VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Phòng Thạch luận và sinh khoáng

1. Chức năng và nhiệm vụ

- Nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu những vấn đề về thạch luận các quá trình magma-biến chất và thiết lập các bối cảnh địa động lực cổ;

- Nghiên cứu đánh giá triển vọng khoáng sản và công nghệ khai thác, chế biến chúng;

- Tổ chức triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, thực hiện chuyển giao các công nghệ tiên tiến và tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả nghiên cứu.

- Thông tin tư vấn, đào tạo cán bộ KH – CN trong các lĩnh vực liên quan.

2. Ban lãnh đạo

- Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Tuấn Anh;

- Phó trưởng phòng: TS. Phạm Thị Dung

3. Hướng nghiên cứu

a. Nghiên cứu cơ bản về thạch luận:

- Thạch luận các quá trình magma-biến chất, ứng dụng luận giải bối cảnh địa động lực cổ.

- Mô hình hóa các hoạt động magma trên cơ sở thiết lập bối cảnh địa động lực cổ.

b. Nghiên cứu sinh khoáng nội sinh

- Xác lập các tiền đề đánh giá triển vọng khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản quý hiếm (kim loại nhóm platin, vàng, đá quý) liên quan tới hoạt động magma và biến chất.

- Điều kiện hình thành và quy luật phân bố khoáng sản nội sinh trong các cấu trúc địa chất khác nhau và giai đoạn hoạt động magma-kiến tạo khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam.

c. Điều tra, đánh giá khả năng khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển KT-XH và nghiên cứu, phát triển công nghệ chế biến khoáng sản:

- Nghiên cứu đánh giá triển vọng nhằm định hướng cho công tác tìm kiếm, thăm dò một số khoáng sản quan trọng ở Việt Nam cũng như nghiên cứu phát hiện các loại hình khoáng sản mới.

- Xây dựng quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác-chế biến và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản.

- Nghiên cứu đặc tính công nghệ và khả năng ứng dụng thực tiễn một số nguyên liệu khoáng.

4. Trang thiết bị

- Kính hiển vi phân cực: 01

- Kính hiển vi soi nổi STEMI 200C;

- Thiết bị gia công mẫu:

+ Máy đập hàm;

+ Máy nghiền trục;

+ Máy nghiền mẫu bột;

+ Máy tuyển ly tâm;

+ Dàn tuyển trọng lực.

- Lò nung Đức;

5. Nhân lực

- Tổng số: 14 thành viên;

- Số biên chế: 7;

- Số hợp đồng: 3;

- Phó giáo sư: 04;

- TSKH: 02;

- Tiến sỹ: 06;

- Thạc sỹ: 03;

- Cử nhân, kỹ sư: 03;

- Khác (CTVKH): 04

Chi tiết xem bảng dưới:

Họ và tên

Học hàm, học vị

Số điện thoại

Ghi chú

Trần Tuấn Anh-Trưởng phòng

PGS.TS

0982232685

 

 

 

6. Các công trình nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học công nghệ (trong 5 -10 năm gần đây)

6.1. Các bài báo đã được đăng của phòng

 

STT

Tên bài báo

Tác giả

Tạp chí

Năm

 

Tuổi thành tạo khoáng hóa của Vàng, antimony và animon-Hg MBVN

A.S. Borisenko, Tran Trong Hoa, P.A. Nevolko, Ngo Thi Phuong, A.E. Izokh, A.V. Travin, E.G. Daskkevich

Bản tin của Viện HLKH LB Nga, 33(7), 42-49)

2008

 

Permo-Triassic intermediate-felsic magmatism of the Truong Son belt, eastern margin of Indochina

Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Ngo Thi Phuong, Pham Thi Dung, Tran Viet Anh, Andrey E. Izokh, Alexander S. Borisenko, C.Y. Lan, S.L. Chung, C.H. Lo

Comptes Rendus Geoscience, T. 340, No 2-3, pp. 112-126

2008

 

Đặc điểm địa chất, thành phần và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch anh – vàng – bạc khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên)

Vũ Văn Vấn, Trần Trọng Hòa, A.S. Borisenko, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Lam

TC CKHTĐ, 30(2), 113-118

2008

 

Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật jonassonit – AuBiS4 ở Việt Nam

A.S. Borisenko, Trần Trọng Hòa, V.I. Vasilev, N.K. Morsev, Vũ Văn Vấn, Ngô Thị Phượng, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung

TC: Các KHvTĐ, 30(3), 193-198

2008

 

Permo-Triassic magmatism and metallogeny of North Vietnam in relation to Emeishan’s Plume

Tran Trong Hoa, A.E. Izokh, G.V. Polyakov, A.S. Borisenko, Ngo Thi Phuong, P.A. Balykin, Tran Tuan Anh, S.N. Rudnev, Vu Van Van, Bui An Nien

Russian Geology and Geophysics, T.49 (2008), pp.480-491

2008

 

Đặc điểm khoáng vật học của cromspinel trong các thành tạo siêu mafic khối Núi Nưa (đới Sông Mã)

Bùi Ấn Niên

Tạp chí các Khoa học về Trái Đất, 30(3), 199-209

2008

 

Đặc điểm địa hóa của các đá lamprophyr tuổi Trias rìa khối nhô Kon Tum

Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Mai Kim Vinh

TC: Các KHvTĐ, 30(3), 210-224

2008

 

Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Nguyễn Viết Ý, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Vũ Văn Vấn, Phạm Thị Dung, A.E. Izokh, A.S. Borisenko

TC: Các KHvTĐ, 30(3), 233-242

2008

 

Formation age of gold, antimony and antimony-mercury mineralizations in North Vietnam

Borisenko A.S, Tran Trong Hoa, A.P. Nevolko, A.E. Izokh, Ngo Thi Phuong, Travin A.V., Dashkevit E.G

Report of the Sibirian Branch of Russian Academy of Sciences, No 7, Vol 33, pp. 42-49

2008

 

Nguồn gốc và mô hình thành tạo khối gabro-peridotit phân lớp Núi Chúa

Trần Trọng Hòa, G.V. Polyakov, R.A. Shelepaev, Ngô Thị Phượng, A.E. Izokh, P.A. Balykin, Bùi Ấn Niên, Trần Quốc Hùng

TC Các KH về TĐ 30(4)PC, 418-437

2008

 

Đặc điểm khoáng vật – địa hóa và tuổi thành tạo của quặng hóa vàng Bồng Miêu

Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, A.S. Borisenko, Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Trần Việt Anh

TC Các KH về TĐ, 30(4), 302-307

2008

 

The layered peridotite – gabbro complex as manifestation of Permo-Triassic mantle plume in Northern Vietnam

Polyakov G.V., R.A. Shelepaev, Tran Trong Hoa, A.E. Izokh, P.A. Balykin, Ngo Thi Phuong, Tran Quoc Hung, Bui An Nien

Russian Geology and Geophysics, v.50, 501-516

2009

 

The Cenozoic geodynamics of northern Vietnam: monograph: special issue dedicated to the 10th anniversary of scientific research cooperation on geology between Vietnam and Poland: 1999-2009

Nguyen Trong Yem, A. K. Tokarski, Tran Trong Hoa, Witold A. Zuchiewicz, Tran Tuan Anh, A. Świerczewska, Nguyen Quoc Cuong

Publishing House of Natural Science and Technology, 2009: 294pp

2009

 

Đa dạng địa chất tại quẩn đảo Cát Bà – cơ sở để xây đựng một công viên địa chất.

