VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHCN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHCN

 

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu xác định phương pháp đánh giá định lượng, định tính rủi ro thiên tai do lũ quét, lũ bùn đá, trượt lở đất cấp huyện, xã khu vực miền núi phía Bắc

- Thuộc lĩnh vực: Phòng chống thiên tai

- Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-81/21

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trung Kiên

- Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học:

TT

Họ và tên

Chức danh trong đề tài

Cơ quan công tác

 

1

TS. Nguyễn Trung Kiên

Chủ nhiệm đề tài

Viện Địa chất – Viện  Hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

ThS. Vy Thị Hồng Liên

Thư ký khoa học

Viện Địa chất – Viện  Hàn lâm KH&CN Việt Nam

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

Thành viên chính

Viện Địa chất – Viện  Hàn lâm KH&CN Việt Nam

4

TS. Bùi Văn Thơm

Thành viên chính

Viện Địa chất – Viện  Hàn lâm KH&CN Việt Nam

5

ThS. Nguyễn Việt Tiến

Thành viên chính

Viện Địa chất – Viện  Hàn lâm KH&CN Việt Nam

6

ThS. Dương Thị Ninh

Thành viên chính

Viện Địa chất – Viện  Hàn lâm KH&CN Việt Nam

7

PGS.TS. Trần Thượng Bình

Thành viên chính

Viện Địa kỹ thuật

8

TS. Dương Thị Toan

Thành viên chính

Đại học Khoa học tự nhiên

9

TS. Nguyễn Thành Dương

Thành viên chính

Đại học Mỏ - Địa chất

10

PGS.TS. Hoàng Việt Hùng

Thành viên chính

Đại học Thủy Lợi

11

TS. Đỗ Tuấn Nghĩa

Thành viên chính

Đại học Thủy Lợi

12

TS. Trần Thế Việt

Thành viên chính

Đại học Thủy Lợi

13

TS. Dương Mạnh Hùng

Thành viên chính

Viện Địa chất và Khoáng sản – Bộ Tài nguyên và Môi trường

14

KS. Phạm Đức Dũng

Thành viên chính

Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCNVN

2. Mục tiêu:

- Xây dựng được phương pháp đánh giá định tính, định lượng rủi ro thiên tai do lũ quét, lũ bùn đá, trượt lở đất cấp huyện, xã khu vực miền núi phía Bắc.

- Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, lũ bùn đá, trượt lở đất cấp huyện, xã khu vực miền núi phía Bắc

3. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

  1. Nội dung 1: Nghiên cứu phương pháp đánh giá định tính và định lượng rủi ro thiên tai do lũ quét – lũ bùn đá và trượt lở đất cấp huyện, xã khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam
  2. Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét – lũ bùn đá và trượt lở đất gây ra ở cấp huyện tỷ lệ 1:25.000 và cấp xã tỷ lệ 1:5.000
  3. Nội dung 3: Xây dựng bản đồ đánh giá rủi ro thiên tai do lũ quét – lũ bùn đá cho thị xã Sapa tỷ lệ 1:25.000, xã Trung Chải tỷ lệ 1:5.000 và một số khu vực lựa chọn ở tỷ lệ 1:2.500 và 1:1.000
  4. Nội dung 4: Xây dựng bản đồ đánh giá rủi ro thiên tai do trượt lở đất cho thị xã Sapa tỷ lệ 1:25.000, xã Trung Chải tỷ lệ 1:5.000 và một số khu vực lựa chọn ở tỷ lệ 1:2.500 và 1:1.000

4. Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 10/2021 đến hết tháng 09/2024)

5. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần

6. Tổng kinh phí: 7.000 triệu đồng, trong đó:

  • Từ Ngân sách nhà nước: 7.000 triệu đồng         
  • Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0

    CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Nguyễn Trung Kiên   

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...