VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Đại hội chi đoàn Viện Địa chất nhiệm kỳ 2019-2022

Ngày 04/04/2019, Ban chấp hành Chi đoàn Viện Địa chất long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Toàn cảnh đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS Trần Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Trưởng Viện Địa chất; TS. Trần Quốc Cường – Phó Viện Trưởng Viện Địa chất; Đồng chí Lê Xuân Duy – Phó bí thư Đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN.

Đại hội là sự kiện quan trọng nơi hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của đoàn viên, thanh niên Viện Địa chất. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Viện nhiệm kỳ 2017-2019; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; Bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Viện nhiệm kỳ 2019-2022.

Đoàn Thanh niên Viện Địa chất là tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN. Hiện nay, Đoàn Viện có 39 đoàn viên thanh niên, trong đó số đoàn viên nữ là 24 đồng chí (chiếm 61.5%), đoàn viên có trình độ Tiến sĩ là 02 đồng chí, đoàn viên có trình độ Thạc sĩ 32 đồng chí (03 NCS), số Đảng viên trong độ tuổi Đoàn là 05 đồng chí. Đoàn viên có mặt hầu hết ở các bộ phận nghiên cứu cũng như trong các phòng ban chức năng của Viện.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Chi bộ, Lãnh đạo Viện Địa chất; sự định hướng, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN; sự phối hợp, giúp đỡ của văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trong Viện, nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên Viện Địa chất đã tích cực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng trên mọi mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, việc xây dựng chương trình, nội dung công tác của Đoàn Viện là đúng hướng, phù hợp với đặc thù của đơn vị, với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia; chủ động đề xuất với các cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên; quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Đại hội cũng đã xác định rõ các mục tiêu nhiệm kỳ 2019-2022 trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Để thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2019-2022, tập thể Đoàn Viện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và Đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN; nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên, đổi mới phong cách theo hướng năng động hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác thanh niên trong giai đoạn mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, đẩy mạnh  các nghiên cứu ứng dụng thực tế, tự tin năng động tham gia và trao đổi với các đối tác quốc tế; tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn…

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể Đoàn Viện Địa chất được nhận Bằng khen của BCH Đoàn TNCSHCM Khối các cơ quan Trung ương về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.

PGS.TS Trần Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

Viện Trưởng Viện Địa chất phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội PGS.TS Trần Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Trưởng Viện Địa chất; đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn Viện Địa chất đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, BCH mới cần có nhiều biện pháp sáng tạo hơn để phát triển công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Phát huy được thế mạnh chuyên môn của đoàn viên, thanh niên trong Viện, hoạt động đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn thanh niên Viện Địa chất nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 5 đồng chí:

+ Phạm Thanh Đăng – Bí thư Chi đoàn Viện Địa chất

+ Phạm Ngọc Đạt – Phó Bí thư Chi đoàn Viện Địa chất

+ Thái Hồng Anh – Uỷ viên BCH

+ Nguyễn Thị Ninh – Uỷ viên BCH

+ Nguyễn Huy Thắng – Uỷ viên BCH

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Viện Địa chất nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt

Chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...