VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo Tham dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo Quyết định của Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chi ủy Viện Địa chất xin thông báo tới các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ tham dự Đại hội Chi bộ Viện Địa chất nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thời gian tổ chức 1 ngày: Từ 8:30 ngày 7 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường nhà 7 tầng Viện Địa chất.

Trang phục tham dự Đại hội:

       + Nam quần âu, áo sáng màu, đeo cà vạt.

       + Nữ áo dài.

Các đồng chí Đảng viên mang theo thẻ Đảng viên đề kiểm tra tư cách đại biểu và biểu quyết.

Kính đề nghị các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...