Tạ Hòa Phương, Trần Trọng Hòa, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử

TC Các KH về TĐ, 31(3), 236-247

2009

 

Điều kiện nhiệt động thành tạo granitoid tổ hợp Bến Giằng – Quế Sơn trên cơ sở thành phần biotit của chúng

Phan Lưu Anh, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Ánh Dương

TC Các KH về TĐ, 31(3), 248-257

2009

 

Điều kiện thành tạo của pyroxene và granat trong sa khoáng tại chỗ của mỏ saphir Đắk Nông liên quan tới basalt Kanozoi, Miền Nam Việt Nam

Trần Tuấn Anh, A.E. Izokh, Trần Trọng Hòa, V.V. Egorova, R.A. Shelepaev, S.Z. Smirnov, Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Phan Đức Lễ, Nguyễn Anh Tuấn

Tạp chí các Khoa học về Trái Đất, 31(2), 116-122

2009

 

Evidence of relaxing period of the Red River Shear Zone revealed by investigated results of Tan Huong granitoid complex

Tran Tuan Anh, Tran Trong Hoa, Izokh A.E

Tuyển tập Kỷ niệm 10 năm hợp tác nghiên cứu Khoa học Địa chất Việt Nam - Ba Lan (1999-2000), Địa động lực Kainozoi MBVN, 190-200

2009

 

Hoạt động magma Kainozoi TBVN trong mối liên quan với đới trượt cắt Sông Hồng

Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Phạm Ngọc Cẩn, A. Zelazniewicx

Tuyển tập Kỷ niệm 10 năm hợp tác nghiên cứu Khoa học Địa chất Việt Nam - Ba Lan (1999-2000), Địa động lực Kainozoi MBVN, 137-149

2009

 

Chuyển động trượt bằng phải trong Jura của đứt gãy Điện Biên Phủ, TBVN: Dựa trên tuổi 40Ar/39Ar

Te-Hsien Lin, Ching-Hua Lo, Sun-Lin Chung, Pei-Ling Wang, Meng-Wan Yeh, Tung-Yi Lee, Ching-Ying Lan, Nguyen Van Vuong, and Tran Tuan Anh

Tạp chí Địa chất, 117, 192-199

2009

 

Đặc điểm thành phần, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của các xâm nhập gabroid Đồi Chân, Cao Trỉ trên cơ sở tài liệu mới

Bùi Ấn Niên, Hoàng Hữu Thành

Tạp chí các Khoa học về Trái Đất, 31(1), 85-95

2009

 

Peridotit-gabeo phân lớp phức hệ Núi Chúa, biểu hiện của plume manti Permi-Trias MBVN

G.V. Polyakov, R.A. Shelepaev, Tran Trong Hoa, A.E. Izokh, P.A. Balykin, Ngo Thi Phuong, Tran Quoc Hung, Bui An Nien

Tạp chí Địa chất và Địa vật lý Nga, 50, 501-516

2009

 

Monzonitoids of layered peridotite-gabbro intrusions of Nuichua complex (Northen Vietnam)

Shelepaev R.A., Polyakov G.V., Tran Trong Hoa, Ngo Thi Phuong, Izokh A.E., Tran Quoc Hung, Bui An Nien, Sukhorukov V.P.

Tạp chí Địa chất và Địa vật lý Nga,

2009

 

Vấn đề thạch luận và tuổi hình thành các đá gabroit cao kiềm trong khối Sơn Đầu và phía tây Núi Chúa

Trần Quốc Hùng, G.V. Polyakov, P.A. Shelepaev, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, P.A. Balykin, A.E. Izokh, Bùi Ấn Niên, P.V. Sukhorukov

TC Các KH về TĐ, 32(1), 8-17

2010

 

Stanniferrous Granites of Vietnam: Rb-Sr and Ar-Ar Isotope age, Composition, Source, and Geodynamic Formation Conditions

Phan Luu Anh, A.G. Vladimirov, N.N. Kruk, Corr.Memb. of the RAS G.V. Polyakov, V.A. Ponomarchuk, Tran Trong Hoa, Ngo Thi Phuong, M.L. Kuibida, I.Yu. Annikova, G.G. Pavlova, and V.Yu. Kiseleva

Doklady Earth Sciences, V.432, Part 2, pp. 839-845. ISSN 1028 – 334X

2010

 

Geochemistry and petrogenesis of Permian ultramafic – mafic complexes of the Jinping – Song Da rift (Southeastern Asia)

Balykin P.A., Polyakov G.V., Izokh A.E., Tran Trong Hoa, Ngo Thi Phuong, Tran Quoc Hung, Petrova T.E

Russian Geology and Geophysics, 51, 611-624

2010

 

Chemical characteristics of lead-zinc ores from North Vietnam, with a special attention to the In contents

Shunso Ishihara, Tuan-Anh Tran, Yasushi Wantanabe and Trong-Hoa Tran

Bulletin of the Geological Survey of Japan, Vol. 61 (9/10), p.307-323

2010

 

Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng chì kẽm và đồng miền Bắc Việt Nam

Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Trần Văn Hiếu, Phạm Ngọc Cẩn

Tạp chí Các KH về Trái Đất 32(4), 2010, trang 289-298

2010

 

Indi - khoáng sản đi kèm có triển vọng trong mỏ chì-kẽm khu vực Chợ Đồn

Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Anh,Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Shunsho Ishihara, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Văn Hiếu

Tạp chí Các KH về Trái Đất 32(4), 2010, trang 299-307

2010

 

Điều kiện thành tạo của sapphir và zircon trong tổ hợp núi lửa-basaltoid kiềm

A.E. Izokh, S.Z. Smirnov, V.V. Egorova, Tran Tuan Anh, S.V. Kovyazin, Ngo Thi Phuong, V.V. Kalinina

Địa chất và Địa vật lý, Novosibir, 51, 719-733

2010

 

Chemical characteristics of Pb-Zn ores and their tailings in the northern Vietnam. (in Japanese)

Shunso Ishihara, Tuan Anh Tran, Pham Ngoc Can, Pham Dung

Bulletin of the Geological Survey of Japan, 60(2), 93-101)

2010

 

Chemical characteristics of lead-zinc ores from North Vietnam, with a special attention to the In contents

Shunso Ishihara, Tuan Anh Tran, Yasushi Watanabe and Trong Hoa Tran

Bulletin of the Geological Survey of Japan, 61(9/10), 307-323)

2010

 

Một số kết quả nghiên cứu mới về đặc điểm phân bố và thành phần vật chất của quặng hóa trong khu vực mỏ chì-kẽm Na Sơn

Bùi Ấn Niên, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Văn Hiếu, Trần Quốc Hùng, Ngô Thị Phượng

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, 33(1), trang 63-77

2011

 

Đặc điểm quặng hóa và khoáng vật các mỏ kẽm chì khu vực Làng Hích

Phạm Ngọc Cẩn, Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Nguyễn Viết Ý, Trần Văn Hiếu

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, 33(1), trang 85-93

2011

 

