VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông tin Hội thảo Khoa học đề tài KC.09031/16-20

Kính mời toàn thể cán bộ Viện Địa chất tới dự hội thảo khoa học với nội dung “Đặc điểm thạch học, địa hóa và đồng vị của quặng hóa khu vực Tây Nam trũng sâu biển Đông và lân cận” nhằm phục vụ công tác nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hoạt động magma Neogen –  Đệ tứ khu vực Tây Nam trũng sâu biển Đông và kế cận làm tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn”, mã số KC.09.03/16-20.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Hoàng

Thời gian: từ 8:30 đến 11:30 ngày 15/6/2020

Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2, tòa nhà 5 tầng, Viện Địa chất.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...