VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp tác song phương NAFOSTED - FWO năm 2020

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện

Phòng QLTH kính chuyển các đơn vị Thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp tác song phương NAFOSTED - FWO năm 2020:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO – Bỉ) đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai Chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác song phương giữa nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học Flanders từ năm 2009. Mục đích của Chương trình là thúc đẩy sự hợp tác tích cực giữa các nhà khoa học Việt Nam và Flanders để giải quyết những vấn đề mang tính thời sự, toàn cầu và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học quốc gia.

Tính đến nay, Chương trình đã trải qua 05 đợt tài trợ với tổng số 33 đề tài thuộc đa dạng các ngành khác nhau trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật, Khoa học xã hội và Nhân văn. Năm 2020 là đợt tài trợ tiếp theo trong khung Biên bản thỏa thuận giữa NAFOSTED – FWO và đã chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 02/03/2020.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng thông báo thông tin Chương trình tới Quý Cơ quan và kính đề nghị Quý Cơ quan cập nhật giúp thông báo tài trợ (
https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-chuong-trinh-hop-tac-song-phuong-nafosted-fwo-nam-2020/) trên website của đơn vị để các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu trong đơn vị có thể tiếp cận thông tin dễ dàng.

Thông tin thêm về Chương trình như sau:

1. Tiến độ triển khai Chương trình:

- Ngày 02/03/2020 – 18/05/2020: Thông báo tài trợ và tiếp nhận hồ sơ;

- Tháng 5 – Tháng 11/2020: Đánh giá xét chọn các đề tài;

- Tháng 12/2020: Ký hợp đồng tài trợ.

2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

- Hồ sơ bản mềm được nộp qua hệ thống OMS nhánh NAFOSTED – FWO theo link sau: 
https://oms.nafosted.gov.vn/oms_fwo/account/index.php

- Hồ sơ bản cứng xin gửi về: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Trên phong bì ghi rõ: Hồ sơ NAFOSTED – FWO năm 2020)

3. Chi tiết xin liên hệ: TKHC Nguyễn Hải Yến (Điện thoại: 024.39367750 nhánh 211, Email: 
nhyen@most.gov.vn).

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...