Đặc điểm khoáng vật – địa hóa và nguồn gốc các mỏ chì - kẽm cấu trúc Lô Gâm, miền Bắc Việt Nam

Trần Tuấn Anh, Gaskov I.V., Trần Trọng Hòa, Nevolko P.A., Phạm Thị Dung, Bùi Ấn Niên, Phạm Ngọc Cẩn

TC Các KH về TĐ, 33(3ĐB), 393-408

2011

 

Sinh khoáng Permi – Trias miền Bắc Việt Nam

Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, Borisenko A.S., Izokh A.E

TC Các KH về TĐ, 33(3ĐB), 409-422

2011

 

Đặc điểm hình thái và thành phần hóa học của zircon trong granitoid khối nâng Phan Si Pan: ý nghĩa của chúng trong xác định nguồn gốc đá và lựa chọn cho phân tích đồng vị

Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Hoàng Thị Việt Hằng, Vũ Thị Thương, Vũ Hoàng Ly

TC Các KH về TĐ, 33(3ĐB), 423-435

2011

 

The Song Da magmatic suite revisited: A petrologic, geochemical and Sr–Ndisotopic study on picrites, flood basalts and silicic volcanic rocks

Tran Viet Anh, Kwan-Nang Pang, Sun-Lin Chung, Huei-Min Lin, Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Huai-Jen Yang

Journal of Asian Earth Sciences, 42, 1341-1355. (SCI)

2011

 

The Sin Quyen Cu – Fe – Au – REE deposit (North Vietnam): composition and formation conditions

Gaskov V.I., Tran Tuan Anh, Tran Trong Hoa, Pham Thi Dung, P.A. Nevol’ko, Pham Ngoc Can

Russian Geology and Geophysics, Vol. 53, Issue 5, 425-441pp. ISSN: 1068-7971

2012

 

Complex deposits in the Lo Gam structure, northeastern Vietnam: mineralogy, geochemistry, and formation conditions

Tran Tuan Anh, I.V. Gas’kov, Tran Trong Hoa, P.A. Nevol’ko, Pham Thi Dung, Pham Ngoc Can

Russian Geology and Geophysics 53; 623–635

2012

 

Tài liệu mới về phức hệ granitoid Yê Yên Sun trên khối nâng Phan Si Pan

Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Trần Văn Hiếu, Vũ Hoàng Ly, Lan Ching Ying, Tadashi Usuki

TC Các KH về TĐ, 34(3), 193-204

2012

 

Tài liệu mới về tuổi đồng vị U-Pb zircon trong granit phức hệ Yê Yên Sun khối nâng Phan Si Pan và mối liên quan với đới trượt Sông Hồng

Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Anh, Ching – Ying Lan, Tadashi Usuki, Trần Văn Hiếu, Vũ Hoàng Ly

TC Các KH về TĐ, 34(4), 453-464

2012

 

Đặc điểm phân bố, độ phổ biến và chất lượng đá mỹ nghệ và trang lát khu vực miền Trung Việt Nam

Bùi Ấn Niên, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Trần Văn Hiếu, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Quốc Hùng

TC Các KH về TĐ, 34(4), 495-505

2012

 

The Khao Que–Tam Tao Gabbro–Granite Massif, Northern Vietnam. A Petrological Indicator of the Emeishan Plume

G. Vladimirov, P. A. Balykin, Phan Luu Anh, N. N. Kruk, Ngo Thi Phuong, A. V. Travin, Tran Trong Hoa, I. Yu. Annikova, M. L. Kuybida, E. V. Borodina,I. V. Karmysheva, and Buy An Nien

Russian Journal of Pacific Geology, September 2012, Volume 6, Issue 5, pp 395–411

2012

 

The significance of geological and zircon age data derived from the wall rocks of the Ailao Shan–Red River Shear Zone, NW Vietnam

Zelazniewicz Andrzey, Hoa Trong Tran, Alexander N. Larionov

Journal of Geodynamics, Volume 69, September 2013, Pages 122–139

2013

 

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng phục vụ phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh-quốc phòng khu vực Tây Nguyên

Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Trần Trọng Hòa và nnk

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 652(9), 31-34

2013

 

A geochronological and petrological study of anatectic paragneiss and associated granite dykes from the Day Nui Con Voi metamorphic core complex, North Vietnam: constraints on the timing of metamorphism within the Red River shear zone

R. M. PALIN, M. P. SEARLE,1 D. J . WATERS,1 R. R. PARRISH,2 N. M. W. ROBERTS, 2, M. S. A. HORSTWOOD,2 M.-W. YEH, 3 S.-L. CHUNG4 AND T. T. ANH

Journal metamorphic Geology, 31, 359-387

2013

 

U-Pb dating and tectonic implication of ophiolite and metabasite from the Song Ma suture zone, Northern Vietnam

RU Y. ZHANG, CHING-HUA LO, XIAN-HUA LI, SUN-LING CHUNG, TRAN TUAN ANH, and TRAN VAN TRI

American Journal of Science, 314, 649-678

2014

 

Đặc điểm quặng hóa vàng sulfide khu vực Bó Va, Đông Bắc Việt Nam

Trần Tuấn Anh

Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 3(36),193-203

2014

 

Quản lý tài nguyên khoáng sản bằng phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

Nguyễn Thùy Dương, Trần Tuấn Anh

Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 3(36), 204-213

2014

 

Zircon U–Pb ages and Hf isotopic compositions of alkaline silicic magmatic rocks in the Phan Si Pan-Tu Le region, northern Vietnam: Identification of a displaced western extension of the Emeishan Large Igneous Province

Tadashi Usuki, Ching-Ying Lan Trong Hoa Tran, Thi Dung Pham, Kuo-Lung Wang, Gregory J. Shellnutt, Sun-Lin Chung

Journal of Asian Earth Sciences, 97, 102-124

2015

 

Petrogenesis of Late Permian silisic rocks of Tu Le basin and Phan Si Pan uplift (NW Vietnam) and their association with Emeishan large igneous province. Jour. of Asian Earth Sciences

Trong Hoa Tran, Ching – Ying Lan, Tadashi Usuki, J.G. Shellnutt, Thi Dung Pham, Tuan Anh Tran, Ngoc Can Pham, Thi Phuong Ngo, Andrey Izokh, Alexander Borisenko

Jour. of Asian Earth Sciences, 109,1

2015

 

Ta Nang gold deposit in the black shales strata of Central Vietnam.

