VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Giấy mời sinh hoạt khoa học

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

Viện Địa chất trân trọng kính mời các cán bộ tham dự buổi sinh hoạt khoa học

Chủ đề: Nghiên cứu tổng thể về quá trình sụt lún mặt đất và suy giảm nguồn

nước ngầm dài hạn ở Hà Nội.

Assessment of long-term ground subsidence and groundwater depletion in Hanoi, Vietnam.

Người trình bày: NCS Nguyễn Minh

(chi tiết file đính kèm)

Kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho các cán bộ trong phòng được biết

Thời gian: Bắt đầu từ 10h00, ngày 20/05/2022 (thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 2, Viện Địa chất
          Ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng cảm ơn và rất mong được đón tiếp./.

 

 

 

 

 

   

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN

VIỆN ĐỊA CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

 

 

 

                                                       GIẤY MỜI

                                  Tham dự sinh hoạt khoa học

 

Kính gửi: Các cán bộ khoa học, đồng nghiệp trong và ngoài Viện Địa chất Viện

Địa chất trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, đồng nghiệp

tham dự buổi sinh hoạt khoa học

 

Chủ đề: Nghiên cứu tổng thể về quá trình sụt lún mặt đất và suy giảm nguồn

nước ngầm dài hạn ở Hà Nội.

Assessment of long-term ground subsidence and groundwater depletion in Hanoi, Vietnam.

Người trình bày: NCS Nguyễn Minh

Thời gian: Bắt đầu từ 10h00, ngày 20/05/2022 (thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 2, Viện Địa chất, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng cảm ơn ./.

                                                                                                            VIỆN ĐỊA CHẨT

 

 

 

 

 

(thông tin chi tiết xem trang sau)

 

 

 

Thông tin về buổi sinh hoạt khoa học

 Bản tiếng Việt:

 

Người trình bày: Nguyễn Minh

(Nghiên cứu sinh, Đại học Quốc Lập Trung Ương Đài Loan -Viện Khoa họcTrái Đất,

Viện Hàn lâm khoa học Đài Loan)

Thời gian: 10 giờ, thứ Sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Viện Địa chất, ngõ 84, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Chủ đề: Nghiên cứu tổng thể về quá trình sụt lún mặt đất và suy giảm nguồn nước ngầm

dài hạn ở Hà Nội.

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt ; slide Thông tin chi tiết:

Người trình bày:https://sites.google.com/view/nguyenminh/

Nghiên cứu đã xuất bản: https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2022.106555

 

 

Introduction of the Seminar

English version:

Speaker: Minh Nguyen

(PhD Candidate, National Central University - Institute of Earth Sciences, Academia Sinica)

Day: 20th May, Friday

Location: Institute of Geological Sciences, VAST. Ngõ 84, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Title: Assessment of long-term ground subsidence and groundwater depletion in Hanoi, Vietnam.

Presentation by Vietnamese. Slide by English Reference:

Speaker: https://sites.google.com/view/nguyenminh/

Publication: https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2022.106555

 

 

 

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...