VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Phòng Kiến tạo - Địa động lực

1. Quyết định thành lập

- Số Quyết định: 168/QĐ-VĐC ngày 01/9/2020 của Viện trưởng Viện Địa chất.

- Người ký: PGS.TS. Trần Tuấn Anh

2. Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ cơ quan: Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại: (+84)(24) 3775 4798; (+84)(24) 3834 3068

- Fax: (+84)(24) 3775 4797

- Email:

3. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng: Nghiên cứu cấu trúc, chuyển động kiến tạo, kiến tạo - sinh khoáng và lịch sử phát triển kiến tạo vỏ trái đất và thạch quyển.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá các quá trình biến dạng, địa động lực, kiến tạo trẻ và kiến tạo hiện đại, nguồn động đất và tai biến địa chất.

4. Ban lãnh đạo

- Trưởng phòng: TS.NCVC. Văn Đức Tùng

 + Điện thoại: 0915924990

 + Email: tung_vd123@yahoo.com

5. Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu cấu trúc - kiến tạo, biến dạng của vỏ trái đất và thạch quyển.

- Nghiên cứu lịch sử tiến hóa của vỏ quả đất và thạch quyển; phân vùng kiến tạo khu vực.

- Nghiên cứu chuyển động kiến tạo trẻ và kiến tạo hiện đại.

- Nghiên cứu địa mạo - tân kiến tạo, địa động lực hiện đại.

- Nghiên cứu vùng nguồn phát sinh động đất và tai biến địa chất trong mối liên quan với hoạt động kiến tạo Hiện đại.

- Nghiên cứu ứng dụng  phục vụ xây dựng các công trình quan trọng và tìm kiếm khoáng sản.

6. Trang thiết bị

- Hệ thống các máy định vị vệ tinh chính xác cao: Trimble Net R9 (05 hệ thống và phần mềm chuyên dụng xử lý dữ liệu); Trimble 4000 SSI, SSE.

- Hệ thống các thiết bị trắc địa, quan trắc biến dạng chính xác cao.

- Máy đo ứng suất.

- Kính hiển vi phân cức "Axioskop" 40 POL.

- Hệ thống các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu chuyển động kiến tạo, ứng suất, biến dạng,…

7. Nhân lực

- Tổng số : 10

- Số biên chế : 10

- Số hợp đồng: 0

- Giáo sư: 1

- Phó giáo sư: 1

- Tiến sĩ khoa học:

- Tiến sĩ: 3

- Thạc sĩ: 5

- Kỹ sư : 1

- Khác: 1

 

8. Các công trình nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học công nghệ: (trong 10 năm)

8.1. Các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước (tính từ năm 2011)

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu hoạt động địa động lực hiện đại khu vực Tây Nguyên phục vụ dự báo các dạng tai biến địa chất ở các vùng đập, hồ chứa và đề xuất các giải pháp phòng tránh”. Mã số: TN3/T06 (Chương trình Tây Nguyên 3).

Chủ nhiệm: GS.TS. Phan Trọng Trịnh. Thời gian thực hiện: 2011-2015.

2. Tên đề tài: “Nghiên cứu xác định các đới dập vỡ kiến tạo trong các thành tạo địa chất và khả năng lưu trữ nước nhằm giải quyết nước mùa khô cho các tỉnh Tây Nguyên”. Mã số: TN3/T24 (Chương trình Tây Nguyên 3).

Chủ nhiệm: TS. Lê Triều Việt, Thời gian thực hiện: 2012-2016.

3. Tên đề tài: “Nghiên cứu đánh giá đứt gãy hoạt động phục vụ công tác phê duyệt địa điểm dự kiến xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận”. Mã số NT 01/2012.

Chủ nhiệm: TS. Vũ Văn Chinh, Thời gian thực hiện: 2012-2014.

4. Tên đề tài: “Đánh giá gradient chuyển dịch kiến tạo trong Pleistocen muộn và hiện đại khu vực dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận”. Mã số NT 03/2012.

Chủ nhiệm: GS.TS. Phan Trọng Trịnh. Thời gian thực hiện: 2012-2014.

5. Tên đề tài: “Nghiên cứu chuyển động kiến tạo Pliocen - Hiện đại các đảo và thềm lục địa Việt Nam phục vụ đánh giá tai biến địa chất”. Mã số: KC.09.22/16-20 (Chương trình KC.09/16-20, “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”).

Chủ nhiệm: GS.TS. Phan Trọng Trịnh. Thời gian thực hiện: 2018-2020.

8.2. Các đề tài nghiên cứu cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tính từ năm 2011)

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác vật liệu xây dựng đến lòng dẫn, xói lở và ô nhiễm môi trường nước sông Lô thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ và đề xuất kiến nghị các giải pháp quản lý khai thác hợp lý, phát triển bền vững kinh tế và môi trường khu vực”.

Chủ nhiệm: TS. Bùi Văn Thơm. Thời gian thực hiện: 2011-2012.

2. Tên đề tài: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất ở 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi phục vụ phát triển bền vững”.

Chủ nhiệm: TS. Phạm Văn Hùng. Thời gian thực hiện: 2011-2012.

3. Tên đề tài: “Nghiên cứu hiện tượng phun bùn, đánh giá khả năng sử dụng chúng phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường ở khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận”.

Chủ nhiệm: TS. Bùi Văn Thơm. Thời gian thực hiện: 2014-2016.

4. Tên đề tài: “Xử lý số liệu hỗn hợp GPS/GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực hiện đại”.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Vy Quốc Hải. Thời gian thực hiện: 2013-2014.

5. Tên đề tài: “Tính phân đoạn của đới đứt gãy Sông Hồng, Sông Lô trong Đệ Tứ và vai trò của nó trong đánh giá địa chấn kiến tạo và tai biến địa chất”.

Chủ nhiệm: TS. Ngô Văn Liêm. Thời gian thực hiện: 2014-2016.

6. Tên đề tài: “Nghiên cứu kiến tạo Đệ tứ khu vực Điện Biên- Lai Châu phục vụ đánh giá nguồn động đất và các dạng tai biến địa chất khác”.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hùng. Thời gian thực hiện: 2018-2019.

7. Tên đề tài: “Đánh giá tai biến địa chất đới đứt gãy Điện Biên - Lai Châu trên cơ sở ứng dụng các mô hình học máy, trí tuệ nhân tạo”.

Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Phong. Thời gian thực hiện: 2020-2021.

8.3. Các sách đã xuất bản có đóng góp của cán bộ thuộc phòng trong thời gian gần đây (tính từ năm 2011)

1. A Novel Hybrid Model of Rotation Forest Based Functional Trees for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study at Kon Tum Province, Vietnam A Novel Hybrid Model of Rotation Forest Based Functional Trees for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study at Kon Tum Province, Vietnam. Binh Thai Pham, Viet-Tien Nguyen, Van-Liem Ngo, Phan Trong Trinh, Huong Thanh Thi Ngo, and Dieu Tien Bui. Spinger, pp 186-201, 2017.

2. Giáo trình các phương pháp trắc địa trong nghiên cứu địa động. Vy Quốc Hải, Phạm Thị Hoa, Bùi Hồng Thắm. Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, 2017.

3. Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương trong điều tra, dự báo và đánh giá các tai biến địa chất các công trình hồ thủy điện và đường giao thông các tỉnh khu vực Tây Bắc. Phạm Quang Sơn (Chủ biên), Phạm Văn Hùng, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Công Quân, Nguyễn Viết Thuận, Nguyễn Tứ Dần, Trần Anh Tuấn, Dương Hồng Sơn, Ngô Thị Vân Anh. Nghiên cứu ứng dụng (Nxb Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội), 65tr, 2016.

4. Trần Văn Trị, Đào Thái Bắc, Văn Đức Tùng. Tây Bắc Bộ (Mục từ). Sách: Bách khoa thư Địa chất, Chủ biên: Tống Duy Thanh, Mai Trọng Nhuận, Trần Nghi, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 498- 505. 2016.

5. Nghiên cứu biến dạng kiến tạo và đứt gãy sinh chấn phục vụ các công trình lớn ven biển, 2015.  Phan Trọng Trịnh (chủ biên), Nguyễn Văn Hướng, Ngô Văn Liêm, Vy quốc Hải, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Biểu. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 396 tr, 2015.

6. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng tai biến địa chất ở hồ thủy điện và đường giao thông khu vực Tây Bắc bằng công nghệ viễn thám và GIS. Phạm Quang Sơn (chủ biên), Phạm Văn Hùng, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Tứ Dần. NXb Công nghệ vũ trụ và Ứng dụng, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr 103-117, 2015.

