VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Việt Hùng

Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Việt Hùng.

Đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lượng bổ cập từ nước mưa cho nước dưới đất các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng sông Hồng”.

Ngành: Địa chất học.                                          Mã số: 9 44 02 01.

Thời gian: 9h00, Thứ Tư, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 17 (Phòng 1705), Tòa nhà Ươm tạo Công nghệ - A28 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng cảm ơn./.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...