VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Chi bộ Viện Địa chất sinh hoạt chuyên đề tháng 11 – 2019

Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2019 tại Viện Địa chất đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2019 của Chi bộ Viện Địa chất.

Đến dự buổi sinh hoạt gồm có toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ; Trưởng, phó phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Viện nhưng chưa là đảng viên.

TS. Trần Hồng Hà, nguyên Phó bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung Ương đã trao đổi với hội nghị nội dung chính của Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 7 Khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Nghị quyết 36-NQ/TW với 05 chủ trương lớn, 03 khâu đột phá và 07 nhóm giải pháp thực sự là nền tảng cho việc quản lý, phát triển kinh tế biển bền vững.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 11 của chi bộ Viện Địa chất, mỗi đồng chí trong chi bộ và các cán bộ tham gia buổi sinh hoạt đều có sự nhìn nhận tình hình và mục tiêu cần đạt được của Nghị quyết số 36-NQ/TW bao quát, chi tiết và sâu sắc hơn cũng như nội dung của Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt tháng 11 năm 2019

TS. Trần Hồng Hà trình bày tại buổi sinh hoạt

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...