7. Nghiên cứu tai biến địa chất Thừa Thiên Huế bằng tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. Phan Trọng Trịnh (chủ biên), Mai Thành Tân. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 299tr., 2013.

8. Tràn dầu tự nhiên và mối liên quan với kiến tạo vùng biển Việt Nam. Phan Trọng Trịnh (chủ biên). NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 308 tr. , 2013.

9. Kiến tạo trẻ và địa động lực hiện đại vùng biển Việt Nam và kế cận. Phan Trọng Trịnh (chủ biên). NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 330 tr., 2012.

10. Kết quả quan trắc tại các trạm Chí Linh (Hải Dương) và Láng (Hà Nội) năm 2018. Vũ Thị Minh Nguyệt (Trưởng ban), Trần Văn Phong, Nguyễn Trọng Tài, Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Việt Tiến, Vy Quốc Hải, Trần Trọng Hiển, Bùi Văn Thơm, Vy Thị Hồng Liên, Nguyễn Quang Xuyên, Hoàng Quang Vinh, Vũ Tuấn Hùng, Nguyễn Trung Kiên. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. ISBN: 978-604-913-901-7.

8.4. Các bài báo đã công bố gần đây (tính từ năm 2011)

Năm 2020.

- Binh Thai Pham, Indra Prakash, Jie Dou, Sushant K. Singh, Phan Trong Trinh, Hieu Trung Tran, Tu Minh Le, Tran Van Phong, Dang Kim Khoi, Ataollah Shirzadi and Dieu Tien Bui, 2020. A novel hybrid approach of landslide susceptibility modelling using rotation forest ensemble and different base classifiers. GEOCARTO INTERNATIONAL ISSN: 1010-6049 (Print) 1752-0762 (Online), 35, 12, pp. 1267-1292.

- Tran Van Phong, Trong Trinh Phan, Indra Prakash, Sushant K. Singh, Ataolla Shirzadi, Karam Chapi, Hai-Bang Ly, Lanh Si Ho, Nguyen Kim Quoc & Binh Thai Pham, 2020. Landslide susceptibility modeling using different artificial intelligence methods: a case study at Muong Lay district, Vietnam. GEOCARTO INTERNATIONAL ISSN: 1010-6049 (Print) 1752-0762 (Online).

- Huong Nguyen-Van, Tran Van Phong, Phan Trong Trinh, Ngo Van Liem, Bui Nhi Thanh,Binh Thai Pham, Dieu Tien Bui, Nguyen Bieu, Hoang Quang Vinh, Nguyen Quang Xuyen,Nguyen Dang Tuc, Bui Van Thom, Nguyen Viet Thuan, Bui Thi Thao, Lai Hop Phong,Vu Duy Vinh, Mai Thanh Tan, Vy Quoc Hai, Nguyen Mai Lan, Tran Quoc Cuong,Pham Thi Thu Hang, Vu Van Ha, Cu Minh Hoang, Duong Van Hao, Tong Phuoc Hoang Son, 2020. Recent tectonics, geodynamics and seismotectonics in the Ninh Thuan Nuclear Power plants and surrounding regions, South Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences ISSN: 1367-9120, vol 187.

- Dong Van Daoa, Abolfazl Jaafari, Mahmoud Bayat, Davood Mafi-Gholami, Chongchong Qi, Hossein Moayedie, Tran Van Phong, Hai-Bang Ly, Tien-Thinh Leh, Phan Trong Trinh, Chinh Luu, Nguyen Kim Quoc, Bui Nhi Thanh, Binh Thai Pham, 2020. A spatially explicit deep learning neural network model for the prediction of landslide susceptibility. Catena. ISSN: 0341-8162, 188.

- Binh Thai Pham, Tran Van Phong, Huu Duy Nguyen, Chongchong Qi, Nadhir Al-Ansari, Ata Amini, Lanh Si Ho, Tran Thi Tuyen, Hoang Phan Hai Yen, Hai-Bang Ly, Indra Prakash, Dieu Tien Bui, 2020. A Comparative Study of Kernel Logistic Regression, Radial Basis Function Classifier, Multinomial Naïve Bayes, and Logistic Model Tree for Flash Flood Susceptibility Mapping. Water (ISSN 2073-4441), 12, 239,

- Binh Thai Pham, Mohammadtaghi Avand, Saeid Janizadeh, Tran Van Phong, Nadhir Al-Ansari, Lanh Si Ho, Sumit Das, Hiep Van Le, Ata Amini, Saeid Khosrobeigi Bozchaloei, Faeze Jafari, Indra Prakash, 2020. GIS Based Hybrid Computational Approaches for Flash Flood Susceptibility Assessment. Water (ISSN 2073-4441), 12, 683,

- Binh Thai Pham, Tran Van Phong, Trung Nguyen-Thoi, Kajori Parial, Sushant K. Singh, Hai-Bang Ly, Kien Trung Nguyen, Lanh Si Ho, Hiep Van Le & Indra Prakash, 2020. Ensemble modeling of landslide susceptibility using random subspace learner and different decision tree classifiers. GEOCARTO INTERNATIONAL ISSN: 1010-6049 (Print) 1752-0762 (Online),

- Phong Tung Nguyen, Duong Hai Ha, Huu Duy Nguyen, Tran Van Phong,Phan Trong Trinh, Nadhir Al-Ansari, Hiep Van Le, Binh Thai Pham, Lanh Si Ho, Indra Prakash, 2020. Improvement of Credal Decision Trees Using Ensemble Frameworks for Groundwater Potential Modeling. Sustainability (ISSN 2071-1050), 12, 2622,

- Phong Tung Nguyen, Duong Hai Ha, Mohammadtaghi Avand, Abolfazl Jaafari,Huu Duy Nguyen, Nadhir Al-Ansari, Tran Van Phong, Rohit Sharma, Raghvendra Kumar, Hiep Van Le, Lanh Si Ho, Indra Prakash, Binh Thai Pham, 2020. Soft Computing Ensemble Models Based on Logistic Regression for Groundwater Potential Mapping. Applied Sciences (ISSN 2076-3417), 10, 2469,

- Phong Tung Nguyen, Duong Hai Ha, Abolfazl Jaafari, Huu Duy Nguyen, Tran Van Phong, Nadhir Al-Ansari, Indra Prakash, Hiep Van Le, Binh Thai Pham, 2020. Groundwater Potential Mapping Combining Artificial Neural Network and Real AdaBoost Ensemble Technique: The DakNong Province Case-study, Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601), 17, 2473,

- Binh Thai Pham, Tran Van Phong, Trung Nguyen-Thoi, Phan Trong Trinh, Quoc Cuong Tran, Lanh Si Ho, Sushant K. Singh, Tran Thi Thanh Duyen, Loan Thi Nguyen, Huy Quang Le, Hiep Van Le, Nguyen Thi Bich Hanh, Nguyen Kim Quoc, Indra Prakash, 2020. GIS-based ensemble soft computing models for landslide susceptibility mapping. Advances in Space Research. ISSN: 0273-1177, 66, 1303 - 1320.

- Binh Thai Pham, Abolfazl Jaafari, Mohammadtaghi Avand, Nadhir Al-Ansari,Tran Dinh Du, Hoang Phan Hai Yen, Tran Van Phong, Duy Huu Nguyen, Hiep Van Le, Davood Mafi-Gholami, Indra Prakash, Hoang Thi Thuy, Tran Thi Tuyen, 2020. Performance Evaluation of Machine Learning Methods for Forest Fire Modeling and Prediction. Symmetry (ISSN 2073-8994), 12, 1022,

- Peyman Yariyan, Saeid Janizadeh, Tran Van Phong, Huu Duy Nguyen, Romulus Costache, Hiep Van Le, Binh Thai Pham, Biswajeet Pradhan, John P. Tiefenbacher, 2020. Improvement of Best First Decision Trees Using Bagging and Dagging Ensembles for Flood Probability Mapping. Water Resources Management. Print ISSN 0920-4741. Electronic ISSN 1573-1650, 34, 2037 - 3053.

