VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Phòng Địa niên đại

1. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng: Nghiên cứu khoa học

- Nhiệm vụ: Thực hiện các công việc được giao, làm đề tài, phân tích mẫu

2. Ban lãnh đạo

- Trưởng phòng: TS. Cung Thượng Chí

3. Hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu cổ từ-kiến tạo, nghiên cứu ô nhiễm môi trường

4. Trang thiết bị

- Thiết bị phân tích ICP-MS từ năm 2001

5. Nhân lực

- Tổng số: 5 cán bộ

- Tiến sĩ: 02

- Thạc sĩ: 02

- Kỹ sư: 01

6. Các công trình nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học công nghệ

a/ Đề tài:

- 2006-2008: Đề tài NCCB “Nghiên cứu cổ từ trên các thành tạo phun trào và trầm tích Pecmi - Trias ở Việt Nam: Ứng dụng kết quả cổ từ để làm sáng tỏ quá trình tiến hóa kiến tạo- địa động lực khu vực Đông Dương và Đông Nam Á”.

- 2010-2011: Đề tài NCCB “Nghiên cứu cổ từ trên các thành tạo trầm tích Kainozoi nằm trong đới Đứt gãy Sông Hồng: Luận giải quá trình tiến hóa các bồn trầm tích Kainozoi trong mối tương quan địa động lực của Đứt gãy Sông Hồng”.

- 2012-2015: Đề tài NCCB “Nghiên cứu cổ từ trên các thành tạo bazan Pecmi ở vùng Tây Bắc Việt Nam; tái tạo vị trí cổ địa lý của khu vực nghiên cứu”.

- 2011-2013: Đề tài NCCB “Nghiên cứu quá trình hấp thụ các kim loại nặng của trầm tích tầng mặt khu vực cửa sông ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Lấy ví dụ cửa Tiểu, sông Tiền”.

- 2015-2018: Đề tài NCCB “Quá trình hình thành và phát triển các bồn trũng trầm tích Kainozoi và biến dạng địa hình Đệ Tứ muộn dọc Đới Đứt gãy Sông Hồng và các vùng lân cận (phần lãnh thổ Việt Nam)”.

b/ Hợp đồng:

- 2008-2016: Các hợp đồng phân tích mẫu đá lõi khoan dầu khí với Viện NCKH&TK dầu khí – XNLD Vietsovpetro.

- 2010: Hợp đồng phân tích mẫu quặng đất hiếm với Liên đoàn Xạ hiếm.

- 2015-2018: Hợp đồng phân tích mẫu đá địa chất với Liên đoàn Intergeo.

- Các hợp đồng phân tích mẫu cho các đề tài của Viện Địa chất.

7. Đào tạo

- Năm 2008: 01 cán bộ bảo vệ luận án tiến sĩ ở Ba Lan

- Năm 2010: 01 cán bộ bảo vệ luận án thạc sĩ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

- Năm 2015: 01 cán bộ bảo vệ luận án thạc sĩ ở Đại học khoa học công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 8. Hợp tác quốc tế

- 1999-2009: Hợp tác với Viện Địa chất – Viện HLKH Ba Lan tiến hành nghiên cứu kiến tạo – địa động lực, địa mạo- tân kiến tạo đới đứt gãy Sông Hồng.

- 2011- hiện tại: Hợp tác với Trường ĐHTH New Mexico và ĐHTH Texas ở Dallas – Mỹ về nghiên cứu cổ từ kiến tạo.

 

 
Vui lòng đợi...