VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ thông báo số 27/TB-VĐC ngày 21/8/2020 của Viện Địa chất về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.

Trong thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, từ ngày 24/8/2020 đến ngày 23/9/2020 Viện Địa chất đã nhận được 4 phiếu đăng ký dự tuyển.

Viện Địa chất thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020, gồm:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành dự thi

1

Văn Phú Hưng

1995

Nghiên cứu viên chuyên ngành Nước - Hải dương học

2

Phạm Thị Phương Liên

1992

Nghiên cứu viên chuyên ngành Địa chất

3

Lê Hữu Quyền

1995

Nghiên cứu viên chuyên ngành Địa chất

4

Đặng Xuân Tùng

1993

Nghiên cứu viên chuyên ngành Địa kỹ thuật - Địa môi trường

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...