- Binh Thai Pham, Trung Nguyen-Thoi, Chongchong Qi, Tran Van Phong, Jie Doue, Lanh Si Ho, Hiep Van Le, Indra Prakash, 2020. Coupling RBF neural network with ensemble learning techniques for landslide susceptibility mapping. Catena. ISSN: 0341-8162, 195,

- Binh Thai Pham, Tran Van Phong, Mohammadtaghi Avand, Nadhir Al-Ansari, Sushant K. Singh, Hiep Van Le, Indra Prakash, 2020. Improving Voting Feature Intervals for Spatial Prediction of Landslides. Mathematical Problems in Engineering. ISSN 1024-123X. E-ISSN 1024-123X, 2020,

- Mehebub Sahana, Binh Thai Pham, Manas Shukla, Romulus Costache, Do Xuan Thu, Rabin Chakrabortty, Neelima Satyam, Huu Duy Nguyen, Tran Van Phong, Hiep Van Le, Subodh Chandra Pal, G Areendran, Kashif Imdad, Indra Prakash, 2020. Rainfall Induced Landslide Susceptibility Mapping Using Novel Hybrid Soft Computing Methods Based on Multi-layer Perceptron Neural Network Classifier. GEOCARTO INTERNATIONAL ISSN: 1010-6049 (Print) 1752-0762 (Online),

- Binh Thai Pham, Chinh Luu, Tran Van Phong, Phan Trong Trinh, Ataollah Shirzadi, Somayeh Renoud, Shahrokh Asadi, Hiep Van Le, Jason von Meding, John J. Clague, 2020. Can deep learning algorithms outperform benchmark machine learning algorithms in flood susceptibility modeling? Journal of Hydrology. ISSN: 0022-1694,

- Nguyen ThanhDuong, DuongVan Hao, Van Loat Bui, Duc Thang Duong, Trong Trinh Phan, HoanLe Xuan, 2020. Natural radionuclides and assessment of radiological hazards in MuongHum, Lao Cai, Vietnam. Chemosphere. ISSN: 0045-6535, .

- Dieu Tien Bui, Paraskevas Tsangaratos, Viet-Tien Nguyen, Ngo Van Liem, Phan Trong Trinh, 2020. Comparing the prediction performance of a Deep Learning Neural Network model with conventional machine learning models in landslide susceptibility assessment. Catena. ISSN: 0341-8162, 188, .

- Quoc Cuong Tran, Duc Do Minh, Abolfazl Jaafari, Nadhir Al-Ansari, Duc Dao Minh, Duc Tung Van, Duc Anh Nguyen, Trung Hieu Tran, Lanh Si Ho, Duy Huu Nguyen, Indra Prakash, Hiep Van Le, Binh Thai Pham, 2020. Novel Ensemble Landslide Predictive Models Based on the Hyperpipes Algorithm: A Case Study in the Nam Dam Commune, Vietnam. Appl. Sci. 2020, 10, 3710, pp 1-23; doi:10.3390/app10113710.

- Dang Quang Thanh, Duy Huu Nguyen, Indra Prakash, Abolfazl Jaafari, Viet -Tien Nguyen, Tran Van Phong, Binh Thai Pham, 2020. GIS based frequency ratio method for landslide susceptibility mapping at Da Lat City, Lam Dong province, Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783, 42, 1, pp. 55 - 66.

- Hao Duong Van, Alinanja antoarindriaka, Adam Piestrzyński, Phan Trong Trinh, 2020. Fort-Dauphin beach sands, south Madagascar: natural radionuclides and mineralogical studies. Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783, 42, 2, pp. 118 - 129.

- Tran Van Phong, Hai-Bang Ly, Phan Trong Trinh, Indra Prakash, Dao Trung Hoan, 2020. Landslide susceptibility mapping using Forest by Penalizing Attributes (FPA) algorithm based machine learning approach. Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783, 42, 3, pp. 237 - 246.

- Le Huy Minh, Vu Tuan Hung, Jyr-Ching Hu, Nguyen Le Minh, Bor-Shouh Huang, Horng-Yue Chen, Nguyen Chien Thang, Nguyen Ha Thanh, Le Truong Thanh, Nguyen Thi Mai, Pham Thi Thu Hong, 2020. Contemporary movement of the Earth's crust in the Northwestern Vietnam by continuous GPS data. Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783, 42, 4, pp. 334 - 350.

- Vy Quốc Hải, Dương Chí Công, Vy Thị Hồng Liên, 2020. Xử lý số liệu đo xa laser vệ tinh nhằm xác thực lịch vệ tinh chính xác GNSS. Hội nghị toàn quốc khoa học Trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD). Hà Nội 2020.

Năm 2019.

- Grzegorz Lizurek, Jan Wiszniowski, N. V. Giang, D. Q. Van, L. V. Dung, V. D. Tung, Beata Plesiewicz, 2019. Background seismicity and seismic monitoring in the Lai Chau reservoir area. Journal of Seismology, (2019) 23: pp 1373-1390, ISSN: 1383-4649. https://doi.org/10.1007/s10950-019-09875-6.

- Viet-Tien Nguyen, Trong Hien Tran, Ngoc Anh Ha, Van Liem Ngo, Al-Ansari Nadhir, Van Phong Tran, Duy Huu Nguyen, Malek M. A., Ata Amini, Indra Prakash, Lanh Si Ho and Binh Thai Pham, 2019. GIS Based Novel Hybrid Computational Intelligence Models for Mapping Landslide Susceptibility: A Case Study at Da Lat City, Vietnam. Sustainability (ISSN 2071-1050), 11, 7118.

- Tran Quoc Hung, Pham Tich Xuan, Bui An Nien, Polyakov G.V, Shelepaev P.A, Van Duc Tung, Tran Quoc Cong, 2019. Composition characteristics and age of Tri Nang intrusion, Northwest Vietnam. International Symposium on the 35th anniversary of collaboration bettwen the Institute of Geological Science, VAST and the Institute of Geology and Mineralogy, SB-RAS: “Geology and Metallogeny of Vietnam”. 28 March 2019, Hanoi, Vietnam, pp 131-138. ISBN 978-604-913-809-6. Publishing house for Science and Technology.

- Nguyen Loi Loc, Do Van Linh, Pham Quy Ngoc, Vu Trong Tan, Pham Huy Long, Nguyen Dan Vu, Nguyen Thanh Sang, Vu Van Thanh, Van Duc Tung, Le Van Dung, Thai Quang, Tran Ngoc Dien, Nguyen Tien Thanh. Character of Cenozoic tectonics stress field and the possibility of Activities of Human (AOH) to change stress of the coastal zone from Tuy Hoa to Vung Tau. Journal of Geology, series B, 2019.

- Đinh Quốc Văn, Ngô Xuân Thành, Nguyễn Lê Minh, Hà Thị Giang, Văn Đức Tùng, Nguyễn Văn Dương, Phạm Đình Nguyên, 2019. Một số kết quả xử lý số liệu động đất Điện Biên Đông đầu năm 2018. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 60, Kỳ 5 (2019) 18 - 30. ISSN: 1859 - 1469. Some results of data processing for the earthquakes occurring in DienBien Dong district, Dien Bien province, Vietnam in the period from
January to February, 2018.

- Nguyễn Công Quân, Phạm Văn Hùng, 2019. Đặc điểm địa mạo vùng cửa sông ven biển sông Hương và tai biến tự nhiên liên quan. Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển 19 (1). Pp 15-29.

- Pham Ngoc Dat, Pham Ngoc Kien, Bui Van Thom, Lai Hop Phong, Duong Thi Ninh, 2019. Applying 2D electrical resitivity tomography to defeine the weathering layer in X Area. Journal  of mining and Earth Science 59 (6). Pp 1-10.

- Nguyen, V.T.; Tran, T.H.; Ha, N.A.; Ngo, V.L.; Nadhir, A.-A.; Tran, V.P.; Duy Nguyen, H.; M. A., M.; Amini, A.; Prakash, I.; Ho, L.S.; Pham, B.T. GIS Based Novel Hybrid Computational Intelligence Models for Mapping Landslide Susceptibility: A Case Study at Da Lat City, Vietnam. Sustainability 2019, 11, 7118.

- Nguyen, P.T.; Tuyen, T.T.; Shirzadi, A.; Pham, B.T.; Shahabi, H.; Omidvar, E.; Amini, A.; Entezami, H.; Prakash, I.; Phong, T.V.; Vu, T.B.; Thanh, T.; Saro, L.; Bui, D.T. Development of a Novel Hybrid Intelligence Approach for Landslide Spatial Prediction. Appl. Sci. 2019, 9, 2824.

- Tran Van Phong, Phan Trong Trinh, Indra Prakash, Sushants K. Shigh, Ataolla Shirzadi, Kram Chapi, Hai-Bang Ly, Lanh Si Ho, Nguyen Kim Quoc, Binh Thai Pham, 2019. Landslide susceptibility modeling using different artificial intelligence methods: a case study at Muong Lay district, Vietnam. Geocarto International. Published online: 18 Sep 2019. https://doi.org/10.1080/10106049.2019.1665715.

- Saeid Janizadeh, Mohammadtaghi Avand, Abolfazl Jaafari, Tran Van Phong, Mahmoud Bayat, Ebrahim Ahmadisharaf, Indra Prakash, Binh Thai Pham, Saro Lee, 2019 .Prediction Success of Machine Learning Methods for Flash Flood Susceptibility Mapping in the Tafresh Watershed, Iran. Sustainability 11 (19).pp 5426.

