VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Đại hội Chi bộ Viện Địa chất nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được sự chuẩn y của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 07/05/2020, tại Viện Địa chất, Chi bộ Viện Địa chất đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm: “Đổi mới hoạt động Chi bộ sáng tạo và toàn diện; Nâng tầm đội ngũ đảng viên, gương mẫu và đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị,  xây dựng Viện Địa chất”. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Viện trưởng Viện Địa chất; tham dự Đại hội còn có 30/33 đảng viên trong chi bộ, (vắng 03 đ/c có lý do).

 

Nội dung chính của Đại hội Chi bộ là kiểm điểm, đánh giá các công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm chỉ đạo tập trung gắn kết chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Viện Địa chất ngày càng phát triển và hiệu quả; Đại hội bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
 

Toàn cảnh đại hội

 

Đại hội đã nghe đồng chí Trần Tuấn Anh - Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo công tác của Chi bộ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Viện Địa chất đã phát triển cả về số lượng và chất lượng đảng viên. Các đảng viên công tác ở các phòng nghiên cứu, đơn vị quản lý do đó đã trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN, đào tạo cán bộ khoa học và thực sự đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của Viện Địa chất.

 

Báo cáo công tác của Chi ủy tại Đại hội cũng đã tổng kết các thành tựu đã đạt được trong công tác của Chi bộ về chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức, xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; xây dựng hệ thống chính trị. Báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế về một số mặt công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm cần rút ra nhằm hướng tới thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

 

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo công tác, phương hướng nhiệm vụ công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 được trình bày tại Đại hội. Đại hội thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ mà Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đặc biệt chú trọng các giải pháp: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; triển khai đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và luật pháp của Nhà nước; tạo điều kiện cho các đảng viên và quần chúng có cơ hội tham gia học tập để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn.

 

Đại hội đã sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội, chương trình hành động của Chi bộ Viện Địa chất nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đại hội Chi bộ Viện Địa chất nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và góp phần đưa Viện Địa chất trở thành một đơn vị nghiên cứu KHCN hàng đầu về lĩnh vực Địa chất trong khu vực, dần đạt trình độ quốc tế.

 

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu trực tiếp Bí thư, Phó bí thư tại Đại hội. Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có:

Bí thư:  đồng chí Trần Tuấn Anh,

Phó bí thư: đồng chí Trần Quốc Cường,

Ủy viên: đồng chí Lại Hợp Phòng,

Ủy viên: đồng chí Vũ Văn Hà,

Ủy viên: đồng chí Hà Ngọc Anh.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Chi bộ Viện Địa chất tham dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thức VIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm có 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị (không tính đại biểu hiện đang tham gia Ban chấp hành Đảng uỷ Viện Hàn lâm)./.

 

Tại Quyết định số 14/ĐU-VHL ký ngày 19/5/2020, Đảng uỷ Viện Hàn lâm KHCNVN, đã phê chuẩn Chi uỷ Viện Địa chất nhiệm kỳ 2020-2025 với 05 đồng chí nêu trên.

 

Một số hình ảnh về Đại hội Chi bộ Viện Địa chất:

 

Nghi lễ chào cờ

Đồng chí Trần Tuấn Anh – Bí thư chi bộ Viện Địa chất nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

   

Các đại biểu phát biểu, thảo luận tại Đại hội

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội Chi bộ Viện Địa chất nhiệm kỳ 2020-2025

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...