VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020. Căn cứ theo công văn số 1559/HVL-TCCB ngày 18/8/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Địa chất.

Nội dung chi tiết của thông báo xin tải tại đây.

Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 8h ngày 24/8/2020 đến 16h30 ngày 23/9/2020

Tin tức khác

 
Vui lòng đợi...