VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Công văn số 1796/VHL-TCCB ngày 06/9/2022 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. Viện Địa chất tiến hành tổ chức việc tuyển dụng viên chức năm 2022.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển: Kể từ ngày 15/9/2022 đến 16h30 ngày 14/10/2022.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...