VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị mô phỏng, nghiên cứu phục vụ giảng dạy công nghệ xanh thuộc dự án Ứng dụng công nghệ năng lượng xanh vào công trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học"

Bên mời thầu: Viện Địa chất

Địa chỉ: ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 3775 4798              Fax(+84.4) 37754797

Mã số thuế: 0103094754

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị mô phỏng, nghiên cứu phục vụ giảng dạy công nghệ xanh thuộc dự án Ứng dụng công nghệ năng lượng xanh vào công trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  • Loại gói thầu: Hàng hóa
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 Tháng

2. Tên dự án: “Ứng dụng công nghệ năng lượng xanh vào công trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học”

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 16 tháng 04 năm 2019 đến trước 09 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2019 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSMT: Bộ phận Văn thư Viện Địa chất, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: Bảo đảm dự thầu theo một trong các hình thức: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...