- Binh Thai Pham, Indra Prakash, Wei Chen, Hai-Bang Ly, Lanh Si Ho, Ebrahim Omidvar, Van Phong Tran, Dieu Tien Bui, 2019. A Novel Intelligence Approach of a Sequential Minimal Optimization-Based Support Vector Machine for Landslide Susceptibility Mapping. Sustainability 11 (22) 6323 (SCI-E).

- Ngo Van Liem, Dang Van Bao, Dang Kinh Bac, Nguyen Hieu, Do Trung Hieu, Tran Van Phong, Tran Thi Viet Ha, Pham Thi Phuong Nga, Phan Trong Trinh, 2019 .Integrating Landsat 7 and 8 data to improve basalt formation classification: A case study at Buon Ma Thuot region, Central Highland, Vietnam. Open Geosciences 11, pp 901 - 917.

- Nguyen Ngoc Lau, Phan Trong Trinh, Tran Van Phong, Binh Thai Pham, 2019. Ground displacement of the 6 July 2019 Ridgecrest earthquake from the GNSS permanent stations. Vietnam Journal of Earth Sciences 41(4). Pp 305 - 320.

- Vy Quốc Hải, Dương Chí Công, Bùi Thị Hồng Thắm, Trần Văn Phong, Vy Thị Hồng Liên, 2019. Xử lý số liệu định vị vệ tinh GNSS theo phương pháp định vị điểm chính xác. Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ ba. Tr, 269 - 278. ISBN: 978-604-913-905-5.

Năm 2018.

- CHEN Wei,LIU JunLai, FAN WenKui,FENG Jia,YAN JiaXin and DAO HaiNam, 2018. 哀牢山-红河剪切带中段多阶段新生代花岗岩脉:同位素 年代学及对于剪切应变型式转变时间的约束*. Multiple stages of granitic dykes along the Ailao Shan-Red River shear zone: Constraints on timing of switch of shear strain types. Acta Petrologica Sinica, 34 (5): 1347 - 1358. ISSN: 1000-0569.

- Truong Thanh Phi, Renat Shakirov, Duc Anh Le, Duc Tung Van, Anatoly Obzhirov, Syrbu Nadezhda, 2018. Features of the Cenozoic deformation phases on Co To - Thanh Lan islands (Quang Ninh province, Tonkin gulf, Vietnam). TИXOOKEAHCKAЯ ΓEOЛOΓИЯ, 2018, mom 37, № 2, c. 87-101. УДК 553.981. ISSN 0207-4028 ИнДекϲ70985.

- Binh Thai Pham., Indra Prakash., Jie Dou., Thao Ba Vu., Sushant K. Singh., Trinh Phan Trong., Hieu Trung Tran., Tu Minh Le., Tran Van Phong., Dang Kim Khoi., Ataollah Shirzadi., Dieu Tien Bui, 2018. A Novel Hybrid Approach of Landslide Susceptibility Modeling Using Rotation Forest Ensemble and Different Base Classifiers. Geocarto International (TGEI), ISSN: 1010-6049. DOI: 10.1080/ 10106049. 2018.1559885.

- Binh Thai Pham, Indra Prakash, Khabat Khosravi, Kamran Chapi, Phan Trong Trinh, Trinh Quoc Ngo, Seyed Vrya Hosseini & Dieu Tien Bui, 2018. A comparison of Support Vector Machines and Bayesian algorithms for landslide susceptibility modelling. Geocrato International, https://doi.org/10.1080/10106049.2018.1489422.

-  Nguyễn Quốc Thành, Vy Thị Hồng Liên, Nguyễn Trung Kiên, Trần Văn Phong, 2018. Xác định độ sâu mặt trượt bằng phương pháp đánh giá sự biến đổi chỉ tiêu cơ lý của đất trong thân khối trượt. Tạp chí Địa kỹ thuật. Số 4 (2018)

- Thom Van Bui, Thinh Huy Nguyen and Tung Duc Nguyen, 2018. Neotectonic and Geomorphological Characteristics of the Ma Pi Leng Area (Ha Giang Province, North Vietnam): Implications for Improving the Worth of Vietnamese Geological Heritage. E3S Web of Conferences. Volume 35 (2018): Scientific-Research Cooperation between Vietnam and Poland (POL-VIET 2017), 8pp, 2018.

- La The Phuc, Hiroshi Tachihara, Tsutomu Honda, Luong Thi Tuat, Bui Van Thom, Nguyen Hoang, Yuriko Chikano, Katsuji Yoshida, Nguyen Thanh Tung, Pham Ngoc Danh, Nguyen Ba Hung, Tran Minh Duc, Pham Gia Minh Vu, Nguyen Thi Mai Hoa, Hoang Thi Bien, Truong Quang Quy, Nguyen Trung Minh, 2018. Geological values of lava caves in Krongno Volcano Geopark, Dak Nong, Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences 40 (4). Pp 299 - 319.

- Bùi Thị Hồng Thắm, Vy Quốc Hải, 2018. Kiểm tra chất lượng số liệu đo hỗn hợp GPS/GLONASS. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2017. Pp 855-862.

- Bùi Thị Hồng Thắm, Vy Quốc Hải, Lê Thị Thu Hà, Trần Văn Hải, 2018. Khảo sát độ chính xác tọa độ và độ cao theo số lượng trạm tham chiếu hoạt động liên tục GNSS CORS. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Pp 1350 -1359.

- La The Phuc, Hiroshi, Tachihara, Tsutomu Honda,   Luong thi Tuat, Bui Van Thom, Nguyen Ba Hung, Tran Minh Duc, Pham gia Minh Vu, Nguyen Thanh Tung, Hoang Thi Bien, Nguyen Thi Mai Hoa, Le Minh Quan, Nguyen Trung Minh, 2018. Lava cave- the Key Geological heritage of Krongno volcano Geopak, Dak Nong, Vietnam. 15 th Regional congress on geology mineral and energy resourses of southeast asia-  GEOSE-2018 PROCEDING, ISBN: 978-604-013-751-8. Pp 438-442.

- Phùng Thị Thu Hằng, Phạm Văn Hùng, Ngô Thị Lư và nnk, 2018. Phân tích các đặc điểm tân kiến tạo khu vực Mường Tè bằng các chỉ số địa mạo. Kỷ yếu Tuyển tập báo cáo Hội nghị Quốc gia về Khoa học Địa lý, ISBN: 978-604-913-773-0. Pp 107 - 118.

- Phan Trong Trinh, Tran Van Phong, Ngo Van Liem, Nguyen Van Huong, 2018. Tectonic gradient for site selection of Ninh Thuan nuclear power plant, South Vietnam. 15 th Regional congress on geology mineral and energy resourses of southeast asia-  GEOSE-2018 PROCEDING, ISBN: 978-604-013-751-8. Pp 137-137.

- Luong thi Tuat, La the Phuc, Hiroshi, Tachihara, Tsutomu Honda, Bui Van Thom, Nguyen Ba Hung, Tran Minh Duc, Pham gia Minh Vu, Nguyen Thanh Tung, Hoang Thi Bien, Nguyen Thi Mai Hoa, Le Minh Quan, Nguyen Trung Minh. 2018. Typical Lava formations in lava caves of Krongno volcano Geopak, Dak Nong, Their scientific value and pratical significanc in geotourism  development. 15 th Regional congress on geology mineral and energy resourses of southeast asia-  GEOSE-2018 PROCEDING, ISBN: 978-604-013-751-8. Pp 446-450.

- Nguyễn Công Quân, Phạm Văn Hùng, 2018. Đặc điểm địa mạo và tai biến địa chất liên quan vùng cửa sông ven biển sông Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 18, số 2, 2018.

- Nguyễn Công Quân, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng, 2018. Đặc điểm địa mạo vùng cửa sông ven biển sông Thạch Hãn và tai biến tự nhiên liên quan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 18, số 1, 2018.

Năm 2017.

- Quang-Khanh Nguyen, Dieu Tien Bui, Nhat-Duc Hoang, Phan Trong Trinh, Viet-Ha Nguyen and Isık Yilmaz, 2017. A Novel Hybrid Approach Based on Instance Based Learning Classifier and Rotation Forest Ensemble for Spatial Prediction of Rainfall-Induced Shallow Landslides Using GIS. Sustainability, ISSN 2071-1050, doi:10.3390/su9050813, 24pp.

- Đinh Văn Toan, Bor-shouth Huang, Bui Van Thom, Lai Hơp phong, Oneta Sulinthone, Dương thi Ninh, Nguyen van Hung, Somsanith Duangpaseuth, 2017. Seismicity and its relationship with the recent active tectonic faults inside Laos territory. The Internasional conference on researth development and cooperation in Geophysics, pp 27-28.