Tran Tuan Anh, I.V. Gas’kov, Tran Trong Hoa, A.S. Borisenko, A.E. Izokh, Pham Thi Dung, Vu Hoang Ly, Nguyen Thi Mai

Russian Geology and Geophysics, 56, 1413

2015

 

Tài liệu mới về khoáng vật, địa hóa-đồng vị quặng sulfur-vàng khu vực Suối Củn

Trần Tuấn Anh

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, 37(1)

2015

 

Tổng quan về đá quý, bán quý, đá mỹ nghệ , đá trang lát và tiềm năng của chúng ở khu vực Tây Nguyên

Bùi Ấn Niên, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Trần Văn Hiếu, Vũ Hoàng Ly, Nguyễn Thị Mai, Trần Thanh Sơn

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, 37(1)

2015

 

Geology, geochemistry and sulphur isotopes of the Hat Han gold–antimony deposit, NE Vietnam

Trong Hoa Tran, P.A.Nevolko, Thi Phuong Ngo, T.V. Svetlitskaya, Hoang Ly Vu, Yu.O. Redin, Tuan Anh Tran, Thi Dung Pham, Thi Huong Ngo

Ore Geology Reviews 78, 69–84

2016

 

Một số đặc điểm hình thái và thành phần hóa học của arsenopyrit, pyrit trong các tụ khoáng vàng-sulfide Bó Va và nam Quang (Đông bắc Việt Nam)

Ngô Thị Hường, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Vũ Hoàng Ly

Tạp chí Các khoa học về Trái đất, T38, số 1, 2016

2016

 

Characteristic Features of REE and Pb–Zn–Ag Mineralizations in the Na Son Deposit, Northeastern Vietnam

Can PHAM-NGOC, Daizo ISHIYAMA, Tuan Anh TRAN, Mihoko HOSHINO AND
Sachihiro TAGUCHI

Resource Geology Vol. 66, No. 4: 404–418

2016

 

Small-intrusion-hosted Ni-Cu-PGE sulfide deposits in northeastern Vietnam: Perspectives for regional mineral potential

Tatyana V. Svetlitskaya, Peter A. Nevolko, Thi Phuong Ngo, Trong Hoa Tran, Andrey E. Izokh, Roman A. Shelepaev, An Nien Bui, Hoang Ly Vu

Ore Geology Reviews 86 (2017) 615–623

2017

 

Ar-Ar ages of gold deposits in the Song Hien domain (NE Vietnam): Tectonic settings and comparison with Golden Triangle in China in terms of a single metallogenic province

Peter A.Nevolko, Trong Hoa Tran, Denis S.Yudin, Thi Phuong Ngo

Ore Geology Reviews; Volume 89, October 2017, Pages 544-556

2017

 

Geology, mineralogy, geochemistry and δ34S of sedimentary rock-hosted Au deposits in Song Hien structure, NE Vietnam

Peter A.Nevolko, Tran Trong Hoa, Yury O.Redin, Tran Tuan Anh, Ngo Thi Phuong, Vu Hoang Ly, Vladislav F.Dultsev, Pham Thi Dung, Ngo Thi Huong

Ore Geology Reviews; Volume 84, April 2017, Pages 273-288

2017

 

Identification of geothermal reservoir from exploration data in the Bang hot spring area, Central Vietnam

Tran Anh Vu, Doan Van Tuyen, Tran Tuan Anh, Dinh Van Toan, Lai Hop Phong*

Vietnam Journal of Earth Sciences, 39(3), 289-302, DOI: 10.15625/0866-7187/39/3/10590

2017

 

Đặc điểm kiến trúc - cấu tạo và thành phần của ilmenit  và magnetit trong lherzolit và gabbroit khối Suối Củn: 
dấu hiệu về điều kiện hình thành thể xâm nhập

Trần Trọng Hòa, Svetliskaya T., Izokh A.,  Nevolko P., Trần Tuấn Anh, Shelepaev R., Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Phạm Ngọc Cẩn, Vũ Hoàng Ly

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 33, Số 4 (2017) 135-148

2017

 

Intrusion-related Lang Vai gold-antimony district (Northeastern Vietnam): geology, mineralogy, geochemistry and 40Ar/39Ar age.

Peter A. Nevolko, Thi Dung Pham, Trong-Hoa Tran, Tuan-Anh Tran, Thi Phuong Ngo, Pavel, A. Fominykh

Ore Geology Reviews; Volume 96, May 2018, Pages 218-235

2018

 

6.2. Các báo cáo đăng Hội nghị

 

 

STT

Tên bài báo

Tác giả

Tạp chí

Năm

 

Influence of mantle – crust interactions on the origin of sapphires and zircons from Cenozoic basaltic terrains in South-Central Vietnam

Andrey E. Izokh, Sergey Z. Smirnov, Tran Tuan Anh, Vera V. Egorova, Tran Trong Hoa, Ngo Thi Phuong, Victoria V. Kalinina

The 2nd International Gem & Jewelry Conference (GIT 2008) December 11-14, 2008, Bangkok and Kanchanaburi, Thailand

2008

 

Mineralogical and geochemical features of ores of Au-As mineralization in Northern Vietnam, in: Metallogeny of Ancient and Modern Oceans–2008. Ore-Bearing Complexes and Ore Facies

Borisenko, A.S., Tran Trong Hoa, Izokh, A.E., Dashkevich, E.G., Nevol’- ko, P.A

Proceedings of the XIV Scientific Student School, Miass, pp. 218–221

2008

 

Metallic Mineral Resourses in Vietnam: An Overview

Tran Tuan Anh and Tran Trong Hoa

The Society of Resource Geology, June 24-26, Tokyo, Japan

2009

 

Permian – Triassic alkaline felsic volcano – plutonic associations in the Tu Le basin, NW Vietnam and their relationship to a mantle plume

Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Ngo Thi Phuong, Pham Thi Dung, A.E. Izokh, A.S. Borisenko

Abstract of Inter. Symp. Large Igneous Provinces of Asia, Mantle plume and Metallogeny. 6-9 Aug 2009, Novosibirsk, Russia. Publ. House of SB RAS. 366-368pp

2009

 

Geochemical composition, seguence of formation and origin peculiarities of Permian volcanic and subvolcanic mafic – ultramafic complexes of Jinping – Shongda rift (South-Western Asia)

Balykin P.A., G.V. Polyakov, A.E. Izokh, Tran Trong Hoa, Ngo Thi Phuong, Tran Quoc Hung, T.E. Petrova

Abstract of Inter. Symp. Large Igneous Provinces of Asia, Mantle plume and Metallogeny. 6-9 Aug 2009, Novosibirsk, Russia. Publ. House of SB RAS. 38-40pp

2009

 

Lead-Zinc mineralization in North Vietnam

Tran Tuan Anh, Tran Trong Hoa, Ngo Thi Phuong, Pham Thi Dung, Bui An Nien, Vu Van Van, Tran Quoc Hung, Pham Ngoc Can

Abstract and report of Symposium of The Society of Resource Geology “Geology and mineral resources of Vietnam and surrounding region, Jun 24-26 2009, Tokyo, Japan, S 08

2009

 

Nghiên cứu thạch luận và sinh khoáng phục vụ phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học 35 năm Viện KHCNVN (1975-2010). Tiểu ban Khoa học Trái Đất, tr. 53-64

2010

 

Các khoáng sản đi kèm trong quặng chì kẽm MBVN và vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên

Trần Tuấn Anh, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, Nguyễn Viết Ý, Bùi Ấn Niên, Trần Quốc Hùng, Phan Lưu Anh, Nguyễn Văn Học, nguyễn Trung Chí, Trần Hồng Lam, Hoàng Việt Hằng, Phạm Ngọc Cẩn, Trần Văn Hiếu, Vũ Thị Thương

Tuyển tập Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KHCNVN. 45-53

2010

 

Tăng cường hiệu quả nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất phục vụ phát triển bền vững

Nguyễn Xuân Huyên, Trần Tuấn Anh

Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KH&CN VN (1975-2010), Tiểu ban: Khoa học Trái Đất. Hà Nội, 2010, 39-52

2010

 

Useful and poisonous components of the base-metal ores in the northern Vietnam (Japanese)

Shunso Ishihara, Tran Tuan Anh, Pham Ngoc Can

The Society of Resource Geology, June 23-25, Tokyo, Japan (in Japanese)

2010

 

Permian alkaline granites in the Pan Si Pan Uplift and their relationship with mantle plume

Hoa T.T., Lan C.Y., Tadashi U., Dung P.T., Anh T.T., Can P.N., Izokh A., Borisenko A

Inter. Symposium “ Large Igneous Provinces of Asia, mantle plumes and metallogeny; Irkutsk, Russia, August 20-23, 2011; 271-273

2011

 

Cenozoic granite in the Phan Si Pan uplift, Northwest Vietnam.

