VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Phòng Địa kỹ thuật

1. Chức năng nhiệm vụ

- Nghiên cứu cấu trúc và trạng thái ổn định của môi tr­ường đất đá trong mối quan hệ giữa con ngư­ời và môi tr­ường tự nhiên;

- Nghiên cứu các quá trình biến đổi địa cơ học, xây dựng cơ sở khoa học phục vụ dự báo phòng tránh giảm thiểu rủi ro thiên tai địa chất;

- Nghiên cứu cơ sở khoa học cải tạo, kiểm soát môi tr­ường đất đá;

- Nghiên cứu phát triển các thiết bị thí nghiệm và khảo sát hiện trường.

- Nghiên cứu cơ sở Địa kỹ thuật để phát triển đô thị và công trình biển đảo.

2. Ban lãnh đạo

- Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Minh Đức

3. Hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu cấu trúc và trạng thái ổn định của môi trường đất đá trong mối tương tác với các hoạt động của con người.

- Nghiên cứu các quá trình biến đổi địa cơ học, xây dựng cơ sở dự báo, phòng tránh giảm thiểu rủi ro thiên tai địa chất.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học cải tạo, kiểm soát môi trường đất đá.

- Nghiên cứu phát triển các thiết bị thí nghiệm và khảo sát hiện trường.

- Nghiên cứu cơ sở Địa kỹ thuật để phát triển đô thị và công trình biển đảo.

4. Trang thiết bị

- Không có

5. Nhân lực

- Tổng số cán bộ trong biên chế: 6 người

- Các cán bộ khác:

Stt

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

1

Đỗ Minh Đức

PGS. TS

096.696.8881

ducgeo@gmail.com

Trưởng phòng

2

Trịnh Quốc Hải

Thạc sĩ

098.337.1959

Haidc30@gmail.com

NCV

3

Đào Minh Đức

Thạc sĩ

091.690.3618

Daominhduc_dkt@yahoo.com

NCV

4

Hoàng Hải Yến

Thạc sĩ

091.293.5689

Yenhh11@gmail.com

NCV

5

Nguyễn Mạnh Tùng

Thạc sĩ

094.449.4495

tungnguyendkt@gmail.com

NCV

6

Thái Hồng Anh

Thạc sĩ

091.335.1689

Honganh224@gmail.com

NCV

7

Hà Ngọc Anh

Tiến sĩ

092.522.3388

hangocanh@gmail.com

NCV

8

Lại Ngọc Dự

Cử nhân

 

laingocdu@gmail.com

nước ngoài

9

Vũ Cao Minh

PGS.TSKH

093.618.0049

vucaominh@gmail.com

 

10

Trần Văn Tư

PGS.TS

091.550.8369

Tranvantu92@yahoo.com.vn

 

 

6. Các công trình nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học công nghệ (trong 5-10 năm gần đây)

- “Cơ sở khoa học nắn chỉnh, ổn định lòng chảy khu vực hạ lưu sông Cà Lồ, phục vụ mục tiêu an toàn bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội” (2008). Chủ nhiệm đề tài TSKH. Vũ Cao Minh - Đề tài cấp thành phố Hà Nội.

- “Lập quy hoạch vùng bị lũ quét và sạt lở đất đá địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đề xuất giải pháp phòng tránh giảm nhẹ cường độ thiên tai và thiệt hại” (2009). Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Văn Tư - Đề tài cấp tỉnh Quảng Ninh.

- “Nghiên cứu mức độ hạ thấp địa hình do nguyên nhân khai thác nước ngầm khu vực thị trấn Hà Đông – Hà Nội” (2010). Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Văn Tư - Đề tài cấp thành phố Hà Nội.

- “Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công trình và dự báo khả năng xuất hiện các sự cố dọc tuyến đê sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội” (2012). Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Văn Tư - Đề tài cấp thành phố Hà Nội.

- “Dự báo khả năng sụt lún bề mặt đồng bằng Sông Hồng do khai thác than nâu” (2012). Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Văn Tư - Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- “Nghiên cứu đề xuất giải pháp lưu trữ nước trên đảo Bạch Long Vĩ phục vụ mục đích ổn định kinh tế, xã hội” (2012). Chủ nhiệm đề tài ThS. Trịnh Quốc Hải – Đề tài cấp thành phố Hải Phòng.

- “Nghiên cứu thử nghiệm một số giải pháp cấp nước cho một số khu vực đặc biệt khó khăn vùng núi phía Bắc” (2011). Chủ nhiệm đề tài TSKH. Vũ Cao Minh - đề tài trọng điểm cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- “Nghiên cứu thực trạng và ứng dụng giải pháp công nghệ xử lý nhiễm bẩn tại các hồ chứa nước sinh hoạt tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc” (2014). Chủ nhiệm đề tài ThS. Trịnh Quốc Hải – Đề tài cấp tỉnh Hà Giang.

- “Nghiên cứu đánh giá sự biến đổi môi trường sau thiên tai lũ quét khu vực miền núi phía bắc Việt Nam, đề xuất giải pháp cải tạo phục hồi và quản lý môi trường” mã số KC.08.09/11-15 (2015). Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Văn Tư - Đề tài cấp nhà nước.

7. Đào tạo

- Công tác nghiên cứu gắn với giảng dậy đào tạo đã được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. PGS.TSKH. Vũ Cao Minh  kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn tại trường Đại học Khoa học Tư nhiên từ năm 2006 tới năm 2016. PGS.TS.Trần Văn Tư là cán bộ thỉnh giảng của trường Đại học Công nghệ Hà Nội. PGS.TS Đỗ Minh Đức kiêm nhiệm công tác trưởng phòng tại Viện Địa chất và tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Cán bộ của phòng đã và đang hướng dẫn 3 luận án tiến sỹ, gần 10 thạc sỹ, hướng dẫn tốt nghiệp hàng chục kỹ sư và cử nhân. Hiện nay, phòng có 02 cán bộ hiện đang học tập tại nước ngoài.

8. Hợp tác quốc tế

- Phòng có mối quan hệ với một số nhà khoa học ở các nước như Ba Lan, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

 

 
Vui lòng đợi...