VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp cho thuê thiết bị TInSAT phục vụ nghiên cứu giao thoa mặt đất"

Bên mời thầu: Viện Địa chất

Địa chỉ: Bộ phận văn thư Viện Địa chất, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 3775 4798             Fax(+84.4) 37754797

Mã số thuế: 0103094754

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2 Mua nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu.

  • Loại gói thầu: Phi tư vấn
  • Giá gói thầu: 899.000.000 VNĐ (Năm trăm bốn mươi năm triệu, hai trăm nghìn đồng)
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê thiết bị nghiên cứu giao thoa mặt đất TInSAT
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 tháng

2. Tên dự án: Phê duyệt nội dung và chi tiết các gói thầu của đề tài mã số VT-UD.05/18-20 thuộc chương trình KHCN vũ trụ

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 22 tháng 03 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 29 tháng 03 năm 2019 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản lý tổng hợp, bộ phận Văn thư Viện Địa chất, ngõ 84 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Số ĐT: (+84.24) 3775 4798

8. Giá bán 01 bộ HSMT:1.000.000 VNĐ 

9. Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 VNĐ

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 29 tháng 03 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 00, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...