- Le Trieu Viet, Bui Van Thom, Van Duc Tung, Nguyen Thi Thanh Huong, Nguyen Van Luan, Dao Hai Nam, Bui Van Quynh, Nguyen Xuan Tang, Ngo Tuan Tu, 2017. Study to determine the location of water storage capacity to implement groundwater artificial recharge in Ia Khuol commune, Chu Pah district, Gia Lai province. Sustainable groundwater development. (international conference on sustainable groundwater development, pp 249-263.

- Vy Quoc Hai, Bui Thi Hong Tham, 2017. GPS/GLONASS mixed data processing. Geo-Spatial technologies and Earth resources (GTER 2017). Processing of International Conference on GTER Publishing House for Science and Technology, Hanoi, 2017. ISBN: 978-604-913-618-4, pp 159-166.

- Ngô Văn Liêm, Trần Văn Phong, Đặng Văn Bào, Phan Trọng Trịnh, Đỗ Trung Hiếu, Nguyễn Trọng Bách, Vũ Ngọc Hùng, 2017. Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa hình núi lửa khu vực Buôn Mê Thuột và vùng lân cận. Tóm tắt Hội nghị GIS toàn quốc 2017.

- Bùi Thị Hồng Thắm, Vy Quốc Hải, 2017. Kiểm tra chất lượng số liệu đo hỗn hợp GPS/GLONASS. Kỷ hiếu Hội thảo khoa học GIS toàn quốc 2017.

- Truong Thanh Phi, Van Thom Bui and Dang Manh Nguyen, 2017. Analytical Results of Cam Ranh–Tuy Phong Fault Characteristics and Its Relation to Mud Eruption in Nam Trung Bo Area, Viet Nam. Journal of Geological Resource and Engineering, Vol 7(4), pp 335-344.

Năm 2016.

- Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phạm Nữ Quỳnh Nhi, Đặng Phương Thảo, Trần Văn Phong, Nguyễn Ngọc Anh, 2016. Kiến tạo Kainozoi khu vực Cao nguyên đá Ðồng Văn qua phân tích hệ thống các hang động karst. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, vol 32 2S, pp 45-58.

- Dieu Tien Bui, Quang-Thanh Bui, Quoc-Phi Nguyen, Haleh Nampak, Biswjeet Pardhan, Phan Trong Trinh, 2016. Ahybrid artificial intelligence approach using GIS-based neural-fuzzy inference system and particle swarm optimization forrest fire susceptibility modeling at a ropical area. Agricultural and forest Meteorology- Elsevier, Doi.org/10.1016/j.agrfomet.2016.11.002.0168-1923, 12pp.

- Bui Van Thom, Phan Trong Trinh, Ngo Tuan Tu, Nguyen Anh Duong, Nguyen Dang Manh, 2016. Some study result of Cam Ranh-Binh Thuan mod eruption strip. Vietnam journal of Earth Sciences, vol 38 (1), 21pp.

- Phạm Văn Hùng, Phạm Quang Sơn, Nguyễn Văn Dũng, 2016. Nghiên cứu cảnh báo nguy cơ trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La bằng phân tích hệ thông tin địa lý. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, số 37(3), 11 tr.

- Bùi Văn Thơm, Phạm Quang Sơn, Phạm Văn Hùng, Ngô Thị Vân Anh, 2016. Nghiên cứu, đánh giá trượt lở bờ và bồi lắng lòng hồ Hòa Bình. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, T38, S1, tr.131-142. Research assessment landslide and sedimentation of Hoa Binh hydropower reservoir. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.38, No.1, pp.131-142.

- Nguyễn Công Quân, Phạm Văn Hùng, 2016. Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông ven biển sông Mã. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, T38, S1, tr.59-65. Characteristics of dynamic geomorphology of coastal-river mouth zones of Ma river of Thanh Hoa province. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.38, No.1, pp.59-65.

- Ngo Van Liem, Nguyen Phuc Dat, Bui Tien Dieu, Vu Van Phai, Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Tran Van Phong, 2016. Assessment of geomorphic processes and active tectonics in Con Voi mountain range area (Northern Vietnam) using the hypsometric curve analysis method. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.38, No.2.

- Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Công Quân, Trần Văn Phong, Nguyễn Phúc Đạt, 2016. Phân tích mối tương quan giữa các chỉ số địa mạo và hoạt động kiến tạo hiện đại của đới đứt gãy sông Lô khu vực rìa Tây Nam dãy Tam Đảo. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, T38, S1, tr.1-13. Analyze the correlation between the geomorphic indices and recent tectonic active of the Lo River fault zone in southwest of Tam Dao range. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.38, No.1, pp.1-13.

- Phạm Văn Hùng, Nguyễn Công Quân, 2016. Đứt gẫy hoạt động và tai biến xói lở bờ biển vùng cửa sông ven biển Bắc Trung Bộ. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, T38, S1, tr.46-58. The chracteristics of active faults and the erosion hazard in coastal-river mouth zones of North Central Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.38, No.1, pp.46-58.

- Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng, 2016. Hệ thống kiến trúc kiến tạo và đặc điểm địa động lực khu vực Tây Bắc trong giai đoạn Kainozoi muộn. Tạp chí các khoa học về Trái đất, T38, S1, tr.38-45. Tectono-structural system and geodynamic features of Northwest Vietnam in the late Cenozoic period. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.38, No.1, pp.38-45.

- Vy Quốc Hải, Trần Quốc Cường, Nguyễn Viết Thuận, 2016. Về chuyển dịch vỏ Trái đất dọc đới đứt gãy sông Hồng từ số liệu GNSS. Tạp chí các khoa học về Trái đất, T38, S1, tr.14-21. Crustal movement along the Red River Fault zone from GNSS data. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.38, No.1, pp.14-21.

- Dieu Tien Bui, Tran Anh Tuan, Nhat-Duc Hoang, Nguyen Quoc Thanh, Duy Ba Nguyen, Ngo Van Liem, BiswajeetPradhan (2016). “Spatial prediction of rainfall-induced landslides for the Lao Cai area (Vietnam) using a hybrid intelligent approach of least squares support vector machines inference model and artificial bee colony optimization”. Landslides. DOI 10.1007/s10346-016-0711-9; (SCIE)

- Le Huy Minh, Tran Thi Lan, C. Amory -Mazaudier, R. Fleury, A. Bourdillon, Jyr-Ching Hu, Vu Tuan Hung, Nguyen Chien Thang, Le Truong Thanh, Nguyen Ha Thanh, 2016, Continuous GPS network in Vietnam and results of study on the total electron content in the South East Asian region. Vol 38, No2, Vietnam Journal of Earth Sciences.

- Nguyễn Văn Canh, Phạm Văn Hùng, 2016.  Đặc điểm tân kiến tạo và địa động lực hiện đại khu vực Hướng Hóa - Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Địa chất, T3-4, S. 356. Neotectonic characteristics and modern geodynamic of Hướng Hóa - Đa Krong area of Quảng Trị Province. Journal of Geology, Series A, No.356, pp. 1-13, Hà Nội.

- Lê Triều Việt, Văn Đức Tùng, Vũ Cao Chí, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Luân, Đào Hải Nam, Bùi Văn Quỳnh, 2016. Đặc điểm dập vỡ kiến tạo vùng Nam Tây Nguyên. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, 38 (1), 22-37. Characteristics of fracture zones on the Southern Tay Nguyen. Vietnam Journal of Earth Sciences, Vol 38, No 1, pp. 22- 37.

- Lê Triều Việt, Văn Đức Tùng, Vũ Cao Chí, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Luân, Bùi Văn Quỳnh, 2016. Đặc điểm dập vỡ kiến tạo khu vực Bắc Tây Nguyên. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 357, 5-6/2016, tr.1-9.   Characteristics of fracture zones on the Northern Tay Nguyen. Journal of Geology, series A, No 357, 5-6/2016, pp. 1-9.

- Mai Thanh Tan, Doan Anh Tuan, Bui Van Thom, Nguyen Viet Tien, Do Van Binh, Ngo Van Liem, Van Duc Tung, Lai Hop Phong, Bui Van Chum, Vu Van Ha, 2016. Landslide hazards in Dong Bang commune, Mai Chau district, Hoa Binh province and preventing measures. International Symposium: Geodynamic & geohazard in Vietnam and neighboring regions, pp 112-114. Hanoi 23rd-25th October, 2016. Publishing House for Science and Technology. ISBN: 978-604913493-7.

- Văn Đức Tùng, Lê Văn Dũng, 2016. Đặc điểm các khối kiến trúc Tân kiến tạo khu vực vùng hồ thủy điện Sơn La. Tạp chí Địa chất loạt A, số 361- 362, 11-12/2016, tr. 1- 13. Charasteristic of block separate structural pattern neotectonic resevoir region Son La hydropower. Journal of Geology, series A, No 361- 362, 11-12/2016, pp. 1- 13.

