VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

HỘI THẢO KHOA HỌC NHỮNG TIẾN BỘ TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT 2021

1. Mục đích

      Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội thảo Khoa học những tiến bộ trong nghiên cứu Địa chất được tổ chức nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh địa chất.

2. Các lĩnh vực Khoa học của Hội thảo

      - Địa hóa, khoáng vật, thạch luận

      - Kiến tạo – Địa động lực

      - Tai biến Địa chất

      - Cổ địa lý, khí hậu và môi trường

      - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu Địa chất

3. Thời gian và địa điểm

      Thời gian: 01 ngày vào tháng 11 năm 2021

      Địa điểm: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KH&CNVN.

                       Ngõ 84 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Hình thức tổ chức Hội thảo

      - Báo cáo thuyết trình và thảo luận.

      - Trưng bày những thành tựu nghiên cứu.

      Báo cáo thuyết trình không quá 25 phút bao gồm cả thảo luận.

      Công bố khoa học

      Các bài báo toàn văn tham gia hội thảo sẽ được lựa chọn gửi đến Tạp chí Các Khoa học về Trái đất (Vietnam Journal of Earth Sciences) để in trong số đặc biệt Special Issue on Recent Advances in Geological Sciences’ sau khi phản biện.

5. Các mốc thời gian quan trọng

      - Ngày 30/09/2021           Kết thúc thời hạn gửi bài báo toàn văn

      - Ngày 31/10/2021           Kết thúc thời hạn gửi bản thuyết trình

      - Ngày 1/11/2021             Gi giy mi tham dự

6. Ban thư ký Hội thảo

      Mọi thông tin về Hội thảo và gửi báo cáo toàn văn xin liên hệ Ban thư ký:

          TS. Mai Thành Tân

          Email: maithanhtan@igsvn.vast.vn

          Điện thoại: 0912342465

 

          TS. Phạm Ngọc Cẩn

          Email:canpn87@gmail.com

          Điện thoại: 0869208187

 

      Ban tổ chức trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học tích cực tham gia, hưởng ứng và viết bài cho Hội thảo.

      Xin trân trọng cảm ơn!

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...