VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Hội đồng tự đánh giá kết quả nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia mã số TN16/T02

        Sáng ngày 30/11/2020, Viện Địa chất tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia “Tăng cường hiệu quả giải pháp bổ cập và dâng cao mực nước ngầm giải quyết khó khăn về nước cho mùa hạn trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên” mã số TN16/T02  do TS. Vũ Thị Minh Nguyệt làm chủ nhiệm.
 

       Hội đồng nghiệm thu, tự đánh giá kết quả nhiệm vụ gồm 7 thành viên:  Chủ tịch Hội đồng  - PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa; 2 ủy viên phản biện cùng các ủy viên là các nhà khoa học, chuyên gia từ Đại học Mỏ Địa chất, TT quy hoạch điều tra Tài nguyên nước Quốc và  các Viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm KHCN VN. Tới dự buổi đánh giá kết quả nhiệm vụ còn có TS. NCVCC Nguyễn Đình Kỳ - Đại diện Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020; TS. Trần Quốc Cường – Phó Viện trưởng Viện Địa chất đại diện cơ quan chủ trì nhiệm vụ; các thành viên tham gia nhiệm vụ và các cán bộ khoa học Viện Địa chất.
 

        Dưới sự chủ trì của PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa – Chủ tịch Hội đồng, TS. Vũ Thị Minh Nguyệt đã trình bày các kết quả đạt được chính trong thời gian 45 phút, trả lời các câu hỏi từ các thành viên trong hội đồng;  Các ủy viên Hội đồng có nhận xét, góp ý và trao đổi cùng Chủ nhiệm nhiệm vụ. Hội đồng  đã làm việc nghiêm túc, đánh giá khách quan các kết quả đạt được của nhiệm vụ và góp ý để hoàn thiện và chuẩn bị tốt báo cáo tại Hội đồng đánh giá Kết quả nhiệm vụ cấp Nhà nước.
 

        Đánh giá chung của Hội đồng: 1) Nhiệm vụ đã hoàn thành các mục tiêu đề ra; 2) Tập thể tác giả đã bám sát nội dung thuyết minh được phê duyệt và hợp đồng đã ký; 3) Đã hoàn thành các sản phẩm đăng ký, có sản phẩm vượt trội; 4) Báo cáo tổng hợp thể hiện đầy đủ, rõ ràng các nội dung nghiên cứu.
 

        Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của tập thể các tác giả thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá kết quả chung là đạt. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tự đánh giá kết quả:
 

TS. Vũ Thị Minh Nguyệt chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả đạt được
 

PGS.TS Nguyễn Văn Bình- Ủy viên phản biện 1 đọc nhận xét, góp ý
 

TS. NCVCC Nguyễn Đình Ký phát biểu

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...