- Lê Văn Dũng, Văn Đức Tùng, Đinh Quốc Văn, 2016. Đặc điểm hoạt động của đới đứt gãy Mường La - Bắc Yên - Chợ Bờ trong giai đoạn hiện đại và mối liên quan với động đất kích thích. Tạp chí Địa chất loạt A, số 361- 362, 11-12/2016, tr. 67- 79. Active characteristic of Mường La - Bắc Yên - Chợ Bờ fault zone in recent period and relationship with triggered earthquake. Journal of Geology, series A, No 361- 362, 11-12/2016, pp. 67- 79.

Năm 2015.

- Nguyễn Đăng Túc, Phan Đông Pha, Nguyễn Xuân Huyên, 2015. Nhận dạng bước đầu về đặc điểm lũ quét - lũ bùn đá khu vực Tây Nguyên. Tạp chí các Khoa học Trái đất, T37, S2, tr.118-126. The current situation of flash flood hazard in Tay Nguyen region. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.37, No.2, pp.118-126.

- Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Nguyễn Văn Hướng, Trần Văn Phong, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Viết Thuận, Nguyễn Đăng Túc, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Huy Thịnh, Bùi Thị Thảo, Trần Quốc Hùng, 2015. Kết quả đo GPS thời kỳ 2012-2013 khu vực Tây Nguyên và biến dạng kiến tạo hiện đại. (Present day Tectonics in TâyNguyên from GPS Measurementbetween. Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, T.31, S.3, tr1.-13.

- Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Vy Quốc Hải, Trần Văn Phong, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Viết Thuận, Nguyễn Quang Xuyên, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Đăng Túc, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Huy Thịnh, Bùi Thị Thảo, Trần Quốc Hùng, 2015. Gradient kiến tạo hiện đại khu vực Ninh Thuận. Khoa học và công nghệ Biển ISSN: 1859-3097, T15, S3, tr.209-225. Recent tectonic Gradient in Ninh Thuan area. Journal of marine science and technology ISSN: 1859-3097, V.15, No.3, pp.209-225.

- Phan Trong Trịnh, Ngo Van Liem, Tran Đinh To, Nguyen Van Huong, Vy Quoc Hai, Bui Van Thom, Tran Van Phong, Hoang Quang Vinh, Nguyen Quang Xuyen, Nguyen Viet Thuan, Nguyen Dang Tuc, Dinh Van Thuan, Nguyen Trong Tan, Bui Thi Thao, Nguyen Viet Tien, Le Minh Tung, Tran Quoc Hung, 2015. Present day defomation in the east Viet Nam sea and surrounding regions. Khoa học và công nghệ Biển. ISSN: 1859-3097, T15, S2, tr.105-109. Journal of marine science and technology ISSN: 1859-3097, V.15, No.2, pp.105-109.

- Bùi Văn Thơm, Nguyễn Đăng Mạnh, 2015. Hiện trạng, nguyên nhân cơ chế và động lực phun bùn khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận. Hội khảo Khoa học 40 năm Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Tiểu ban Các Khoa học về Trái đất 123-126. The current status, causes, mechanisms and dynamics of mud eruption Ninh Thuan region-Binh Thuan.

- Bùi Văn Thơm, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Viêt Tiến, 2015. Đặc điểm kiến tạo Pliocen - Đệ tứ khu vực hạ lưu sông Lô và vai trò của chúng đến xói lở bờ sông. Tạp chí Địa chất, ISSN: 0866-7381 loạt A, S350, tr.71-82. Pliocene-Quaternary tectonic movements and their effects to erosion in lower part of Lô River, Phú Thọ Province. Journal of geology, series A, No.350, page 71-82.

- Bùi Văn Thơm, Nguyễn Văn Hùng, Oneta Sunlinthone, Somsanith Duangpaseuth, Bounpaphan Markvilay, 2015. Đặc điểm đới đứt gãy hoạt động Thà Khẹt-Sepon. Tạp chí Các khoa học về trái đất ISSN: 0866-7187, T37, S1, tr.36-47. Characteristics of the Thakhet - Sepon active fault zone. Vietnam Journal Of Earth Sciences ISSN: 0866-7187, V.37, No.1, pp.36-47.

- Phạm Văn Hùng, Phạm Quang Sơn, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Văn Dũng, 2015. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và nguyên nhân phát sinh tai biến trượt lở đất và lũ quét-lũ bùn đá khu vực hồ thủy điện Hòa Bình-Sơn La bằng phân tích viễn thám phân giải cao và Hệ thông tin Địa lý. Tạp chí Địa chất ISSN: 0866-7381, loạt A, S 351, tr. 39-49.  Studies assessing the current situation and the cause of landslide hazard and flood-debris flows in Hoa Binh - Son La reservoir hydropower area by analyzing high-resolution remote sensing and Geographic Information Systems. Journal of Geology ISSN: 0866-7381, series A, No. 351, pp. 39-49, Hanoi.

- Phạm Văn Hùng, Phạm Quang Sơn, Nguyễn Văn Dũng, 2015. Nghiên cứu cảnh báo trượt lở đất ở khu vực hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La bằng phân tích hệ thống thông tin địa lý. Tạp chí Các khoa học về trái đất ISSN: 0866-7187, T37, S3, tr.193-203. The study evaluated arming of risk of lanslide in Hoa Binh and Son La reservoir hydropower area on the basic of analyzing high-resolution remote sensing and geographic information systems. Vietnam Journal Of Earth Sciences ISSN: 0866-7187, V.37, No.3, pp.193-203.

- Phạm Văn Hùng, Nguyễn Xuân Huyên, 2015. Đánh giá nguy cơ thiệt hại do nứt sụt đất gây ra ở khu vực Tây Nguyên. Tạp chí Các khoa học về trái đất ISSN: 0866-7187, T37, S2, tr.137-155. The risk assessment of loss due to landslides-cracks in the Tay Nguyen. Vietnam Journal Of Earth Sciences, V.37, No.2, pp.137-155.

 - Nguyễn Văn Hùng, Bùi Văn Thơm, 2015. Đặc điểm đới đứt gãy hoạt động Luang Nam Tha-Bo keo. Hội khảo Khoa học 40 năm Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Tiểu ban Các Khoa học về Trái đất, tr.120-122. Characteristics of Luangnamtha - Bokeo fault zone. Proceedings of 40yer Viet nam Academic of science and technology, Page 120-122, 2013.

- Vy Quốc Hải, Bùi Hồng Thắm, 2015. Thiết lập sơ đồ chuyển dịch tuyệt đối vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam từ dữ liệu GNSS. Tạp chí Các khoa học về trái đất ISSN: 0866-7187, T37, S1, tr.57-62. Establishingdiagram of absolute crustal movements in Vietnam using GNSS data. Vietnam Journal Of Earth Sciences, V.37, No.1, pp.57-62.

- Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Thanh, Phạm Văn Hùng, 2015. Động đất và động đất khu vực Hướng Hóa - Đakrông tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 1859-4212, S3, tr.28-31, Quảng Trị. Earthquakes and earthquake of Huong Hoa - Dakrong areas, Quang Tri province. Journal of Science and Technology ISSN 1859-4212, No. 3, pp.28-31, Quangtri.

- Đặng Văn Bào, Ngô Văn Liêm, Uông Đình Khanh, Đỗ Trung Hiếu, Đặng Kinh Bắc, Nguyễn Thị Phương, 2015. Đánh giá địa hình và tai biến thiên nhiên cho phát triển hệ thống giao thông liên kết vùng giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ (Assessment of terrain and natureal hazards for developing transportation system between Central Highlands and South Central coast); Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 31, Số 1S (2015) trang 11-23.

- Phi Truong Thanh, Phung Van Phach, Nguyen Nhu Trung, Van Duc Tung, Le Duc Anh, Ngo Bich Huong, 2015. Some analytical results of brittle deformation phases in Ocdovi-Silua sedimentary rocks on Co To-Thanh Lan islands. The proceedings of The 7th VAST-AIST workshop “Research collaboration: Review and perspective”. Hanoi, November 12th, 2015, pp 321-330. ISBN: 978-604-913-421-0.

Năm 2014.

