VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Máy ghi gia tốc Basalt, Kinemetrics, Mỹ

Model: Basalt                                               Số lượng: 01 hệ thống


Hãng sản xuất: Kinemetrics- Mỹ.

Máy ghi gia tốc Basalt

Tính năng: Sử dụng quan trắc dao động nền, động đất nhỏ.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...