VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống Điều hành tác nghiệp tại VAST Office

Kính gửi các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam! 

Ngày 19/01/2018 Trung tâm Tin học và Tính toán đã có Công văn số 16/THTT v/v tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống Điều hành tác nghiệp tại VAST , thông tin cụ thể như sau: 

- Thời gian: T ừ 8:00 - 11:30 thứ 5 ngày 01/3/2018 . 

- Địa điểm: Phòng 602, 604 Tòa nhà A21 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 

- Nội dung: Quản lý điều hành tác nghiệp , xử lý văn bản đi/đến, phát hành văn bản điện tử , điều hành công việc nội bộ… 

- Thành phần tham: Lãnh đạo, Trưởng / Phó phòng Quản lý tổng hợp, văn thư của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và các Hướng dẫn tập huấn của Trung tâm Tin học và Tính toán. 

Rất mong các đơn vị đăng ký tham gia có mặt đầy đủ và đúng giờ để Hội nghị được triển khai theo đúng kế hoạch. 

Thông báo này thay cho giấy mời! 

Trân trọng! 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...