- Phạm Quang Sơn, Phạm Văn Hùng, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Đăng Túc, 2014. Kết quả bước đầu nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và nguyên nhân phát sinh tai biến địa chất lưu vực hồ thuỷ điện và đường giao thông khu vực Tây Bắc trên cơ sở phân tích ảnh viễn thám phân giải cao và GIS. Kỷ yếu Hội nghị KHCN vũ trụ, 12/2014, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Initial results of the study, assessing the current situation and the cause of geohazards in basin hydropower reservoirs and roads of northwest region on the basis of analysis of high-resolution remote sensing and GIS. Conference Proceedings of space science and technology, 12/2014, VAST

- Phạm Văn Long, Vicent Pardieu, Gaston Giuliani, Ngụy Tuyết Nhung, Phan Thị Thanh Hiền, Phạm Đức Anh, Nguyễn Ngọc Khôi, Hoàng Quang Vinh, 2014. Một số đặc điểm ngọc học của Spinel vùng Lục Yên, Yên Bái. Tạp chí Địa chất, S.340 Some Characteristics properties of spinel areas Luc Yen, Yen Bai. Journal of Geology ISSN: 0866-7381, series A, No. 340, Hanoi.

 - Phạm Văn Hùng, 2014. Đánh giá nguy cơ thiệt hại do trượt lở đất gây ra ở các huyện Miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí các khoa học về Trái đất, T36, S2, tr.108-120. Risk assessment of damage caused by landslide in the mountainous districts of Quang Ngai province. Vietnam Journal of Earth Sciences V.36, No.2, pp.108-120.

- Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng, 2014. Đánh giá hiện trạng, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất trên cơ sở phân tích địa động lực hiện đại ở khu vực Sông Cả-Rào Nậy. Tạp chí khoa học và công nghệ biển, T13, S3, tr.192-202. Assessment of current status, warning landslide risk analysis on the basis of modern geodynamic of Song Ca-RaoNay area. Vietnam Journal of Marine Sciences and Technology, V.13, No.3, pp.192-202, Hanoi.

- Vy Quốc Hải, 2014. Đánh giá tinh khả dụng của số liệu các hệ định vị trong xác định chuyển dịch vỏ Trái đất. Tạp chí Địa chất, S.341-345, tr.344-354. Evaluation of the Application of the Global Navigation Satellite System (GNSS) data in determining rerent crustal movements Journal of Geology, S.341-345, tr.344-354.

- Vy Quốc Hải, 2014. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS. Tạp chí các Khoa hoc Trái Đất, T36, S.1, tr.14-20. Processing GPS/GLONASS data. Vietnam Journal of Earth Sciences ISSN; 0866-7187, V.36, No.1, pp.14-20.

- Trần Ngọc Diễn, Bùi Chí Tiến, Đào Văn Thịnh, Phạm văn Hùng, 2014. Đặc điểm hoạt động của đới đứt gẫy Cao Bằng - Tiên Yên trong Neogen - Đệ tứ và tai biến địa chất liên quan”, Tạp chí Địa chất loạt A, số 346-348, tr. 163-171, Hà Nội. Active characteristics of Cao Bang - Tien Yen fault zone in the Neogene - Quaternary and related geological hazard". Journal of Geology, series A, No. 346-348, pp. 163-171, Hanoi.

- Đỗ Ngọc Ánh, Nghiêm Xuân Giang, Vũ Mạnh Đà, Ngô Văn Liêm, Nghiêm Hữu Hạnh, 2014. Về sự ảnh hưởng của việc vận hành hồ thủy điện Sơn La đến tai biến trượt lở tại thị xã Mường Lay. Tạp chí: Địa kỹ thuật, S3, tr.11-19. (Operation of the Son La hydropower causing landslides hazard to the Muong Lay district.

- Lê Huy Minh, Frédéric Masson, Alain Bourdillon, Rolland Fleury, Jyr-Ching Hu, Vu Tuan Hung, Lê Trường Thanh, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hà Thành, 2014. Recent crustal motion in Vietnam and in the Southeast Asia region by continuous GPS data.Vol 36, No1, Vietnam Journal of Earth Sciences.

Năm 2013.

- Nguyễn Đăng Túc và nnk, 2013. Về các thềm biển và tuổi san hô dọc bờ biển khánh hoà-Ninh Thuận. (About the age of coral seabed and coastal Khanh Hoa - Ninh Thuan) Tuyển tập báo cáo HN Địa chất biển toàn quốc lần II, tr.271-285.

- Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Nguyen Van Huong, Ngo Van Liem, 2013. Active faul segmentation and seismic hazard in Hoa-Binh reservoir. Central European Journal of Geosciences V.5, No.2, pp.1-13.

- Tran Dinh To, Nguyen Trong Yem, Duong Chi Cong, Vy Quoc Hai, Zuchiewicz Witold, Cuong Nguyen Quoc, Nghia Nguyen Viet, 2013. Recent crustal movements of northern Vietnam from GPS data. Journal of Geodynamics, September, 2013.

- Bùi Văn Thơm, Nguyễn Trọng Yêm, Nguyễn Văn Hùng, 2013. Đới đứt gãy sông cả với phần kéo dài trên lãnh thổ nước Cộng hòa dân chủ Lào. Tạp chí Địa chất loạt A, số 336-337, tr.79-91. Song Ca fault zone with the extended part in Laos territory. Journal of geology, series A,No .336-337, page 79-91.

- Bùi Văn Thơm, Nguyễn Văn Hùng, Oneta Sunlinthone, Somsanith Duangpaseuth, Bounpaphan Markvilay, 2013. Đặc điểm đới đứt gãy hoạt động Sầm Nưa trong Pliocen-đệ tứ. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, T36 (2). Tr 97-107. Active characeristicse of Sam Nua fault zone during neotectonic stage. Journal of Earth Sciences, V.36, No.2. PP. 97-107.

- Nguyễn Xuân Huyên, Doãn Đình Lâm, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Đăng Túc, Phan Đông Pha, 2013. Hiện trạng một số dạng tai biến địa chất điển hình khu vực Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam ISSN 1859-4794, T17 tr.24-29. Current status of several typical geological hazard in the Central Highlands.

- Nguyễn Văn Hướng và nnk, 2013. Biến đổi ứng suất miền võng Hà Nội. (Stress change in basin Hanoi). Tuyển tập báo cáo HN Địa chất biển toàn quốc lần 2, tr.165-174.

- Phạm Văn Hùng, Trần định Tô, 2013. Xây dựng lưới GNSS thường trực tại Việt Nam dưới góc nhìn địa kiến tạo. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất, T41, tr.57-53, Hà Nội. Establishing permanent GNSS network in Vietnam under local perspective tectonic. Journal of Science and Technology of Mining and Geology, No. 41, pp. 57-53, Hanoi.

- Phạm Văn Hùng, 2013. Đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy cơ nứt sụt đất khu vực Tây Nguyên. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, T35, S3. Research status and warming of the risk of earth subsidence-cracking in the Tay Nguyen area. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.35, No.3.

- Phạm Văn Hùng, 2013. Đánh giá hiện trạng, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất trên cơ sở phân tích địa động lực hiện đại ở các lưu vực Sông Cả-Rào Nậy”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập số 3A (T.13), tr. 192-202, Hà Nội. Assessment of current status, warning landslide risk analysis on the basis of modern geodynamics at the Song Ca-Rao Nay valley. Journal of Marine Science and Technology, Volume 3A (T.13) , pp. 192-202, Hanoi.

- Phạm Văn Hùng, 2013. Cảnh báo nguy cơ trượt lở đất ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, T35, S.2, tr.107-119. Risk warning landslide In the mountainous districts of Quang Ngai province. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.35, No.2, pp.107-119.

- Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trọng Yêm, Bùi Văn Thơm, 2013. Đặc điểm hoạt động đới đứt gãy Luông prabang-Xanhyabuli. Tạp chí Địa chất loạt A, S.336-337, tr.70-78. Characteristics of Luangphrabang - Xaiyabouli fault zone. Journal of geology, series A, No.336-337, page 70-80.

- Vy Quốc Hải, 2013. Về tinh khả dụng của số liệu các hệ định vị trong xác định chuyển dịch vỏ Trái đất. About the capability of the GNSS data types on investigation of crustal movements. Hội thảo Khoa học công nghệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 4/11/2013, tr 166-176. Hội thảo Khoa học công nghệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Vy Quốc Hải, 2013. So sánh kết quả xử lý số liệu GPS và GLONASS. Tạp chí các khoa học về Trái đất, T35, S1, tr.60-65. Comparison of processed results of GPS and GLONASS data. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.35, No.1, pp.60-65.

- Dieu Tien Bui, Quach Duc Tin, Pham Viet Ha, Inge Revhaug, Ngo Van Liem, Tran Thanh Ha, and Bui Le Hoan, 2013. Spatial prediction of landslide hazard along the National Road 32 of Vietnam: A comparison between Support Vector Machines, Radial Basis Function neuralnetworks, and their ensemble. Proceedings of the Thematic Session “Geohazards: Impacts and Challenges for SocietyDevelopment in Asian Countries”; 49th CCOP Annual Session, 22-23 October 2013, Sendai, Japan; pp 161-171.

