VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo mời thầu gói thầu "Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị và phụ tùng lắp đặt trạm nghiên cứu trượt lở đất tự động đề tài mã số TN18/T13"

Bên mời thầu: Viện Địa chất

Địa chỉ: ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 3775 4798              Fax(+84.4) 37754797

Mã số thuế: 0103094754

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị và phụ tùng lắp đặt trạm nghiên cứu trượt lở đất tự động đề tài mã số TN18/T13.

  • Loại gói thầu: Hàng hóa
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 Tháng

2. Tên dự án: “Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết các gói thầu của đề tài mã số TN18/T13”

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 17 tháng 04 năm 2019 đến trước 15 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2019 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSMT: Bộ phận Văn thư Viện Địa chất, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu theo một trong các hình thức: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu 15 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu 15 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...