Pham Thi Dung, Tran Trong Hoa, Lan C.Y, Tadashi Usuki, Tran Tuan Anh, Ngo Thi Phuong, Vu Hoang Ly, Tran Van Hieu, Nguyen Thi Mai

Extend. Abst. Volume of International Symposium “Large Igneous Provinces of Asia: Mantle plume and Metallogeny” LIPs, Hanoi 7-11-2013; pp. 152.

2013

 

Zircon U-Pb ages and Hf isotopic constraints on mantle source of felsic magmatism on Phan Si Pan uplift and Tu Le basin, Northwestern Vietnam.

Usuki T., Lan C.Y., Tran Trong Hoa, Pham Thi Dung, Wang K.L., Chung S.L.

Extend. Abst. Volume of International Symposium “Large Igneous Provinces of Asia: Mantle plume and Metallogeny” LIPs, Hanoi 7-11-2013; pp. 112

2013

 

Permian plume-related magmatic associations in the Song Da – Tu Le rift system and Phan Si Pan uplift, Northwest Vietnam.

Tran Trong Hoa, Tran Tuan Anh, Pham Thi Dung, Lan Ching-Ying., Usuki Tadashi, Polyakov G.V., Izokh A.E

Extend. Abst. Volume of International Symposium “Large Igneous Provinces of Asia: Mantle plume and Metallogeny” LIPs, Hanoi 7-11-2013; pp. 57-61

2013

 

Evolution of the emeishan large igneous province: new dates from north vietnam

Izokh A.E., Tran Trong Hoa, Polykov G.V., Tran Tuan Anh, Borisenko A.S., Shelepaev R.A.

Extend. Abst. Volume of International Symposium “Large Igneous Provinces of Asia: Mantle plume and Metallogeny” LIPs, Hanoi 7-11-2013; pp. 60-64

2013

 

Monzonitoids of permian-triassic large igneous provinces

Shelepaev R.A., Polyakov G.V., Tran Quoc Hung, Ngo Thi Phuong, Izokh A.E., Bui An Nien, Egorova V.V

Extend. Abst. Volume of International Symposium “Large Igneous Provinces of Asia: Mantle plume and Metallogeny” LIPs, Hanoi 7-11-2013; pp. 113-118

2013

 

Petrogenesis of clinopyroxe and garnet megacrysts from alkaline basalts of the central vietnam

Egorova V.V., Izokh A.E., Shelepaev R.A., T. T. Anh, N.T. Phuong

Extend. Abst. Volume of International Symposium “Large Igneous Provinces of Asia: Mantle plume and Metallogeny” LIPs, Hanoi 7-11-2013; pp. 124-128

2013

 

Petro-geochemical characteristics and U-Pb isotopic ages of mafic and ultramafic bodies in the western margin of kontum block

Bui An Nien, Nguyen Viet Y, Tran Viet Anh, T. V. Hieu, P. N. Can

Extend. Abst. Volume of International Symposium “Large Igneous Provinces of Asia: Mantle plume and Metallogeny” LIPs, Hanoi 7-11-2013; pp. 128-131

2013

 

Mineralogical and geochemical constraints of ultrapotassic magma along ailao shan-red river fault

Nguyen-Thuy Duong, Tran Tuan Anh, Tran Trong Hoa

Extend. Abst. Volume of International Symposium “Large Igneous Provinces of Asia: Mantle plume and Metallogeny” LIPs, Hanoi 7-11-2013; pp. 135-138

2013

 

Geochemical, Sr-Nd isotopic and zircon U-Pb isotopic characteristics of gold-related granite in Tuyen Quang province, Northeastern Vietnam

Pham Thi Dung, Tran Trong Hoa, Nevolko P.A, Tadashi Usuki, Tran Tuan Anh, Masako Usuki, Dao Thai Bac, Pham Ngoc Can, Tran Van Tri, Pham Duc Luong

Geological processes in the lithosphereic plates subduction, collision and slide enviroments. Proceeding of IV Russian Scientific conference with foreign participiants Vladivostok, 17-23 September 2018

2018

 

Emplacement ages, geochemical and Sr-Nd-Hf isotopic characteristics of Cenozoic granites in Phan Si Pan uplift, Northwest Vietnam

Pham Thi Dung, Tran Trong Hoa, Tadashi Usuki, Ching-Ying Lan, Masako Usuki,Tran Tuan Anh, Nguyen Viet Y,Tran Hong Lam, Tran Duc Chung, Vu Hoang Ly, Nguyen Thi Mai,Pham Ngoc Can, Bui An Nien, Ngo Thi Phuong, Tran Quoc Cong, Pham Thi Phuong Lien

Proceedings abstracts: GEOSEA2018, 15th regional congress on geology, mineral and energy resources of Southeast Asia, 16-17 October 2018

2018

 

Evidence from zircon ages and Nd-Hf isotopic composition for Paleoproterozoic crustal evolution in Northwestern Vietnam

Pham Trung Hieu, Pham Minh, Nguyen Thi Bich Thuy, Le Tien Dung, Nguyen Kim Hoang, Truogn Chi Cuong, Pham Thi Dung

Proceedings abstracts: GEOSEA2018, 15th regional congress on geology, mineral and energy resources of Southeast Asia, 16-17 October 2019

2018

 

Mesoarchean crustal evolution of Northwestern Vietnam: Evidence from zircon U-Pb-Hf isotope and geochemistry of the Ca Vinh granite

Pham Minh, Pham Trung Hieu, Nguyen Thi Bich Thuy, Le Tien Dung, Nguyen Kim Hoang, Truogn Chi Cuong, Pham Thi Dung

Proceedings abstracts: GEOSEA2018, 15th regional congress on geology, mineral and energy resources of Southeast Asia, 16-17 October 2020

2018

 

New update of the geochronology and magmatic condition of granitic rocks from extended Emeishan large igneous province in Phan Si Pan uplift area and Tu Le basin, Northwestern Vietnam

Thuy T.Pham, Shellnutt J. Gregory, Steven W.Denyszyn, Anh T.Tran

Proceedings abstracts: GEOSEA2018, 15th regional congress on geology, mineral and energy resources of Southeast Asia, 16-17 October 2021

2018

 

6.3. Sách chuyên khảo

 

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm

 

Địa chất và Tài nguyên Việt Nam

Chuyên khảo nhiều tác giả do Trần Văn Trị và Vũ Khúc đồng chủ biên).

NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 589 trang

2010

 

Hoạt động magma Việt Nam

Chuyên khảo nhiều tác giả do Bùi Minh Tâm chủ biên

Bộ TN&MT, viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản xuất bản

2010

 

Hoạt động magma và sinh khoáng nội mảng miền Bắc Việt Nam

Trần Trọng Hòa (chủ biên), Polyakov G.V., Trần Tuấn Anh, Borisenko A.S., Izokh A.E., Balykin P.A., Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung

NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 368 tr

2011

 

Geology and Earth resources of Việt Nam

Trần Tuấn Anh (Đồng tác giả)

Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, 2011

 

 

Intraplate magmatism and metallogeny of North Vietnam

Trong-Hoa Tran · Gleb V. Polyakov
Tuan-Anh Tran · Alexander S. Borisenko
Andrey E. Izokh · Pavel A. Balykin
Thi-Phuong Ngo · Thi-Dung Pham

Springer International Publishing Switzerland

2016

 

6.4. Các đề tài, dự án của phòng

 

STT

Tên Đề tài-Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Tập thể tác giả

Thời gian thực hiện

Cấp quản lý

A

Đề tài cấp nhà nước

 

 

 

 

 

Đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp nhà nước

 

 

 

 

 

Nghiên cứu thành phần đi kèm trong các kiểu tụ khoáng kim loại cơ bản và kim loại quý hiếm có triển vọng ở Miền Bắc Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường. Mã số KC.08.24/06-10.

TS Trần Tuấn Anh

TS. Trần Tuấn Anh (Chủ nhiệm), ThS. Phạm Thị Dung (Thư ký), PGS. TSKH. Trần Trọng Hòa, TS. Bùi Ấn Niên, PGS. TSKH. Trần Quốc Hùng, TS. Ngô Thị Phượng, TS. Phan Lưu Anh, CN. Phạm Ngọc Cẩn, KS. Vũ Hoàng Ly, CN. Trần Văn Hiếu, KS. Trần Hồng Lam, KS. Hoàng Việt Hằng, CN. Vũ Thị Thương; Viện KH&CN Mỏ-Luyện kim: KS. Lê Hồng Sơn; Viện KH ĐC&KS: TS. Nguyến Văn Học; Khoa Địa chất - Trường ĐHKHTN, ĐH QGHN: TS. Nguyễn Trung Chí; Cục Địa chất & Khoáng sản VN: TS. Hoàng Văn Khoa; Viện Địa chất và Khoáng vật học, Phân Viện Siberi-Viện HLKH Nga: TSKH. Gaskov I.V., TS. Nevolko P.A.

2008-2010

Nhà nước

 

Nghiên cứu đánh giá loại hình vàng hạt mịn và siêu mịn trong các kiểu quặng hóa khác nhau khu vực Đông Bắc Việt Nam và đề xuất giải pháp công nghệ thu hồi thích hợp không gây ô nhiễm môi trường.
Mã số KC.08.14/11-15

PGS.TSKH Trần Trọng Hòa

PGS.TSKH Trần Trọng Hòa (Chủ nhiệm đề tài), TS. Trần Tuấn Anh (Chủ nhiệm đề tài nhánh), TS. Nevolko P.A, TS. Ngô Thị Phượng (Thư ký đề tài), TS. Phạm Thị Dung (Chủ nhiệm đề tài nhánh), TS. Bùi Ân Niên, TS. Nguyễn Thùy Dương (Chủ nhiệm đề tài nhánh), KS. Lê Hồng Sơn, ThS. Vũ Hoàng Ly, ThS. Ngô Thị Hường, TS. Phí Quyết Tiến, ThS. Trần Thị Hiến, ThS. Trần Văn Hiếu, KS. Trần Hồng Lam, ThS. Phạm Ngọc Cẩn, TS. Nguyễn Xuân Huyên, TS. Vũ Văn Chinh, TS. Trần Văn Dương, PGS-TS. Nguyễn Viết Ý, PGS.TSKH Trần Quốc Hùng, TS. Hoàng Văn Khoa, TS. Trần Việt Anh, ThS. Trần Quốc Công, Cử nhân Nguyễn Thị Mai, KS. Hoàng Việt Hằng, ThS. Bùi Văn Quỳnh, ThS. Nguyễn Văn Luân, Cử nhân Vũ Cao Chí, TS. Bạch Thị Mai Hoa, ThS. Đặng Thị Thùy Dương, KS. Đông Quốc Hưng, KS. Trương Văn Thuận, KS. Nguyễn Thị Huyền Trang, ThS. Phạm Đức Phong, TSKH. Kalinin IU.A, TS Redin IU

2011-2015

Nhà nước

 

Đề tài thuộc chương trình Tây Nguyên 3

 

 

 

 

 

Nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng và vị thế của chúng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực Tây Nguyên. Mã số TN3/T05.

 TS.Trần Tuấn Anh

TS Phạm Thị Dung (thư ký đề tài); PGS.TSKH Trần Trọng Hòa;PGS.TS Phạm Tích Xuân; ThS Nguyễn Ánh Dương; TS Ngô Thị Phượng; TS Bùi Ấn Niên; PGS.TS Nguyễn Viết Ý; PGS.TSKH Trần Quốc Hùng; ThS Đoàn Thu Trà; ThS Trần Việt Anh; TS Trần Văn Dương; ThS Vũ Hoàng Ly; ThS Trần Văn Hiếu; KS. Trần Hồng Lam; KS Hoàng Việt Hằng; KS Ngô Thị Hường; KS Trần Quốc Công; Cử nhân Nguyễn Thị Mai; TS Lê Ái Thụ; TS Nguyễn Thùy Dương; TS Phan Đông Pha; TS Đào Thái Bắc; TS Hoàng Văn Khoa; GS.TSKH Izokh A.E; TSKH Gaskov I.V

2011-2014

Nhà nước

 

Đề tài nghiên cứu Độc lập cấp Nhà nước

 

 

 

 

 

Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan đến hoạt động magma khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (Mã số: ĐTĐL-2003/07)

TS.Trần Trọng Hòa

TS.Ngô Thị Phượng, TS.Trần Tuấn Anh, TS.Vũ Văn Vấn, PGS.TS.Nguyễn Viết Ý, TS.Nguyễn Hoàng, TS.Hoàng Hữu Thành, TS.Phan Lưu Anh, TS.Bùi Ấn Niên, PGS.TSKH.Trần Quốc Hùng, Cử nhân Phạm Thị Dung, KS.Trần Hồng Lam, KS.Hoàng Việt Hằng, ThS.Trần Việt Anh, PGS.TS.Văn Đức Chương, TS.Phạm Văn Hùng, TS.Vũ Minh Quân. Viện LH ĐC-ĐVL-KVH, Phân viện Siberi – Viện HLKH Nga: TSKH Borisenko A.S., GS TSKH Izokh A.E., TSKH Smirnov S.Z. Trường ĐH KHTN – ĐHQG HN: GS TSKH phan Trường Thị, TS nguyễn Văn Vượng, TS Vũ Văn Tích. Liên Đoàn BĐĐC Miền Nam: Ths Mai Kim Vinh, ThS Nguyễn Kim Hoàng

2003-2005

Nhà nước

 

Đề tài HTQT theo NĐT

 

