam). The IV International Conference "Sciencetific-Research Cooperation between Vietnam and Poland" eISSN: 2267-1242, 4, 1, pp.18-28     

[35] Hoàng Văn Thà, Wysocka Anna, Lê Thị Nghinh, Ziokowsky Piotr, Nguyễn Quốc Cường, Phan Đông Pha, Nguyễn Minh Quảng., 2018. Paleoclimate change during the Neogene period in Vietnam Sedimentologic al evidences from Hoang Bo basin (Quang Ninh province, Northeastern Vietnam). Tạp chí Địa chất, Series B, ISSN 1859 - 0659

[36] Trần Văn Phong, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Trần Việt Anh, 2018. Thử nghiệm ứng dụng đo khoảng cách bằng công nghệ Laser cho xây dựng mô hình quan trắc biến dạng trong đới nứt đất tại Chí Linh, Hải Dương. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. ISSN:1859 - 1477, 16, 294, pp. 28-30

[37] Cu Sy Thang, Nguyen Van Hung, Nguyen Bao Trung, Nguyen Cong Toan, 2018. A Method for theoretical and experimental studies of thermodynamic parameters and XAFS of HCP crystals, application to metallic Zinc. Proceeding of The 5th Academic conference on natural science for young scientists, mater and Ph.D students from Asean Countries(4-7 October 2017, Da lat, Viet Nam.). ISBN: 978-604-913-714-3, pp.58

[38] Dao Minh Duc, Tran Quoc Cuong, Do Minh Duc, Dang Thi Thuy, 2018. Analysis of pore water pressure and slope displacement by historical rain series in Xin Man district, Ha Giang province, Vietnam. Proceedings of the 4th International conference Vietgeo 2018, ISBN 978-604-67-1141-4. T.4th, Số 1, trang. 499-509

[39] Dinh Thi Quynh, Do Minh Duc, Nguyen Tien Giang, Tran Ngoc Anh, 2018. Analysis of sediment distribution and transport trends at the Da Dien estuary, Central Vietnam. Proceedings of the 4th International conference Vietgeo 2018, ISBN 978-604-67-1141-4. Vol.4, No.1, pp. 517-523

[40] Nguyen Hoang, La The Phuc, Le Duc Anh, Tran Thị Huong, Zoltán Pécskay, Dao Thai Bac, Nguyen Trung Minh., 2018. Cenozoic volcanism in the Bolaven Plateau, Southern Laos. Proceeding of GEOSEA XV-2018. ISBN: 978-60-913-751-8, pp. 332.

[41] Nguyen Hoang, Christoph Hauzenberger, Mayuko Fukuyama, Jürgen Konzett, 2018. Cenozoic volcanism in the Bolaven Plateau, Southern Laos. Proceeding of GEOSEA XV-2018 ISBN: 978-60-913-751-8, pp. 97

[42] Tran Van Anh, Tran Quoc Cuong, Nguyen An Binh, 2018. Determination of Landslides in Lao Cai province by Sentinel-1 Time Series Radar Images. Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 39th, Kuala Lumpur, 15-19/10/2018

[43] Pham Quy Nhan, Tran Quoc Cuong, Dang Tran Trung et al.,, 2018. Ground water resource strategic development in order to mitigate land subsidence due to ground water abstractrion in Hanoi city. GEOSEA 2018.; ISBN: 978-60-913-751-8

[44] Tran Van Phong, Phan Trong Trinh, Tran Viet Anh, Vu Thi Phuong Thanh, 2018. GIS and remote sensing application for determination and distribution of volcanic structure in Gia Lai, Vietnam. Poster presentaion in the 2018 annual conference of Geological and Geophysical Society in Taiwan

[45] Bui Van Thom, Hoang Van Tha, La The Phuc, Tran Van Phong, 2018. Geomorphologicalcharacteristics of the Daknong area, SE Taynguyen, Vietnam. 15 th Regional congress on geology mineral and energy resourses of southeast asia-  GEOSE-2018 PROCEDING, ISBN: 978-604-013-751-8. T.15, pp. 362-366

[46] Nguyen Hoang, Le Duc Anh, Tran Thi Huong, Renat Shakirov, Alexey Legkodimov, 2018. Geological processes in the lithospheric plates subduction, collision and slide environments. Proceeding of IV Russian Scientific Conference with foreign participants. Vladivostok, 17-23 September 2018, pp.134

[47] Bùi Thị Hồng Thắm, Vy Quốc Hải, 2018. Kiểm tra chất lượng số liệu đo hỗn hợp GPS/GLONASS. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2017, ISBN:978-604-913-652-8, pp. 855-862

[48] Bùi Thị Hồng Thắm, Vy Quốc Hải, Lê Thị Thu Hà, Trần Văn Hải, 2018. Khảo sát độ chính xác tọa độ và độ cao theo số lượng trạm tham chiếu hoạt động liên tục GNSS CORS. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2018, ISBN: 978-604-913- 694-8. Pp. 1350-1359

[49] Đào Minh Đức, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Khắc Hoàng Giang, Đinh Thị Quỳnh, Đỗ Minh Đức, 2018. Lựa chọn áp lực cố kết và tốc độ cắt phù hợp trong thí nghiệm cắt xoay nhằm xác định sức kháng cắt dư cho đất sườn tích trên khu vực khối trượt lớn. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, ISBN 978-604- 67-1213-4. Tập 2: Cơ học đất đá và môi trường rời, số 1, tr. 728 - 738

