VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Phòng Quản lý tổng hợp

1. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng:

+ Phòng Quản lý tổng hợp có chức năng giúp Viện trưởng Viện Địa chất quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổ chức – cán bộ, quản  lý khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, kế toán tài chính, quản trị, công sản, trang thiết bị khoa học và thực hiện một số nhiệm vụ công tác do Viện trưởng giao.

- Nhiệm vụ:

+ Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ. Thanh quyết toán lương, phụ cấp, kinh phí đề tài khoa học các cấp, các hợp đồng nghiên cứu, các hợp đồng triển khai sản xuất, hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật.

+ Đảm bảo công tác tổ chức cán bộ, tăng lương, thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, công tác thi đua, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

+ Quản lý công tác hành chính sự nghiệp. Quản lý công sản. Lập kế hoạch, tổng hợp báo cáo hoạt động của viện.

2. Ban lãnh đạo

- Trưởng phòng: CVC. Trần Thanh Sơn

- Phó trưởng phòng: Ths. Đoàn Anh Tuấn

3. Nhân lực

- Phòng gồm 13 người:

 

Danh sách cán bộ

Email

Trần Thanh Sơn – Trưởng phòng

ttson@igsvn.vast.vn

Đoàn Anh Tuấn – Phó trưởng phòng

doananhtuan@igsvn.vast.vn

Hoàng Thị Thủy – Kế toán trưởng

hoangthuy87mc@gmail.com

Phạm Thu Hà

hapham161187@gmail.com

Nguyễn Thanh Thủy

thuy31071984@gmail.com

La Thị Bích

labich89@gmail.com

Nguyễn Bích Phương

nguyenbichphuong94qn@gmail.com

Phạm Trọng Kiên

ptkien@igsvn.vast.vn

Đinh Thị Hồng Vân

hongvandinh79@gmail.com

Nguyễn Văn Thành

thanhvdc198@gmail.com

Đặng Mạnh Tưởng

manhtuong89tgt@gmail.com

Đào Thị Thanh Thu

daothutb@gmail.com

Nguyễn Thị Mai Hương

kihanguyen1989@gmail.com

 

 

 
Vui lòng đợi...