VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Tỉnh

          Chiều ngày 28/5/2018, Viện Địa chất tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh “Nghiên cứu, đánh giá các dạng tài nguyên du lịch và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng” ký kết giữa Viện Địa chất với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng do TS. Vũ Văn Hà làm chủ nhiệm.  

           Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên, PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành  viên là các nhà khoa học trong và ngoài Viện Địa chất. Thành phần tham dự gồm có: PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Viện Trưởng Viện Địa chất, TS. Vũ Thị Minh Nguyệt - Phó Viện Trưởng Viện Địa chất phụ trách khoa học đại diện cơ quan chủ trì đề tài, các thành viên thực hiện đề tài và các quý vị đại biểu tham dự.

           Đề tài đã đánh giá tổng hợp các dạng tài nguyên du lịch tỉnh Cao Bằng và xác định các tài nguyên du lịch có giá trị nổi bật. Bên cạnh đó, đề tài đã đưa ra được các giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, các tuyến du lịch và một số mô hình phát triển du lịch bền vững.

           Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của tập thể các tác giả thực hiện đề tài và tiến hành bỏ phiếu với kết quả 7/7 phiếu nhất trí đánh nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài là đạt. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài:

 

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

TS. Vũ Văn Hà, chủ nhiệm đề tài trình bày những kết quả chính đề tài đã thực hiện

 

PGS. TS. Đặng Văn Bào nhận xét phản biện đề tài

 

Chủ nhiệm đề tài trả lời những câu hỏi của Hội đồng

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...