 

 

 

 

Hoạt động magma nội mảng lãnh thổ Việt Nam và khoáng sản liên quan

TS.Trần Trọng Hòa

TS.Ngô Thị Phượng, TS.Trần Tuấn Anh, TS.Bùi Ấn Niên, TS.Hoàng Hữu Thành, TS.Vũ Văn Vấn, PGS.TSKH.Trần Quốc Hùng, TS.Phan Lưu Anh, KS.Hoàng Việt Hằng, KS.Trần Hồng Lam, Cử nhân Phạm Thị Dung, ThS.Trần Việt Anh. Viện LH ĐC-ĐVL-KVH Novosibirsk – Viện HLKH Nga: VSTT Poliakov G.V, GS TSKH Izokh A.E., TSKH Balykin P.A., TSKH Borisenko A.S., TS Glotov A.I., TS Palesski S.V., KS Petrova T.E., KS Sirokikh

2002-2004

Nhà nước

 

Nghiên cứu nguồn gốc, điều kiện thành tạo một số hệ magma – quặng có triển vọng về Pt, Au, Ti-V ở Việt Nam

PGS. TSKH. Trần Trọng Hòa

PGS. TSKH. Trần Trọng Hòa (Chủ nhiệm), TS. Trần Tuấn Anh, TS. Ngô Thị Phượng, TS. Bùi Ấn Niên, TS. Phan Lưu Anh, PGS. TSKH. Trần Quốc Hùng, ThS. Phạm Thị Dung, CN. Phạm Ngọc Cẩn, CN. Trần Văn Hiếu, KS. Trần Hồng Lam, KS. Hoàng Việt Hằng; Viện Địa chất và Khoáng vật học, Phân Viện Siberi-Viện HLKH Nga: VSTT. Polyakov G.V., TSKH. Borisenko A.S., GS. TSKH. Izokh A.E., TSKH. Gaskov I.V., TS. Shepelaev R.A., TS. Nevolko P.A.

2007-2010

Nhà nước

 

Đề tài NCCB cấp Nhà nước

 

 

 

 

 

Thạch luận các thành tạo magma Mesozoi trũng Sông Hiến và An Châu, Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm địa hóa và đồng vị. Mã số 711104.

PGS.TSKH Trần Trọng Hòa

 

2003-2005

 

 

Nghiên cứu địa hóa và đồng vị các đá magma Paleozoi muộn –Mezozoi sớm dọc theo đứt gãy Điện Biên – Lai Châu và vấn đề kết nối Indosini – Nam Trung Hoa. Mã số 71.31.04

TS Trần Tuấn Anh

 

2003-2005

 

 

Thạch luận nguồn gốc các thành tao mafic- siêu mafic miền Bắc Việt Nam, ứng dụng luân giải địa động lực và khoáng sản liên quan.

PGS.TSKH Trần Quốc Hùng

 

2004-2005

 

 

Nghiên cứu xác lập các đặc điểm tiêu hình của pyroxen trong các thành tạo magma và biến chất Việt Nam. Ứng dụng trong luận giải thạch luận và tiềm năng khoáng sản, mã số 71.19.04

TS Ngô Thị Phượng

 

2004-2005

 

 

Điều kiện hình thành và bối cảnh thành tạo các kiểu khoáng hóa vàng liên quan với các hoạt động magma Mesozoi muộn-Kainozoi trong cấu trúc Đà Lạt

TS Vũ Văn Vấn

 

2006-2008

 

 

Thạch luận nguồn gốc các thành tạo mafic – siêu mafic phân bố dọc một số đới đứt gãy sâu Việt Nam, ứng dụng trong luận giải địa động lực cổ và tiềm năng khoáng sản liên quan

TS Bùi Ấn Niên

 

2006-2008

 

 

Hoạt động magma sau tạo núi khối nhô Kon Tum: Điều kiện thành tạo và triển vọng khoáng sản liên quan (Mã số: 70.78.06)

TS Trần Tuấn Anh

 

2006-2008

 

 

Nghiên cứu xác lập đặc điểm tiêu hình của khoáng vật trong basalt Kainozoi và corindon phục vụ minh giải nguồn gốc saphyr – ruby khu vực Miền Trung và Tây Nguyên  (Mã số: 70.79.06)

TS Ngô Thị Phượng

 

2006-2008

 

 

Địa động lực, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của một số hệ magma – quặng có triển vọng về Cu-Au, Cu-Mo-Au porphyr ở Việt Nam

TSKH Trần Trọng Hòa

 

2006-2008

 

 

Đề tài thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc Gia (NAFOSTED)

 

 

 

 

 

Hoạt động magma Permi – Trias và sinh khoáng cấu trúc Tú Lệ và Phan Si Pang trong mối liên quan với plume manti

PGS.TSKH Trần Trọng Hòa

TS Ngô Thị Phượng (thư ký), TS Phan Lưu Anh, TS Phạm Thị Dung, KS Hoàng Việt Hằng, KS Trần Hồng Lam

2009-2015

 

 

Tương tác manti – vỏ và sinh khoáng liên quan của các thành tạo magma Indosini miền Nam Việt Nam

TS. Trần tuấn Anh

TS Phạm Thị Dung (thư ký), PGS. TS Nguyễn Viết Ý, TS Ngô Thị Phượng, KS Hoàng Việt Hằng, ThS Phạm Ngọc Cẩn

2009-2015

 

 

Thạch luận các đá magma phun trào – xâm nhập trung tính – acid Mesozoi khu vực Duyên hải Đông Bắc Việt Nam, bối cảnh địa động lực và khả năng sinh khoáng kim loại hiếm của chúng

TS Vũ Văn Vấn

 

2009-2012

 

 

Sử dụng phương pháp mô hình hóa nghiên cứu thạch luận các xâm nhập gabro-peridotit phân lớp-phân dị ở miền bắc VN và triển vọng khoáng sản liên quan với chúng

PGS. TSKH Trần Quốc Hùng

 

2009-2012

 

 

Các thành tạo mafic-siêu mafic khu vực địa khối Kontum, điều kiện địa động lực hình thành và tiềm năng khoáng sản liên quan

TS Bùi Ấn Niên

 

2010-2012

 

 

Thạch luận nguồn gốc các đá núi lửa và xâm nhập Paleozoi muộn-Mesozoi sớm phần Tây Bắc đai uốn nếp Trường Sơn

PGS.TSKH Trần Trọng Hòa

 

2016-2019

 

 

Đề tài cấp Viện HL KHCN VN

 

 

 

 

 

Đề tài thuộc Sự nghiệp kinh tế-Điều tra cơ bản

 

 

 

 

 

Điều tra đánh giá một số loại hình khoáng sản để sản xuất hàng mỹ nghệ, góp phần phát triển công nghiệp địa phương các tỉnh miền núi (Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái, Hòa bình)

TSKH Trần Trọng Hòa

 

2005-2006

Nhà nước

 

Điều tra đánh giá triển vọng và khả năng khai thác sử dụng nguồn đá mỹ nghệ phục vụ phát triển công nghiệp địa phương một số tỉnh miền Trung

PGS.TSKH Trần Trọng Hòa

 

2008-2010

Nhà nước

 

Đề tài HTQT cấp Viện HL KHCN VN

 

