VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Hệ thống kính hiển vi điện tử quét (SEM)

Model : QUANTA 650 ;                             Số lượng: 01 hệ thống

Hãng sản xuất: FEI – Mỹ ;

SEM có khả năng quan sát chi tiết bề mặt mẫu ở độ phóng đại cao. 

Phòng thí nghiệm SEM tại Viện Địa chất

Các tính năng của SEM:

- Quan sát bề mặt mẫu rắn ở các độ phóng đại khác nhau.

- Độ sâu trường quan sát lớn hơn rất nhiều so với kính hiển vi quang học, cho phép thu ảnh lập thể.

- Kết hợp với đầu thu phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) cho phép phân tích thành phần nguyên tố của vùng quan sát.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...