VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Hệ thống thiết bị khảo sát địa vật lý bằng phương pháp đo địa chấn

Thiết bị thăm dò địa chấn Terraloc Pro / ABEM

               Máy địa chấn Viện Địa chất mới đầu tư năm 2016 là máy Terraloc Pro gồm 24 kênh và các phụ kiện đi kèm. Thiết bị này có thể tham gia giải quyết các nhiệm vụ như sau:

- Phát hiện các đới dập vỡ phá hủy kiến tạo, phá hủy đứt gãy ẩn trong lòng đất phục vụ nghiên cứu các đứt gãy hoạt động trẻ. Nếu tiến hành đo bằng phương pháp phản xạ còn cho phép ta phát hiện các dịch chuyển không lớn theo chiều thẳng đứng của đứt gãy.

- Khảo sát xác định chiều dày của các khối trượt đủ độ tin cậy phục vụ cho các nghiên cứu dự báo về trượt lở đất.

- Phân tầng chi tiết các cấu trúc nông, xác định phân bố nền đá gốc, phát hiện các vùng hang hốc ẩn cung cấp tài liệu cho quy hoạch xây dựng các nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, phát triển đường giao thông đặc biệt là các đường hầm và cho nghiên cứu các dạng thiên tai địa chất khác như sụt đất, v.v...

- Nếu tiến hành đo đồng thời cả sóng dọc và sóng ngang trong các lỗ khoan sẽ cho phép ta xác định các thông số đàn hồi phục vụ cho công tác thiết kế kháng chấn các công trình quan trọng.

- Ngoài các công dụng trên các khảo sát địa chấn cũng có thể ứng dụng trong tìm kiếm nguồn nước ngầm, trong thăm dò các loại khoáng sản nếu phân bố của chúng được phản ánh thông qua các dấu hiệu cấu trúc đặc thù như đứt gãy, các vòm nâng, hạ, v.v... Các khảo sát nghiên cứu sâu hơn đến vài ba km có thể cung cấp cho ta thông tin đủ độ tin cậy về phân bố và cấu trúc của các bồn địa nhiệt, là đối tượng đang bắt đầu  được quan tâm nghiên cứu phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam.

               Thăm dò địa chấn với 24 kênh đo phục vụ nghiên cứu chi tiết các tầng nông và khi cần thiết cũng có thể triển khai nghiên cứu đến độ sâu một vài km.

               Việc nghiên cứu đặc điểm cấu trúc thạch quyển dưới mặt đất, phát hiện các thể địa chất quan tâm như các lớp đất đá có thành phần khác nhau, bồn nhiệt, các đứt gãy và đới dập vỡ ngầm có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu địa chất học hiện đại. Ngoài việc phục vụ các nghiên cứu cơ bản, phương pháp này còn có hiệu quả tốt trong nghiên cứu ứng dụng thực tiễn quan trọng: Phát hiện các đới dập vỡ phá hủy kiến tạo, phá hủy đứt gãy ẩn trong lòng đất phục vụ nghiên cứu các đứt gãy hoạt động trẻ; Khảo sát xác định chiều dày của các khối trượt đủ độ tin cậy phục vụ cho các nghiên cứu dự báo về trượt lở đất; Phân tầng chi tiết các cấu trúc nông, xác định phân bố nền đá gốc, phát hiện các vùng hang hốc ẩn cung cấp tài liệu cho quy hoạch xây dựng các nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, phát triển đường giao thông đặc biệt là các đường hầm và cho nghiên cứu các dạng thiên tai địa chất khác như sụt đất,...; Ngoài các công dụng trên, các khảo sát địa chấn cũng có thể ứng dụng trong tìm kiếm nguồn nước ngầm, trong thăm dò các loại khoáng sản nếu phân bố của chúng được phản ánh thông qua các dấu hiệu cấu trúc đặc thù như đứt gãy, các vòm nâng, hạ,... Các khảo sát nghiên cứu sâu hơn đến vài ba km có thể cung cấp cho ta thông tin đủ độ tin cậy về phân bố và cấu trúc của các bồn địa nhiệt, là đối tượng đang bắt đầu được quan tâm nghiên cứu phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...