VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Giấy mời họp cán bộ chủ chốt ngày 15/3/2018

Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện
                - Phụ trách kế toán

Viện Địa chất trân trọng kính mời Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện và phụ trách kế toán tham dự cuộc họp: 

Nội dung:
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ;
- Các kế hoạch, công tác khác năm 2018;

Thời gian: Bắt đầu từ 9h00, ngày 15/3/2018 (Thứ Năm)

Địa điểm : Phòng họp 18, Viện Địa chất.

Kính đề nghị các cán bộ tham dự cuộc họp đầy đủ, đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...