VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo mời thầu gói thầu "Khoan khảo sát địa chất và phân tích thí nghiệm địa chất công trình"

Bên mời thầu: Viện Địa chất

Địa chỉ: ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 3775 4798             Fax(+84.4) 37754797

Mã số thuế: 0103094754

1. Tên gói thầu: Khoan khảo sát địa chất và phân tích thí nghiệm địa chất công trình.

  • Loại gói thầu: Tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Khoan khảo sát địa chất công trình và phân tích mẫu địa chất công trình.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 Tháng

2. Tên dự án: “Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết các gói thầu thuộc đề tài mã số VT-UD.05/18-20”

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 25 tháng 03 năm 2019 đến trước 10 giờ 00, ngày 15 tháng 04 năm 2019 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSMT: Bộ phận Văn thư Viện Địa chất, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu 10 giờ 00, ngày 15 tháng 04 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu 10 giờ 00, ngày 15 tháng 04 năm 2019

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...