 

 

 

 

Nghiên cứu xác lập các kiểu mỏ vàng mới (Au-Hg, Au-Sb) liên quan tới các hoạt động magma ở MBVN

PGS.TSKH Trần Trọng Hòa

 

2005-2006

Cấp Viện HL

 

Corindon và Zircon trong bansalt Kainozoi Việt Nam – dấu hiệu chỉ thị cho quá trình tương tác manti – vỏ

TS Trần Tuấn Anh

Tập thể tác giả: Viện Địa chất - Viện KH&CN VN: TS. Trần Tuấn Anh (Chủ nhiệm), TS. Ngô Thị Phượng, PGS. TSKH. Trần Trọng Hòa, TS. Vũ Văn Vấn, ThS. Phạm Thị Dung; Viện Địa chất và Khoáng vật học, Phân Viện Siberi-Viện HLKH Nga: GS. TSKH. Izokh A.E. (Đồng Chủ nhiệm), TSKH. Smirnov S.Z., Egorova V.V., Kovyazin S.V., Kozmenko O.A., TS. Shepelaev R.A.

2007-2008

Cấp Viện HL

 

Thạch luận và điều kiện địa động lực hình thành các thành tạo phân lớp lerzolit-vebsterit-gabronorit và monzonitoid qua thí dụ khối Núi Chúa

PGS TSKH Trần Quốc Hùng

Tập thể tác giả: Viện Địa chất - Viện KH&CN VN: PGS. TSKH. Trần Quốc Hùng (Chủ nhiệm), PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa, TS. Ngô Thị Phượng, TS. Bùi Ấn Niên; Viện Địa chất và Khoáng vật học, Phân Viện Siberi-Viện HLKH Nga: VSTT. Polyakov G.V. (Đồng Chủ nhiệm), TS. Balykin P.A., TS. Shepelaev R.A.

2008-2009

Cấp Viện HL

 

Các giai đoạn và quy mô hoạt động magma granitoid ở Việt Nam như sự phản ánh quá trình phát triển vỏ lục địa Đông Nam Á

TS Phan Lưu Anh

 

2008-2009

Cấp Viện HL

 

Hoạt động magma Kainozoi và sinh khoáng đới dịch trượt Sông Hồng: đối sánh các phức hệ magma và quặng, vai trò của quá trình magma và biến chất trong sự hình thành quặng hóa.

PGS.TSKH Trần Trọng Hòa

 

2010-2011

Cấp Viện HL

 

Hoạt động magma và biến chất Indosini đai uốn nếp Trường Sơn (Việt Nam - Lào). (HTQT với Đài Loan)
Indosinian magmatism and metamorphism of Truong Son (Vietnam - Laos) fold belt.

PGS.TSKH Trần Trọng Hòa

Phía Việt Nam: TS Trần Tuấn Anh, ThS Phạm Thị Dung, TS Ngô Thị Phượng, ThS Trần Việt Anh, TS Bùi Ấn Niên, Cử nhân Trần Văn Hiếu, cử nhân Vũ Hoàng Ly;
Phía Đài Loan: GS TS Ching – Ying Lan; GS TS Chung Sun – Lin, GS TS Lo Ching – Hua, TS Tadashi Usuki.

2011-2012

Cấp Viện HL

 

Thạch luận và khả năng chứa quặng (Cu-Ni-PGE) của các xâm nhập mafic – siêu mafic phức hệ Cao Bằng (MBVN) và mối liên quan với tỉnh thạch học lớn Emeishan.

PGS.TSKH Trần Trọng Hòa

Phía VN: PGS.TSKH. Trần Trọng Hòa, TS. Ngô Thị Phượng (thư ký), TS. Trần Tuấn Anh, TS. Phạm Thị Dung, ThS. NCS. Vũ Hoàng Ly;
Phía Nga: Izokh Andrey Emilievich, Egorova Vera Viacheslavovna, Nevolko Petr Aexandrovich, SvelitskaiaTachiana Vladimirovna, Selepaev Roman Arkadievich

2016-2017

Cấp Viện HL

 

Các đề tài, dự án cấp Tỉnh

 

 

 

 

 

Nghiên cứu vỏ phong hóa và thổ nhưỡng làm cơ sở khoa học xác định cơ cấu cây trồng thích hợp của các huyện Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn và Yên Thủy

TS Trần Trọng Hòa

TS.Ngô Thị Phượng (thư ký), TS.Vũ Văn Vấn, TS.Bùi Ấn Niên, TS.Trần Tuấn Anh, KS.Trần Hồng Lam, KS.Hoàng Việt Hằng, TS.Đậu Hiển, PGS.TSKH.Trần Quốc Hùng, TS.Hoàng Hữu Thành, TS.Phan Lưu Anh, ThS.Trần Việt Anh, CN.Phạm Thị Dung, KS.Cù Thị Phương, KS.Nguyễn Thùy Dương

2004-2005

Tỉnh Hòa Bình

 

Nghiên cứu vỏ phong hóa và thổ nhưỡng làm cơ sở khoa học xác định cơ cấu cây trồng thích hợp tỉnh Hòa Bình

TS Trần Trọng Hòa

TS.Ngô Thị Phượng (thư ký), TS.Vũ Văn Vấn, TS.Bùi Ấn Niên, TS.Trần Tuấn Anh, KS.Trần Hồng Lam, KS.Hoàng Việt Hằng, TS.Đậu Hiển, PGS.TSKH.Trần Quốc Hùng, TS.Hoàng Hữu Thành, TS.Phan Lưu Anh, ThS.Trần Việt Anh, CN.Phạm Thị Dung, KS.Cù Thị Phương, KS.Nguyễn Thùy Dương

2005-2006

Tỉnh Hòa Bình

 

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nông hóa làm cơ sở khoa học cho việc xác định cơ cấu cây trồng thích hợp của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

TS Ngô Thị Phượng

 

2005-2006

Cấp tỉnh

 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản Tỉnh Lạng Sơn đến 2010, định hướng đến 2020.

TS Ngô Thị Phượng

 

2007

Tỉnh Lạng Sơn

 

Điều tra đánh giá một số loại hình nguyên liệu khoáng để sản xuất hàng mỹ nghệ, góp phần hình thành và phát triển làng nghề mới ở tỉnh Hòa Bình

TS Trần Tuấn Anh

 

2007-2008

Tỉnh Hòa Bình

 

Điều tra nghiên cứu và cảnh báo Trượt – Lở (T-L), Lũ quét – Lũ bùn đá (LQ-LBĐ) tại một số huyện của tỉnh Cao Bằng

TS Ngô Thị Phượng

 

2007-2009

Tỉnh Cao Bằng

 

7. Đào tạo

- Cử nhân: 25 người

- Thạc sỹ: 15 người

- Tiến sỹ khoa học, tiến sỹ: 4 người

 8. Hợp tác quốc tế

- Phòng TL&Sk có quan hệ hợp tác quốc tế với các nước sau:  Viện ĐC – KVH Novosibirsk, LB Nga; Đại học tổng hợp Đài Loan, Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Academy Sinica Đài Loan,…..
- Số cán bộ đang làm NCS ở nước ngoài, tên nước: 02 NCS ở CHLB Nga

 

 
Vui lòng đợi...