[50] La The Phuc, Hiroshi, Tachihara, Tsutomu Honda, Luong thi Tuat, Bui Van Thom, Nguyen Ba Hung, Tran Minh Duc, Pham gia Minh Vu, Nguyen Thanh Tung, Hoang Thi Bien, Nguyen Thi Mai Hoa, Le Minh Quan, Nguyen Trung Minh, 2018. Lava cave- the Key Geological heritage of Krongno volcano Geopak, Dak Nong, Vietnam. 15 th Regional congress on geology mineral and energy resourses of southeast asia-  GEOSE-2018 PROCEDING, ISBN: 978-604-013-751-8, Vol.15, pp. 438-442

[51] Đinh Văn Thuận, Mai Thành Tân, Vũ Văn Hà, Lê Đức Lương, Trịnh Thị Thanh Hà, Nguyễn Văn Tạo, 2018. Nghiên cứu môi trường địa chất - cổ địa lý Holocen với nhiệm vụ bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long. Tọa đàm Khoa học quốc tế: Chia sẻ kết quả nghiên cứu, bảo tồn và phát huy gí trị di sản thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, pp. 128-156.

[52] Nguyen Khac Hoang Giang, Trinh Quoc Anh, Dang Thi Thuy, Do Minh Ngoc, Dao Minh Duc, Hoang Hai Yen, Nguyen Huu Ha, Do Minh Duc, 2018. Probabilistic analysis of rainfal-induced landslides in Quang Nam province. Proceedings of the 4th International conference Vietgeo 2018, ISBN 978-604-67-1141-4, Vol. 4, No. 1, pp. 492-498

[53] Phùng Thị Thu Hằng, Phạm Văn Hùng, Ngô Thị Lư và nnk, 2018. Phân tích các đặc điểm tân kiến tạo khu vực Mường Tè bằng các chỉ số địa mạo. Kỷ yếu Tuyển tập báo cáo Hội nghị Quốc gia về Khoa học Địa lý, ISBN: 978-604-913-773-0, trang. 107-118

[54] Phan Trong Trinh, Tran Van Phong, Ngo Van Liem, Nguyen Van Huong, 2018. Tectonic gradient for site selection of Ninh Thuan nuclear power plant, South Vietnam, 15 th Regional congress on geology mineral and energy resourses of southeast asia-GEOSE-2018 PROCEDING, ISBN: 978-604-013-751-8, Vol .15, pp. 137

[55] Luong thi Tuat, La the Phuc, Hiroshi, Tachihara, Tsutomu Honda, Bui Van Thom, Nguyen Ba Hung, Tran Minh Duc, Pham gia Minh Vu, Nguyen Thanh Tung, Hoang Thi Bien, Nguyen Thi Mai Hoa, Le Minh Quan, Nguyen Trung Minh, 2018. Typical Lava formations in lava caves of Krongno volcano Geopak, Dak Nong, Their scientific value and pratical significanc in geotourism  development. 15 th Regional congress on geology mineral and energy resourses of southeast asia-  GEOSE-2018 PROCEDING, ISBN: 978-604-013-751-8, Vol. 15, pp. 446-450

[56] Nguyen Van Hung, Cu Sy Thang, Nguyen Bao Trung, Nguyen Cong Toan, 2018Theoretical and Experimental studies of Debye-Waller factors and XAFS of FCC crystals. Proceeding of Advances in Applied and Engineering Physics -CAEP V. ISBN: 978-604-913-232-2, pp. 47

[57] Phan L. A, Travin A. V, Vladimirov A. G, Golozubov V. V, Mikheev E. I, Semyonova D. V, Nguyen A. D, Tran T. M, Tran . T. L, 2018. Thermochronology and geodynamíc implications of Creaceous granitoids in the Da Lat zone, Southern Vietnam. Proceedings 15th Regional congrees on geology, mineral and energy resources of Southeast Asia. ISNB: 978-604-913-751-8. 15th GEOSEA, Hà Nội 2018, pp. 333.

[58] Do Minh Duc, Nguyen Khac Hoang Giang, Dao Minh Duc, Do Minh Ngoc, Dinh Thi Quynh, Dang Thi Thuy, Nguyen Huu Ha, Nguyen Van Binh, Hoang Hai Yen, Do Van Vung, 2018. Using logistic regression and neural networks for landslide susceptibility assessment along the transport arteries in the mountainous areas of Quang Nam province. Proceedings of the 4th International conference Vietgeo 2018, ISBN 978-604-67-1141-4, Vol .4, No. 1, pp. 403-411

[59] Trần Văn Tư, Hà Ngọc Anh, 2018. Nhận dạng lũ quét ở miền núi và Trung du Việt Nam. Hội thảo KHCN phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam. Hà Nội 22/11/2018. ISBN 978-604-913-781-5, trang. 13-30

[60] Viet Hung Le, Quy Nhan Pham, Quoc Cuong Tran et al.,, 2018. Using remote sensing and GIS to determine the factor affecting ground water recharge from rainfall. GEOSEA 2018. 16-17/10/2018; ISBN: 978-60-913-751-8

Đề tài khác

 
Vui lòng đợi...