VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHCN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHCN

1. Tên đề tài: Đánh giá sức chứa du lịch của một số hang động tại Vườn Quốc gia

   Phong Nha – Kẻ Bàng                          Mã số: UDKHAC.01/22-23

 

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Minh Nguyệt

- Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học:

TT

Họ và tên

Chức danh trong đề tài

Cơ quan công tác

1

Vũ Thị Minh Nguyệt

Chủ nhiệm đề tài

Viện Địa chất

2

Văn Phú Hưng

Thư ký khoa học

Viện Địa chất

3

Trần Tùng Lâm

Thành viên chính

Viện Địa chất

4

Bùi Văn Quỳnh

Thành viên chính

Viện Địa chất

5

Đoàn Anh Tuấn

Thành viên chính

Viện Địa chất

6

Mai Thành Tân

Thành viên chính

Viện Địa chất

7

Tống Phúc Tuấn

Thành viên chính

Viện Địa lý

8

Trần Thị Nhung

Thành viên chính

Viện Địa lý

9

Trần Xuân Mùi

Thành viên chính

BQL VQG PNKB

10

Võ Văn Trí

Thành viên chính

BQL VQG PNKB

2. Mục tiêu:

  • Đánh giá sức chứa du lịch một số hang động đang khai thác tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng trên cơ sở các chỉ thị khí hậu trong hang.
  • Đề xuất kế hoạch quản lý một số hang động đang khai thác làm cơ sở phát triển du lịch bền vững tích hợp với các công cụ quản lý.

3. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

  • Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng du lịch hang động và vấn đề quản lý, bảo tồn Di sản Thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha-Kẻ Bàng.
  • Nội dung 2: Đánh giá sức chứa du lịch hang động trên cơ sở các chỉ thị khí hậu.
  • Nội dung 3: Đề xuất kế hoạch quản lý hang động đang khai thác làm cơ sở phát triển du lịch bền vững tích hợp công cụ quản lý.

4Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 6/2022 đến 5/2024).

5Phương thức khoán chi: Khoán chi từng phần.

6. Tổng kinh phí: 1580 triệu đồng./.

Chủ nhiệm đề tài: TS Vũ Thị Minh Nguyệt

Xử lý tin: Nguyễn Việt Tiến 

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...