VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp dữ liệu ảnh rada vệ tinh năm 2019"

Bên mời thầu: Viện Địa chất

Địa chỉ: ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 3775 4798             Fax(+84.4) 37754797

Mã số thuế: 0103094754

1. Tên gói thầu: Cung cấp dữ liệu ảnh rada vệ tinh năm 2019.

  • Loại gói thầu: Hàng hóa
  • Giá gói thầu: 417.600.000 đồng (Hai trăm mười bảy triệu, năm trăm nghìn đồng)
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Tháng

2. Tên dự án: “Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết các gói thầu thuộc đề tài mã số VT-UD.05/18-20”

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 56, ngày 20 tháng 03 năm 2019 đến trước 10 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2019 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu theo một trong các hình thức: thư bảo lãnh.

10. Thời điểm đóng thầu 10 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu 10 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2019

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...