VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Đánh giá diễn biến ngập lụt một số tỉnh miền Trung thời điểm giữa tháng 10/2020 bằng dữ liệu ra-đa vệ tinh Sentinel

Trước tình hình diễn biến mưa lũ đang diễn ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Trung tâm Viễn thám & Geomatic (VTGEO), Viện Địa chất, Viện Hàn Lâm KHCNVN đã tiến hành xử lý ảnh vệ tinh Sentinel-1 được chụp trong thời gian từ 24/9/2020 đến 18/10/2020 tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam nhằm xác định khu vực ngập lụt của các địa phương trên và minh họa khả năng ứng dụng dữ liệu ra-đa từ vệ tinh phục vụ theo dõi, giám sát tai biến thiên nhiên.

Các thông tin thu được này có tính khái quát bước đầu trong đánh giá diện phân bố ngập lụt tại các khu vực trên.

Nguồn dữ liệu ảnh Sentinel-1 được tải về từ trang web:

 https://scihub.copernicus.eu/

Một số kết quả:

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...