VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo mời thầu gói thầu "Gói thầu số 3: Khoan khảo sát đề tài mã số TN18/T13"

Bên mời thầu: Viện Địa chất

Địa chỉ: ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 3775 4798              Fax(+84.4) 37754797

Mã số thuế: 0103094754

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Khoan khảo sát đề tài mã số TN18/T13.

  • Loại gói thầu: Tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Khoan khảo sát địa chất trong đất cấp I-III (chiều sâu 27m x 23 hố khoan khảo sát)       mét    621 Khoan khảo sát địa chất trong đá cấp VII (chiều sâu 03m x 23 hố khoan khảo sát) Mét 69 Tháo lắp máy khoan tại 5 cụm khảo sát tại khu vực nghiên cứu   Lần 5 Vận chuyển máy khoan 10km đầu tiên cho 2 lượt đi và về    Lượt 2 Vận chuyển máy khoan 1km tiếp theo, 2 lượt đi và về, vận chuyển giữa các cụm khảo sát km 3.000.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 Tháng

2. Tên dự án: “Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết các gói thầu của đề tài mã số TN18/T13”

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 17 tháng 04 năm 2019 đến trước 09 giờ 30, ngày 07 tháng 05 năm 2019 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSMT: Bộ phận Văn thư Viện Địa chất, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu:không

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 30, ngày 07 tháng 05 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30, ngày 07 tháng 05 năm 2019

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...