VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Học viện KH&CN thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Ngày 28 tháng 12 năm 2022 Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 577/TB-HVKHCN về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023.

Kế hoạch và phương thức tuyển sinh:

- Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày: 03/4/2023 – 28/4/2023.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Thời gian công bố kết quả xét tuyển và thời gian nhập học: 15/05/2023 - 31/05/2023.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 31/03/2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo số: 577/TB-HVKHCN

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...