VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Kế hoạch thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Viện Địa chất

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BCĐ ngày 19/7/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc xây dựng các phương án ứng phó khi có tình huống dịch Covid, Viện Địa chất ban hành Kế hoạch thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 

Nội dung chi tiết xin tải tại đây.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...