VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Lịch thi và số báo danh các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

Thời gian thi:

  • Kiến thức chung: 9h30 ngày 5 /10/2020
  • Tin học: 14h30 ngày 5 /10/2020
  • Tiếng Anh: 15h30 ngày 5 /10/2020

Địa điểm thi:  Hội trường lớn, Viện Địa chất (tầng 2)

Số báo danh:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên nghành dự thi

Số báo danh

Ghi chú

1

Văn Phú Hưng

1995

NCV chuyên ngành nước Hải Dương Học

VĐC01

 

2

Phạm Thị Phương Liên

1992

NCV chuyên ngành địa chất

VĐC02

 

3

Lê Hữu Quyền

1995

NCV chuyên ngành địa chất

VĐC03

 

4

Đặng Xuân Tùng

1993

NCV chuyên ngành địa kỹ thuật - địa môi trường

VĐC04

Miễn thi Tiếng Anh

 

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...