VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

NGHIÊN CỨU TỔNG THỂ VỀ QUÁ TRÌNH LÚN BỀ MẶT ĐẤT VÀ SUY GIẢM NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT DÀI HẠN Ở HÀ NỘI

Ngày 20/5/2022, Viện Địa chất đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học có chủ đề “Nghiên cứu tổng thể về quá trình lún bề mặt đất và suy giảm nguồn nước dưới đất dài hạn ở Hà Nội.” (Assessment of long-term ground subsidence and groundwater depletion in Hanoi, Vietnam) do TS Nguyễn Minh, Viện Các khoa học trái đất thuộc Academia Sinica.

Buổi sinh hoạt khoa học đã nhận được sự quan tâm của các cán bộ Viện Địa chất, các đồng nghiệp của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Hội cơ học đá Việt Nam, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam -VAST và Tạp chí Tia sáng.

TS. Nguyễn Minh đã trình bày nội dung khoa học về theo dõi đánh giá quá trình lún bề mặt đất thông qua kỹ thuật ra-đa giao thoa từ 2007 tới 2018 với các dữ liệu ALOS, COSMO-SkyMed, Sentinel-1. Các số liệu biến dạng bề mặt đất với quá trình theo dõi trong thời gian dài giúp loại bỏ các biến dạng không hợp lý, qua đó cho bức tranh toàn cảnh phù hợp hơn với thực tế.

 

Minh họa kết quả theo dõi biến dạng bề mặt đất các giai đoạn từ 2007-2018 khu vực Hà Nội (Nguyễn Minh và nnk)

 

Trọng tâm của nghiên cứu là mô hình sụt lún đầu tiên ở Hà Nội sử dụng đồng thời kết quả đo lún bề mặt từ kĩ thuật InSAR từ 2007 tới 2018 và thay đổi mực nước dưới đất. Kết quả từ mô hình đã đưa ra các dự báo về sụt lún cho khu vực quận/huyện trọng điểm của thành phố. Dựa trên kịch bản giảm dần khai thác nước nước dưới đất và sự phân hóa không gian của hệ tầng chứa nước, lún bề mặt đất được phân vùng, cảnh báo còn tiếp tục trên diện rộng quận Hà Đông, Hoài Đức….

Kết quả nghiên cứu có được từ quá trình thực hiện luận án tiến sĩ của tiến sĩ Nguyễn Minh, sự hợp tác về khoa học giữa Viện các khoa học trái đất thuộc Academia Sinica và Viện Địa chất thuộc VAST, sự hỗ trợ phát triển giáo dục và nghiên cứu khoa học của chương trình TIGP.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt khoa học

 

Nguồn tin và ảnh: Nguyễn Đức Anh, Trung tâm Viễn thám & Geomatics

Xử lý tin: Nguyễn Việt Tiến

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...