- Lê Triều Việt, Vũ Văn Chinh, Văn Đức Tùng, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Luân, Đào Hải Nam, Bùi Văn Quỳnh, Vũ Cao Chí, 2013. Về hoạt động nâng nén ép - nghịch đảo kiến tạo trong các trũng Kainozoi trên thềm lục địa Việt Nam. TUYỂN TẬP BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA CHẤT BIỂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI, HÀ NỘI - HẠ LONG, 10-12/10/2013, tr 151-164. ISBN: 978-604-913-134-9.

- Lê Triều Việt, Vũ Văn Chinh, Trần Văn Thắng, Văn Đức Tùng, Nguyễn Thị Thanh Hương (2013), “Đặc điểm dập vỡ kiến tạo, hoạt động đứt gãy và trạng thái địa động lực vùng quần đảo Côn Đảo”, Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336-337, 7-10/2013, tr 61-69. Characteristics of tectonic fractures, fault activities and geodynamic situation of the Côn Đảo Archipelago. Journal of Geology, series A, No336-337, 7-10/2013, pp. 61-69.

Năm 2012.

- Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Nguyễn Văn Hướng, Hoàng Quanh Vinh, Bùi Văn Thơm, Bùi Thị Thảo, Mai Thành Tân, Nguyễn Hoàng, 2012. Late Quaternary tectonics and seismotectonics along the Red River fault zone, North Vietnam. Earth Science Reviews ISSN: 0012-8252, V.3-4, No.114, pp.224-235.

- Cao Đình Triều, Phạm Văn Hùng, 2012. Khoanh vùng dự báo nguy cơ sụt lún đất thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 331-332, tr. 90-100, Hà Nội. Risk prediction zoned land subsidence in Ho Chi Minh City ". Journal of Geology, Series A, No. 331-332, pp. 90-100, Hanoi.

 - Tran Dinh To, Nguyen Trong Yem, Duong Chi Cong, Vi Quoc Hai, Zuchiewicz Witold, Cuong Nguyen Quoc, Nghia Nguyen Viet, 2012. Recent crustal movements of northern Vietnam from GPS data. Journal of Geodynamics ISSN: 0264-3707 doi:10.1016/j.jog.2012.02.009.

- Phạm Văn Hùng, 2012. “Nghiên cứu cảnh báo nguy cơ nứt sụt đất ở vùng Nghệ- Tĩnh”, Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 331-332, tr. 155-164, Hà Nội. The Study warning risk of subcidence-cracking hazard in Nghe-Tinh area.  Journal of Geology, Series A, No. 331-332, pp. 155-164, Hanoi.

 - Phạm Văn Hùng, 2012. Đứt gãy hoạt động và nguy cơ tai biến nứt sụt đất vùng núi tỉnh Quãng Ngãi. Tạp chí các Khoa học Trái đất, ISSN: 0886-7187, T34, S3, tr.233-242. Active fault and warning risk of subcidence-cracking hazard in mountain region of the Quang Ngai Province. Vietnam Journal of Earth Sciences ISSN: 0886 -7187, V.34, No.3, pp.233-242.

- Vy Quốc Hải, Bùi Thị Hồng Thắm, Dương Chí Công (2012): Movement velocity transformation between international teresstrial frame (ITRF). Tính chuyển vận tốc chuyển dịch tuyệt đối giữa các khung quy chiếu quốc tế (ITRF). Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, Hà Nội, tháng 11/2012.

- Lê Triều Việt, Vũ Văn Chinh, Trần Văn Thắng, Văn Đức Tùng, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Hương, Phan Doãn Linh, Đào Hải Nam, Bùi Văn Quỳnh, 2012. Sự phát triển cấu trúc kiến trúc bồn trũng Cửu Long trong Kainozoi. Tạp chí Các khoa học về Trái đất ISSN: 0886-7187, số 2, tập 34, tr 136-145. Development of the tectonic structure of the Cuu Long basin in Cenozoic. Vietnam Journal of Earth Sciences, Vol 34, No.2, pp.136- 145.

- Yo-ichiro Otofuji, Van Duc Tung, Makoto Fujihara, Masayuki Tanaka, Masahiko Yokoyama, Kazuya Kitada, Haider Zaman, 2012. Tectonic deformation of the southeastern tip of the Indochina Peninsula during its southward displacement in the Cenozoic time. Gondwana Research ISSN: 1342-937X, N 22, pp 615-627.

Năm 2011.

- Nguyễn Đăng Túc, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Huy Thịnh, 2011. Kết quả nghiên cứu sụt lún đất ở Hà Trung - Hậu Lộc tỉnh Thanh Hoá. Tạp chí các Khoa học về Trái đất ISSN 0866-7187, T33, tr.493-500. Study results on ground subsidence in Ha Trung - Hau Loc, Thanh Hoa province. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.33, pp.493-500.

- Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Văn Hướng, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận, Bùi Thị Thảo, 2011. Kiến tạo hiện đại và các tai biến địa chất liên quan ở vùng biển Việt Nam và lân cận. Tạp chí các Khoa học về Trái đất ISSN 0866-7187, T33, tr.443-456. Neotectonics and geological hazards in Vietnam Sea and surroundings. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.33, pp.443-456.

- Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Văn Hướng, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận, Bùi Thị Thảo, 2011. Chuyển động kiến tạo hiện đại và động đất, sóng thần ở vùng biển Việt Nam và lân cận. Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V, T3, tr. 423-438.

- Bùi Văn Thơm, Nguyễn Đăng Túc, 2011. Các kiểu trượt lở khu vực Cốc Pài huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Tạp chí các Khoa học về Trái đất ISSN: 0866-7187, T33, tr.509-517. Types of landslides in the Coc Pai area, Xin Man District, Ha Giang provinces. Vietnam Journal of Earth Sciences, V.33, pp.509-517.

- Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng, 2011. Tốc độ chuyển dịch kiến tạo giai đoạn pleistocen giữa-muộn dọc đới đứt gãy Sông Hồng khu vực Lào Cai-Việt Trì. Tạp chí các Khoa học về Trái đất ISSN 0866-7187, T33, tr.465-473. Slip rates during the Middle-Late Pleistocene period along Red River Fault Zone in Lao Cai - Viet Tri section. Vietnam Journal of Earth Sciences ISSN 0866-7187, V.33, pp.465-473.

- Nguyễn Văn Hướng, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Ngọc Đang, 2011. Trạng thái ứng suất kiến tạo hiện đại khu vực bể Cửu Long. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, ISSN 0866-7187, T33, tr.457-464. Present-day stress state in Cuu Long basin. Vietnam Journal of Earth Sciences ISSN 0866-7187, V.33, pp.457-464.

- Phạm Văn Hùng, 2011. Đánh giá hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất tỉnh Quảng Nam. Tạp chí các Khoa học về Trái đất: ISSN 0866-7187, T33, tr.518-525. Review of current status and landslide hazard zonation for the Quang Nam province. Vietnam Journal of Earth Sciences ISSN: 0866-7187, V.33, pp. 518-525.

- Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Ngô Văn Liêm, 2011. Xác định chuyển dịch hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng theo số liệu lưới GPS Tam Đảo-Ba Vì (1994-2007). Tạp chí các Khoa học về Trái đất, ISSN 0866-7187, T33, tr.474-479. Determination of present crustal movements of Red River Fault Zone by the TamDao - BaVi GPS network (1994-2007. Vietnam Journal of Earth Sciences, V33, pp.474-479.

- Phạm Việt Hà, Ngô Văn Liêm, Bùi Thị Lê Hoàn, 2011. Phân tích các yếu tố địa mạo phục vụ đánh giá tiềm năng và khai thác nhanh vàng sa khoáng khu vực thượng nguồn sông Xekaman- CHDCND Lào (Analysis of geomorphological factors for potential assessment and quick exploitation of gold placer deposits inthe upstream area of Sekaman River, Lao’s PDR); Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 33(3), trang 652-660.

9. Đào tạo:

- Tiến sĩ: 15 người.

- Thạc sĩ: 30 người.

- Đang hướng dẫn NCS: 3 người.

10. Hợp tác quốc tế:

- Phòng Kiến tạo - Địa động lực có quan hệ hợp tác quốc tế với các nước sau:  Đại học Oxford, Anh; Đại Liege, Bỉ; Đại học Paris 7, Pháp; Đại học Tài nguyên và Khoa học Sự sống Viên, Áo; Đại học South-Eastern Norway, Na Uy,....

- Số cán bộ đang làm NCS ở nước ngoài, tên nước: 02 NCS ở Trung Quốc, 01 NCS ở Đài Loan.

 
Vui lòng đợi...