VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo mời thầu gói thầu "Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình"

Bên mời thầu: Viện Địa chất

Địa chỉ: ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84.4) 3775 4798             Fax(+84.4) 37754797

Mã số thuế: 0103094754

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2 Mua nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu.

  • Loại gói thầu: Tư vấn
  • Giá gói thầu: 545.200.000 (Năm trăm bốn mươi năm triệu, hai trăm nghìn đồng)
  • Nội dung chính của gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán chi tiết công trình thuộc Dự án "Ứng dụng công nghệ năng lượng xanh vào công trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học".
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

2. Tên dự án: Ứng dụng công nghệ năng lượng xanh vào công trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 14 tháng 03 năm 2019 đến trước 9 giờ 30, ngày 03 tháng 04 năm 2019 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản lý tổng hợp, bộ phận Văn thư Viện Địa chất, ngõ 84 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Số ĐT: (+84.24) 3775 4798

8. Giá bán 01 bộ HSMT:1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 30, ngày 03 tháng 04 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 30, ngày 03 tháng 04 năm 2019

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...