VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông tin tuyển dụng viên chức năm 2018

Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

 1. Điều kiện dự tuyển:
 1. Người dự tuyển phải có các điều kiện sau:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
 • Ưu tiên cho những người có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tuyển dụng.
 • Trình độ Ngoại ngữ các bậc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Sử dụng ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;
 • Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 • Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định 29/2012/NĐ-CP;
 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

         -   Không cư trú tại Việt Nam;

         -   Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

         -   Bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

         -   Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.

 

 1. Chuyên ngành và số chỉ tiêu:
 1. Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2018: 01 chỉ tiêu;

 

 1. Chi tiết số chỉ tiêu như sau:

TT

Vị trí tuyển dụng

Mã số, mã ngạch

Số lượng

Điều kiện bổ sung

1

Kế toán viên

06.031

01

 

 

 1. Mô tả về vị trí việc làm:

 

TT

Chức danh nghề nghiệp

Trách nhiệm chính của vị trí

Yêu cầu về năng lực, trình độ

1

Kế toán viên

Thực hiện các công việc theo đúng chuyên ngành và các công việc khác do Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo Phòng Quản lý tổng hợp giao.

Công tác tại phòng Quản lý tổng hợp.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán (Ưu tiên các trường: Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng)

- Trình độ ngoại ngữ, Trình độ Tin học: Theo quy định hiện hành

- Phẩm chất và kỹ năng:

+ Là một người nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc, có sức khỏe tốt đáp ứng được yêu cầu công việc

+ Là người nghiêm túc, có lối sống lành mạnh, hòa đồng với các đồng nghiệp khác trong đơn vị.

 

 1. Nội dung và hình thức tuyển dụng:

Hình thức tuyển dụng tiến hành theo hình thức xét tuyển viên chức. Việc xét tuyển viên chức căn cứ theo quy định Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xét tuyển của ứng viên căn cứ theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

 1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:
 1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV;
 2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 6. Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);
 7. Các giấy tờ khác (nếu có);
 8. Hai ảnh chân dung 4x6 và 02 phong bì có ghi rõ địa chỉ liên hệ

Tất cả các giấy tờ trên được cho vào túi hồ sơ, bên ngoài ghi rõ tên người dự tuyển, chuyên ngành dự tuyển, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử.

Ứng viên có quyền chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đã nộp trong thời gian trước khi hết hạn nộp hồ sơ.

 1. Các thông tin liên quan

-  Lệ phí dự tuyển 500.000đ/người;

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 12/3/2018 đến trước 16h30 ngày 06/4/2018. Nếu chuyển hồ sơ bằng đường bưu điện, căn cứ vào thời gian bưu điện chuyển phát tới Viện Địa chất.

-  Thời gian xét tuyển: Sẽ thông báo chính thức tới các ứng viên sau ngày hết hạn nộp hồ sơ.

-  Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa chất.

   Ngõ 84, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

(Nộp vào giờ hành chính)

-  Liên hệ: Điện thoại: (024) 3775 4798; Fax: (024) 3775 4797

   Email: vanthu@igsvn.vast.vn

   Website: www.igsvn.vn

 

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...